refik.in.ua 1

12. változat:

1.1.
A felsorolt esetek közül melyiknél van a test a súlytalanság állapotában?

A) A rakéta a Föld felszínéről való kilövése során

B) A Föld pályáján keringő műhold

C) A liftben emelkedő ember

D) Az űrhajós, mely a centrifugában forog.

1.2. Mi a mértékegysége SI mértékegységrendszerben a rezgés periódusának?1.3. Válaszd ki, hogy a felsorolt fizikai mennyiségek közül melyiket mérik joulban?

1) energia 2) munka 3) teljesítmény

A)
csak az 1 B) csak a 2 C) 2 és 3 D) 1 és 2

1.4. Az önkisülés a gázokban végbemegy:

A) külső ionizátor hatására

B) termo elektronos emisszió hatására

C) ütközési ionizáció hatására

D) az elektronok kaotikus mozgásának köszönhetően

1.5. Izotermikus folyamatban a gáz térfogata 2-szeresére csökken. Hogyan változik a gáz nyomása?

A)
nem változik

B)
2-szeresére csökken

C)
2-szeresére növekszik

D)
4-szeresére növekszik

1.6. Az izolált vezetőből készült műszer vas tengelyre van tekerve. Amikor a vezetőn elektromos áram halad keresztül, a műszert alkalmazni lehet, mint…

A)
elektromotor

B)
elektroszkóp

C)
elektromágnes

D)
elektrométer

1.7. Izochor folyamat megy végbe…

A)
állandó nyomás mellett

B)
hőmérsékletváltozás nélkül

C) a környezettel való hőátadás hiányában

D)
munkavégzés nélkül

1.8. A síkkondenzátor fegyverzeteit 6 értékű dielektromos állandóval rendelkező dielektrikummal választották el. Hányszorosára változik a kondenzátor kapacitása?


A)
6-szorosára növekszik

B)
6-szorosára csökken

C)
36-szorosára növekszik

D)
36-szorosára csökken

2.1. Melyik ábrán van helyesen feltüntetve a vörös fény sugarának útja abban a háromoldalú üveghasábban, amelyik levegőben helyezkedik el?2.2. Milyen törvény szerint változik a grafikonon ábrázolt áram?

2.3. Milyen ellenállással rendelkezik a 314 m hosszúságú alumínium drót darab, ha a drót keresztmetszetének sugara 1 mm? Az alumínium fajlagos ellenállása 2,8*10-8 Ω·m.2.4. Határozd meg, hogy a felsorolt x(t) egyenletek közül melyik felel meg a rajzon feltüntetett test sebesség-idő grafikonjának, ha a test kezdő koordinátája 5m!3.1. Milyen maximális mennyiségű impulzus jöhet létre olyan rádiólokátor alkalmazásával, amelynek sugara 1 s alatt eléri a 60 km-re lévő cél távolságát?

3.2. Egy 200 cm2 területű és 100 dróttekerccsel rendelkező keret 50 rad/s értékű szögsebességgel forog a 0,4 T indukciójú egynemű mágneses térben. Írd fel, hogyan függ az EME az időtől, ha t=0 értéknél a keret területéhez felállított normális párhuzamos a tér indukcióvonalaihoz!


3.3. A diffrakciós rácsra 500 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény normálisan esik. A képernyőn, amely 4 m van a rácstól, 8 cm-es a távolság az első és második maximum között. Határozd meg a diffrakciós rács periódusát!

4.1. Egy ferde lejtőre, amely 30°-os szöget zár be a horizonttal, egy csiga van rögzítve, amelyen keresztül egy nyújthatatlan zsinór van áthajítva. A zsinór egyik végéhez egy 6 kg-os súly van rögzítve, amely a ferde lejtőn fekszik. A zsinór másik végéhez egy 5 kg-os súly van függesztve. Milyen gyorsulással mozog ez a test-rendszer és mivel egyenlő a zsinór megnyúlása, ha a lejtőn fekvő csiga csúszási súrlódási együtthatója 0,3?

4.2. Határozd meg annak az atomreaktornak az elektromos teljesítményét, amely 1 nap alatt 220 g urán 92U235 izotópot veszít és a hatásfoka 25 %-os. Egy mag osztódása során közel

200 MeV energia szabadul fel. Az Avogadro-állandó értéke 6·1023 mol-1.