refik.in.ua 1Додаток 2
до Правил торгівлі антикварними речами

Найменування організатора аукціону __________________________________

Місцезнаходження, телефон, факс ____________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _______________________________

Поточний рахунок N ______________ у банку __________________________

_________________________, МФО __________________________________

Акт N ____
приймання на аукціон антикварних речей


Аукціонна комісія у складі __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові; посада)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

прийняла на аукціон від ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер; для юридичної особи - найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника)

N
з/п


Назва аукціонного майна

Характеристика аукціонного майна


Кількість одиниць аукціонного майна

Стартова ціна одиниці аукціонного майна, гривень

Стартова ціна лота, гривень
(гр. 4 х гр. 5)


1

2

3

4

5

6Усього


Голова комісії

_______________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Власник речей (здавальник)
________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Члени комісії

_______________________
_______________________
(прізвище, ініціали, підпис)
_______________________
_______________________

"___" ____________ року

М. П.