refik.in.ua 1 2 ... 9 10ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ»
Звіт за рік, який закінчується 31 грудня 2012 року

Зміст

Пояснення до фінансової звітності ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ»

      1. Загальна інформаці
IAS1

p51

Назва організації, яка звітує:

ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ»

IAS1

p138

Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

Країна реєстрації:

Україна

Юридична адреса (місцезнаходження органа управління організації):

01010, м.Київ, вул. Різницька, будинок 3.

Країна, яка є основним місцем ведення бізнесу:

Україна

Назва материнської компанії:

Відсутня

Description of the nature of the entity's operations and its principal activities:

Опис характеру і основних напрямків діяльності організації:

ПрАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» - це страхова компанія, яка надає клієнтам широкий спектр послуг. Компаня має 20 ліцензій на здійснення добровільних і обов’язкових видів страхування. Це компанія зі 100%-им українським капіталом.


Компані здійснює страхову діяльності для захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, а також для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Виключними об'єктами страхування, яке здійснюється Товариством, є майнові інтереси громадян та юридичних осіб, пов'язані:

- з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Товариство здійснювало страхування та перестрахування згідно отриманих ліцензій наступними видами страхування:

у формі добровільного страхування:


 1. страхування від нещасних випадків;

 2. страхування здоров’я на випадок хвороби;

 3. страхування водного транспорту;

 4. страхування наземного транспорту;

 5. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

 6. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

 7. страхування майна;

 8. страхування медичних витрат;

 9. страхування фінансових ризиків;

 10. страхування відповідальності перед третіми особами;

 11. страхування відповідальності власників водного транспорту;

 12. страхування кредитів;

у формі обов’язкового страхування:

 1. особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин;

 2. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 3. страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки ;


 4. страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів;

 5. страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третіц особі або її майну внасілдок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

 6. страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів;

 7. страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

 8. страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.


З 2007 року за основними показниками страхової діяльності компанії незмінно входить в «ТОП-100 страхових компаній України» (журнал «Insurance Top»). У 2008 році компанія увійшла в рейтинг «ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектора »(видавництво« Економіка »). За підсумками 2008 і 2009 років товариство увійшло в рейтинг стійкості страхових компаній (ризиковий сегмент).

За підсумками 2011 року ПрАТ «​​Актив-Страхування» увійшла в «ТОП-50»: зі страхування вантажів та багажу (7 місце), добровільному страхуванню на випадок хвороби (27 місце), добровільного страхування від вогню і стихійних явищ (31 місце) , добро-вольному страхуванню майна (37 місце) (журнал «Insurance Top»). За підсумками 9 місяців 2012 року ПрАТ «​​Актив-Страхування» увійшла в «ТОП-50»: зі страхування вантажів та багажу зайняла (14 місце), добровільному страхуванню на випадок хвороби (17 місце), добровільного страхування від вогню і стихійних явищ (27 місце), добровільного страхування майна (38 місце) (журнал «Insurance Top»).

IAS1

p51b,c

Reporting period

Звітний період

Year ended 31 December 2012

Рік, який закінчується 31 грудня 2012 року

IAS10

p17

Дата затвердження звіту

06 лютого 2013 р.

IAS1

p51e
IAS21

p53,57


Валюта звітності

гривня

Рівень заокруглення в звітності

тис. (1000)

Функциональна валюта і методика перерахунку в валюту звітності

Валюта звітності і функціональна валюта - це гривня

IAS21

p54

Функциональна валюта не мінялась.
IAS1

p16

Надана фінансова звітність складена згідно вимог до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 01.01.2012 року – є дата переходу на МСФО і звітність за 2012 рік – є проміжною звітністю.
IAS1 р20

Товариство не відступало від вимог МСФО:


Фінансова звітність обєктивно відображає фінансовий стан, фінансові результати і рух грошових коштів.

IAS1

p25

Теперішній фінансовий стан Товариства і безперервна діяльність в сфері страхування є підставою для ствердження, що в наступному діяльність буде безперервною. Т.ч. принцип неперервності діяльності зберігається.IAS1

p36

Звітний період не змінний і складає один рік. Рік закінчується 31 грудня.

У зв’язку з тим, що фінансова звітність за 2012 рік є проміжною відсутні показники для співставлення з попереднім періодом.


      1. Зведення найважливіших положень облікової політики


следующая страница >>