refik.in.ua 1


1) Борг у сумі 10000 грн. Виданих під 60 % річних і повинен бути повернений через 5 років. Вирішено створити Фонд погашення, на платежі погашення в банку нараховують 80 % річних Розробити план погашення позики, визначити щорічні витрати боржника за позикою за умови, що платежі погашення є постійною річною рентою

2) позика розміром 50 тис видана на 3 роки пыд 80 % річних. Для погашення богру одноразовим платежем створюється фонд . На внески до фонду нараховуються 10 % рычних. Визначити щорычны витрати боргжника ы загальну суму витрат на погашення боргу, якщо внески до фонду здыйснюються

А) 1 раз на рык

Б) щокварталу

3) кредит у сумы 1 млн. видано на 3 роки пыд 6 % рычних. Выдсотки за кредит приэднуються до основною суми, для погашення кредиту створ. Фонд на внески в який нарах. 7 % рычних Визначити щорычны витрати позичальника ы загальну суму витрат з погашення кредиту

4) борг 50 тис. Необхыдно погасити однаковими сумами протягом 5-ти рокыв. Выдсотки на борг нарах. За ставкою 20 % рычних. Скласти план погашення боргу

5) Сума боргу 10 тис. Отримано пыд 50 % рычних термыном на 3 роки. Скласти план погашення боргу за умовы постыйних перыодичних витрат боржника

6) Споживчий кредит на суму 500 грн. Виданий на 2 роки за ставкою 25 % рычних. Погашення кредиту здысн. Однаковими внесками щокварталу. Визначити вартысть кредиту ы суму щоквартальних внескыв.

Прогнозування імовірності банкруцтва на основі відносних показників фін. Стану


  1. Еористуючись інф. Балансу і звіту про фін. Результати підприємства провести діагностику ймовірного банкруцтва підпр. За лопомогою наступних моделей: Альтмана, Спрінгета, Тафлера, Кредит-мен, R, універсальної дискримінантної моделі

  2. Для кожної моделі визначити значення відповідних коефіцієнтів через коди рядків форми 1 і форми 2
  3. Побудувати графіки зміни інтегрального показника ймовірності банкруцтва із відповідною лінією тренду і зробити висновок що до реалістичності результатів розрахунків


  4. Перевірити дане підпр. На наявність ознак поточної, кретичної і надкретичної неплатоспроможності

  5. Перевірити наявність загрози формування незадов. Структкри балансу

  6. Проаналізувати можливість відновлення платоспроможності у відповідних періодах

  7. Визначити чи залежить стан неплатоспроможності підпр. Від заборгованості передним держави, якщо дисконтна ставка НБУ складає 20 %