refik.in.ua 1

Додаток 9
до Методичних рекомендацій

Сільгоспоблік, форма N ВЗСГ-9
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 21 грудня 2007 р. N 929Сільгосппідприємство ____________________________ 

Структурний підрозділ ____________
Ферма __________________________ 

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 
 

Відомість витрати кормів N _____ за ____________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид (група) тварин, птахів ____________________________ За ним закріплені тварини, птахи _____________________________ 

Норма на одну голову, кг

Головний зоотехнік:
__________________
підпис
"___" ____________ 20__ р.
Корма використані

Дата

Наявність тварин та птахів, гол.

Найменування та кількість використаних кормів

Дерть

Зелена
маса12

34567891011

12131415
Дата


Наявність тварин та птахів, гол.

Найменування та кількість використаних кормів

Корма використані
(підпис)

Дерть

Зелена маса181920

21
22232425

26272829

3031Кількість кормо-
днів

Разом

Х
Ціна,
грн. коп.
Середньомісячне поголів'я


Сума.....................................
Код синтетичного обліку

дебет

Х

кредит

Кількість кормо одиниць (ц. к. од.).........

Х

Зоотехнік 


________
підпис 

__________________
прізвище, ім'я та по батькові 

Керівник структурного підрозділу 

_______
підпис 

____________________
прізвище, ім'я та по батькові 

Відомість перевірив використання кормів відповідає ліміту 

Бухгалтер 

______
підпис 

______________
прізвище, ім'я та по батькові 

"___" ____________ 20__ р.