refik.in.ua 1


Оформлення заяви про реєстрацію БПД ЗАТВЕРДЖЕНО

на прикладі обкому профспілки Наказ Міністерства юстиції України

База даних «Працівники» від 08.07.2011 № 1824/5

Вихідний номер _____________

Дата “_____” _______________Заява про реєстрацію бази персональних даних


Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних


Розділ І. Інформація про володільця бази персональних даних Юридична особа

х Резидент

х

 Нерезидент


 Фізична особа


 Громадянин України
Особа без громадянства Інше громадянствоНайменування / П.І.Б.

Хмельницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки

УкраїниКод за ЄДРПОУ/ податковий номер

0

2

6

6

2

7

2

2Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Номер та серія паспортаОрган, що видав паспорт, та дата видачі


Місцезнаходження (для юридичної особи)/ місце проживання (для фізичної особи):


Країна

Індекс

Область

Район

Україна

2

9

0

0


0

Хмельницька
Місто (селище)

Вулиця

буд.

корп.

кв.

Хмельницький

Соборна

57
46


Розділ ІІ. Інформація про найменування і місцезнаходження бази персональних данихНайменування бази персональних даних

База персональних даних «Працівники»
Місцезнаходження бази персональних даних *

Країна

Індекс

Область

Район

Україна

2

9

0

0

0

Хмельницька
Місто (селище)

Вулиця

буд.

корп.

кв.

Хмельницький

Соборна

57

46М.П.

Яримюк А.С.
(підпис)

Сторінка

1

Усього сторінок

3Розділ ІІІ. Мета обробки персональних даних з посиланням на нормативно - правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та визначенням категорії обробки персональних даних відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:


Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення трудових, правових, податкових відносин та

відносин у сфері бухгалтерського обліку, які регулюються Кодексом законів про працю, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Податковим кодексом України, Законом


України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарським кодексом України.

Категорії персональних даних, які обробляються:

паспортні дані;

особисті відомості (вік, стать);

місце проживання за державною реєстрацією;

професія, спеціальність, кваліфікація;

ідентифікаційний код;

електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, телефон)

Правові підстави обробки персональних даних (відповідно до статті 11 Закону України «Про захист персональних даних»):
Згода суб»єкта персональних даних на обробку його персональних даних:

  1. згода суб»єкта персональних даних на обробку його персональних даних надана у формі документу

на паперовому носії;
  1. відповідно до правовідносин, які виникли до набрання чинності Законом України «Про захист


персональних даних», на основі вільного волевиявлення фізичної особи та згідно чинного законодавства


М.П.

Яримюк А.С.
(підпис)

Сторінка

2

Усього сторінок

3


Розділ ІV. Інформація про розпорядників бази персональних даних* Юридична особа


 Резидент
 Нерезидент Фізична особа


 Громадянин УкраїниОсоба без громадянства


 Інше громадянство

Найменування / П.І.Б.

Код за ЄДРПОУ/ податковий номерРеєстраційний номер облікової картки платника податків


Номер та серія паспорта
Орган, що видав паспорт, та дата видачі
Місцезнаходження (для юридичної особи)/ місце проживання (для фізичної особи):


Країна

Індекс

Область

Район

Місто (селище)

Вулиця

буд.

корп.

кв.Надіслати свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)

х

Підтверджую зобов’язання стосовно виконання вимог законодавства щодо захисту персональних даних
х

Відомості про заявника

Найменування / П.І.Б.


Хмельницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України

Адреса:

Країна

Індекс

Область

Район

Україна

2

9

0

0

0

Хмельницька
Місто (селище)

Вулиця

буд.

корп.

кв.

Хмельницький

Соборна

57
46


Адреса електронної пошти (за наявності)


hmosok@mail.ruСлужбові відмітки:

М.П.

Яримюк А.С.
Реєстраційний номер заяви

(підпис)

Дата отримання заяви
Дата реєстрації заяви


Реєстраційний номер бази персональних данихСторінка
Усього сторінок

3

3
У реєстрації відмовлено

* У разі якщо у заяві розділів, які містять інформацію про розпорядників та місцезнаходження бази персональних даних, необхідно більше одного, заявник заповнює в заяві відповідний розділ необхідну кількість разів.