refik.in.ua 1


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ НОТАРІУСІВ МІСТА ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
61002, м. Харків, вул. Ольмінського, буд. 6

код ЄДРПОУ 24275948, п/р. 2600800119855 в АТ «РЕГІОН-БАНК» у м. Харкові, МФО 351254

(057) 714-27-90, (057) 714-27-89, 067 572 16 15


«23» червня 2014 р. № 22


Міністру юстиції України

Петренко П. Д.
Звернення

щодо спрощення процедури одержання нотаріусами

дозволу на травматичну зброю.
На сьогоднішній день це питання регулюється такими нормативно-правовими актами:

1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 року № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку».

2. Наказ МВС України від 21.08.1998 року N 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів».

3. Тимчасова інструкція затверджена Наказом МВС України від 13.06.2000 року № 379-ДСК, зареєстрованим у МЮУ 11.10 2000 року за № 696/4917 «Про Порядок видачі дозволів на право придбання, зберігання та використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії». 

Згідно з наказом МВС України N 379-ДСК від 13.06.2000 року право на придбання засобів активної оборони (пістолетів і револьверів для стрілянини гумовими кулями) мають працівники суду, правоохоронних органів і їх близькі родичі, а також особи, що беруть участь у кримінальному судочинстві, журналісти й позаштатні журналісти, депутати України, члени суспільних формувань по охороні громадського порядку й державного кордону, військовослужбовці, крім тих, хто проходить термінову військову службу, державні службовці, які мають категорії й ранги.


До правоохоронних органів відносяться: органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби й податкової інспекції, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи рибоохорони, органи державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правовстановлюючі або правоохоронні функції.

Правоохоронні органи — це існуючі в суспільстві й державі установи та організації, що здійснюють правозастосовну та правоохоронну функції, основне завдання яких полягає в забезпеченні законності, захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

Згідно ЗУ «Про нотаріат» 02.09.1993 № 3425-XII нотаріат в Україні ‑ це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вищезазначений закон прямо не вказує місце нотаріату в системі правоохоронних органів України.

Згідно ст. 2. ЗУ «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 року в редакції від 02.03.2014 року до правоохоронних органів відносяться: органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органи охорони державного кордону, органи доходів та зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до цієї ж статті, але в редакції 1993 року перелік правоохоронних органів був таким: судові, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні, державної податкової служби, юстиції, адвокатура, нотаріат, державний департамент з питань виконання покарань, державний департамент пожежної охорони та інші. Тобто нотаріат віднесли до категорії інших органів які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.


Загально відомо, що органи юстиції та нотаріат в Україні відносяться до судових та правоохоронних органів України.

Нотаріальний процес сприяє не тільки громадянам та юридичним особам в охороні та захисті їх прав, а й державним органам у їх діяльності щодо захисту прав та інтересів громадян, організацій та держави. Отже, нотаріуси як особисто мають виконувати правоохоронну та правозахисну функцію, так на них покладаються обов'язки щодо сприяння у здійсненні іншим державним правоохоронним органам їх повноважень.

Таким чином факт того, що нотаріус, як державний так і приватний, а також їх помічники відносяться до складу працівників правоохоронних органів не потребує додаткової регламентації шляхом внесення змін чи доповнень до відповідних законів України.

Реалізація права нотаріуса та його помічника на придбання засобів активної оборони (пістолетів, револьверів для стрілянини гумовими кулями) можливе у разі внесення змін до відповідних відомчих наказів МВС України якими регламентується порядок придбання та реєстрації засобів активної оборони працівниками правоохоронних органів.

З врахуванням значного збільшення за останні пів року статистики нападів на робочі місця нотаріусів з метою пограбування нотаріальних печаток та нотаріальних бланків звертаємося до Вас з проханням ініціації співпраці з міністром МВС України щодо внесення змін до відомчих наказів МВС України з метою спрощення одержання нотаріусами та їх помічниками дозволу на травматичну зброю.

З повагою,

Президент Громадської організації

«Асоціація нотаріусів м. Харкова

та Харківської області» Володимир Марченко