refik.in.ua 1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 8 червня 2006 р. N 103 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - гральними закладами, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах

Загальні положення


Внутрішній фінансовий моніторинг - діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон), фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.

Порядок здійснення внутрішнього фінансового моніторингу гральними закладами передбачений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами" від 20 листопада 2003 року N 1800 та іншими нормативно-правовими актами в сфері здійснення фінансового моніторингу.

Стаття 4 Закону визначає гральні заклади суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами" (далі - Порядок) гральний заклад визначений як окреме приміщення або будівля з гральним залом (залами) для відвідувачів, у якому (яких) проводяться азартні ігри.


Під азартною грою розуміється гра, участь у якій дає змогу набувати гроші, інше майно або майнові права, результат якої визначається діями, цілком або частково залежними від випадку, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки (в тому числі ігри в букмекерських конторах, на іподромах та інших видах тоталізатора).

Зважаючи на наведені визначення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу є гральний заклад, у якому (яких) здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах та які знаходяться в окремих приміщеннях або будівлях з гральним залом (залами) для відвідувачів (далі - гральний заклад).

Гральний заклад, в якому здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства в сфері здійснення фінансового моніторингу з моменту отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах, зокрема щодо:

призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

проведення ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

розроблення правил проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення;

подання картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

своєчасного подання інформації до Держфінмоніторингу України;

забезпечення протидії фінансуванню тероризму.

1. Призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу


Відповідно до Закону, суб'єкт повинен призначити працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі наявності у суб'єкта відокремлених підрозділів, відповідальний працівник за проведення внутрішнього фінансового моніторингу повинен бути призначений і у відокремлених підрозділах суб'єкта.


Відповідальний працівник грального закладу повинен відповідати вимогам, затвердженим наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 12 травня 2003 року N 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Відповідальний працівник повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію з питань методології виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, керуючись рекомендаціями Держфінмоніторингу України.

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу має право:

1. проводити перевірки діяльності працівників грального закладу на предмет виконання ними правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

2. залучати до проведення заходів фінансового моніторингу та проведення перевірок з цих питань будь-яких працівників грального закладу, надання їм в межах своєї компетенції доручень і вказівок, обов'язкових до виконання, а також вимагання від них допомоги при провадженні окремих дій;

3. одержувати пояснення з питань здійснення фінансового моніторингу від працівників грального закладу, незалежно від займаних ними посад;

4. отримувати доступ до документів та іншої інформації, пов'язаної з проведенням фінансового моніторингу.

До обов'язків працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відносяться:

1. забезпечення підготовки та навчання персоналу грального закладу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;

2. забезпечення дотримання всіма працівниками грального закладу правил фінансового моніторингу та програми його здійснення;


3. надавати консультації працівникам грального закладу відносно виявлених ними підозрілих операцій або незаконних дій;

4. прийняття відповідно до законодавства рішення щодо того, про які операції має бути повідомлено Держфінмоніторинг України і правоохоронні органи, та забезпечувати надсилання відповідних повідомлень;

5. забезпечення надання інформації щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, на запити Держфінмоніторингу України;

6. інформування керівника грального закладу про виявлені підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на місяць;

7. виконання й інших обов'язків, передбачених законодавством у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Не може бути призначена відповідальним працівником особа, що має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

На час відсутності відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків має бути призначено особу, що виконує його обов'язки. На вказану особу поширюються права, обов'язки та вимоги, встановлені для відповідального працівника. Особу, що тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника, у разі його відсутності для зручності можна призначати одночасно із призначенням відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.

У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта.

При здійсненні фінансового моніторингу відповідальний працівник у межах своєї компетенції самостійно приймає рішення та керується посадовою інструкцією відповідального працівника, що затверджується керівником грального закладу.

Гральні заклади зобов'язані повідомити протягом трьох робочих днів Держфінмоніторинг України про призначення або звільнення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки), за формою, затвердженою наказом Держфінмоніторингу України N 48 від 13 травня 2003 року.


Вказаним наказом затверджено, зокрема, таку форму обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, як N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб". Немає необхідності в подачі до Держфінмоніторингу України, разом з формою 1-ФМ, копій відповідних наказів чи інших документів.

У разі, якщо особу, що тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника, у разі його відсутності було призначено одночасно із призначенням відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, відомості про них подаються в одній і тій же формі.

2. Встановлення правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення


Гральний заклад, в якому здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, повинен встановити Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі - правила).

Правила визначають структуру внутрішньої системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлюють порядок ідентифікації осіб, виявлення та реєстрації фінансових операцій, порядок повідомлення Держфінмоніторингу України, збереження документів, що стосуються ідентифікації осіб, внутрішній порядок прийняття гральним закладом рішення про зупинення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, та ін.

