refik.in.ua 1

Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ і організацій
Інформація щодо очікувань та задоволеності споживачів послугами

за І півріччя 2009 року

Кількість респондентів - 474
Досягнення цілей навчання:

224 □ Поглиблення й оновлення знань, розширення інформації щодо різних аспектів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

173 □ Підвищення компетентності щодо вирішення проблем в межах службових обов’язків

173 □ Збагачення новими ідеями, які будуть реалізовуватися в подальшій роботі

160 □ Розширення знань з наявного позитивного досвіду роботи

□ Інше ( дописати )_______________________________________________________
Оцінка навчального процесу в цілому: 1,5 % 77,6 % 20,9 %

нижче виправдав перевищив

очікуваного сподівання сподівання □ 7 □ 368 □ 99


Організація навчального процесу: - 1,5 % 40,4% 58,1%

незадовільно задовільно добре дуже добре

□ □ 7 □ 191 □ 275

в тому числі:
- актуальність запропонованих тем та - 5 % 60,8 % 34,2 %

глибина їх розкриття □ □ 18 □ 217 □ 122
- добір викладацького складу 2,2 % 45,6 % 52,2 %

□ □ 8 □ 164 □ 188
- підтримка зацікавленості слухачів та 0,6 % 7,1 % 63,5 % 28,8 %

ефективність взаємообміну думками □ 2 □ 25 □ 224 □ 102

1 % 35,7 % 63,3%

- допомога з боку працівників центру □ □ 3 □ 107 □ 190
- забезпечення навчально-методичними 0,6 % 9,6 % 53,8 % 35,9 % матеріалами □ 1 □ 15 □ 84 □ 56
Теми занять, які викликали найбільше зацікавлення:

Лекцїі: Малиновського В.Я., Левчук І.П., Колба О.Г., Крихтенка М.З., Малімон Л.Я., Романюк Н.І., Ярош О.Б., Літковця Т.М., Матящук Л.А., Богдан С.К., Пришляка В.В.