Правила затверджуються керівником грального закладу за поданням відповідального працівника за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Програма - комплекс заходів з організації проведення фінансового моніторингу та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою ігрових автоматів (далі - програма).

У разі виникнення необхідності, до правил та програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу можуть вноситись зміни та доповнення.

Правила і програма здійснення фінансового моніторингу є внутрішніми документами грального закладу і не потребують подання до Держфінмоніторингу України.


Працівникам грального закладу заборонено розголошувати інформацію щодо проведення фінансового моніторингу відносно операцій клієнтів, факту надання інформації про такі фінансові операції до Держфінмоніторингу України, зміст правил, програми здійснення фінансового моніторингу та інших документів з питань фінансового моніторингу клієнтам та іншим особам, які не причетні до проведення фінансового моніторингу в гральному закладі, в якому здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах.

3. Ідентифікація осіб, які здійснюють фінансові операції


Гральні заклади зобов'язані проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або за наявності у них підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

Якщо особа діє як представник іншої особи або у працівника грального закладу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені чи вигодоодержувачем є інша особа (щодо здійснення гри за власні кошти), гральні заклади зобов'язані ідентифікувати також: особу, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція; особу, яка є вигодоодержувачем.

Ідентифікація осіб проводиться на підставі наданих документів або належним чином завірених їх копій.

У разі, якщо гральний заклад здійснює фінансовий моніторинг таких фінансових операцій, як купівля (обмін) жетонів у касі однією особою, але якщо гру такими жетонами на гральних автоматах (одному чи декількох) здійснюють декілька осіб, то він повинен ідентифікувати всіх осіб, за дорученням яких придбання (обмін) жетонів здійснювала інша особа.

З метою ідентифікації фізичної особи визначається:

для резидентів - прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; серія і номер паспорта громадянина України (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;


для нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (у разі його наявності); дата народження; серія і номер паспортного документа (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; місце проживання або тимчасового перебування.

Ідентифікація особи не є обов'язковою у разі здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані відповідно до Закону.

Ідентифікація особи може проводитися гральним закладом під час здійснення фінансової операції (наприклад, при обміні гральних жетонів на грошові кошти у касі).

Ідентифікацію особи може здійснювати відповідальний працівник (особа, що тимчасово виконує його обов'язки), так і інші працівники грального закладу, за вказівкою відповідального працівника чи на виконання правил здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Гральні заклади зобов'язані зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, та всю документацію про фінансову операцію протягом п'яти років після її здійснення.

4. Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу


Гральні заклади, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, відповідно до законодавства, повинні здійснювати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає виплата особі виграшу (призу) в гральному закладі, якщо сума, на яку здійснюється відповідна фінансова операція, дорівнює чи перевищує 80 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. гривень.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 12 Закону. Внутрішній фінансовий моніторинг може проводитися також щодо інших фінансових операцій, коли у грального закладу виникають підстави вважати, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів.


Обов'язок забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, покладається безпосередньо на гральний заклад. Це передбачає, що гральний заклад повинен відповідно до внутрішніх процедур розробити порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму та постійно відслідковувати можливість їх здійснення.

Такий порядок повинен передбачати, зокрема, критерії чи випадки віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу.

Наприклад, щодо фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу - виграш особою в гральному закладі на гральних автоматах суми, що дорівнює чи перевищує 80 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. гривень, може бути виявлено під час обміну ігрових жетонів на грошові одиниці в касі грального закладу. Не має значення, чи вказана особа виграла відповідну суму на одному ігровому автоматі чи на декількох одночасно; одноразово, чи протягом одного дня.

Гральний заклад, відповідно до внутрішніх процедур, може розробити та затвердити критерії віднесення фінансових операцій, які здійснюються за допомогою гральних автоматів, до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема:

- програш (виграш) особою суми, що дорівнює чи перевищує 10 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 10 тис. гривень, у гральних автоматах;

- неодноразовий програш особою суми, що дорівнює чи перевищує 10 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 10 тис. гривень, у гральних автоматах;

- пред'явлення для обміну жетонів, без попереднього здійснення особою азартних ігор у гральних автоматах;

- купівля жетонів на суму що дорівнює чи перевищує 10 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 10 тис. гривень, та ін.


Перед або не пізніше наступного робочого дня після здійснення фінансової операції працівники грального закладу, що забезпечують здійснення фінансової операції або є відповідальними за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з'ясовують можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу.

5. Реєстрація гральними закладами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу


У разі виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, гральний заклад, в якому здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, в особі відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу (іншого працівника) того ж дня повинен здійснити її реєстрацію.

Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється відповідними особами у Реєстрі фінансових операцій, що ведеться в електронній та/або паперовій формі (далі - Реєстр).

Форма Реєстру затверджена наказом Держфінмоніторингу України "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" від 13 травня 2003 року N 48 як форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу". Вказану форму та інші форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, можна знайти на офіційному сайті Держфінмоніторингу України - www.sdfm.gov.ua в розділі "Організація фінансового моніторингу у СПФМ".

У реєстрі відображаються: встановлені в результаті ідентифікації відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, чи яка є вигодоодержувачем; вид фінансової операції та підстави для її здійснення; сума, на яку здійснюється фінансова операція; валюта, в якій здійснюється фінансова операція; ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу; додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності); дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової операції.


Кожному запису в реєстрі надається порядковий номер і зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.

Нумерація у реєстрі повинна бути наскрізною, протягом всього періоду діяльності грального закладу.

6. Порядок подання інформації до Держфінмоніторингу України


Гральні заклади, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, зобов'язані подавати Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

Наприклад, якщо реєстрація фінансової операції відбулася першого числа, то протягом другого, третього та четвертого числа, які не є вихідними та святковими днями, гральний заклад зобов'язаний подати інформацію до Держфінмоніторингу України згідно форм, встановленого зразка.

Якщо повідомлення подається вперше, а картку реєстрації (форму 1-ФМ) раніше гральним закладом не було надіслано, то до Держфінмоніторингу України надсилається і картка реєстрації суб'єктів, що використовується для їх подальшої ідентифікації.

Форма повідомлення та картки реєстрації встановлюється, зокрема, наказом Держфінмоніторингу України N 48 від 13 травня 2003 року.

Вказаним наказом затверджено такі форми як:

N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";

N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";

N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

Форми подання інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді встановлена наказом Держфінмоніторингу України "Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками" від 28 вересня 2004 року N 122.


У разі коли гральні заклади підозрюють або повинні були б підозрювати, що виплата виграшу (призу) особі в гральному закладі мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи, визначені законодавством.

Інформація подається Держфінмоніторингу України в електронній формі каналами зв'язку, на магнітному носії або в паперовому вигляді.

Гральним закладам дозволяється передавати до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення у разі, якщо гральний заклад, в якому здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах, подає такі повідомлення несистематично.

Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо гральний заклад подає повідомлення Держфінмоніторингу України, які не є пов'язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).

Повідомлення вважаються пов'язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полях 650 "Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 660 "Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 670 "Коментар до пов'язаної фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу України гральним закладом раніше.

У разі необхідності подання п'ятого та наступних повідомлень гральний заклад первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення Держфінмоніторингу України на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення та в місячний строк з моменту подання п'ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді.

7. Протидія фінансуванню тероризму


Гральні заклади, в яких здійснюється організація та проведення ігор на гральних автоматах на виконання статті 121 Закону, зобов'язані зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, і в той же день повідомити про це Уповноважений орган. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.

Перелік осіб, яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, доводиться до гральних закладів Держфінмоніторингом України. Зокрема, інформацію про вказаних осіб можна знайти на сайті Держфінмоніторингу України - www.sdfm.gov.ua в розділі "Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності".

Перед здійсненням фінансової операції працівник грального закладу, що забезпечує здійснення фінансової операції, перевіряє її на наявність серед учасників або вигодоодержувачів осіб, яких включено до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

У разі підтвердження інформації, що учасником або вигодоодержувачем фінансової операції є особа, яку включено до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, така інформація негайно передається, відповідно до внутрішніх процедур, відповідальному працівнику грального закладу.

Відповідальний працівник грального закладу, відповідно до внутрішніх процедур, негайно повідомляє керівника грального закладу про необхідність зупинення фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

Рішення про зупинення гральним закладом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, може прийматися керівником грального закладу шляхом видання відповідного письмового доручення.


Повідомлення про зупинення фінансової операції надається Держфінмоніторингу України в електронному або в паперовому вигляді в установленому законодавством порядку.

У разі надходження до грального закладу рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції, відповідальний працівник суб'єкта повідомляє керівника суб'єкта про необхідність подальшого зупинення фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

Відповідальний працівник відповідно до письмового доручення керівника грального закладу забезпечує подальше зупинення проведення фінансової операції на строк, вказаний у рішенні Держфінмоніторингу України, шляхом надання відповідного письмового доручення.

У разі ненадходження до грального закладу рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції протягом двох робочих днів з дня зупинення такої операції гральний заклад поновлює її проведення.

Інформацію про осіб, що мають відношення до фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, можна знайти на офіційному сайті Державного казначейства США - www.treas.gov та офіційному сайті ООН - www.un.org.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009