refik.in.ua 1

Характеристика 7-В класу

Класний керівник Жовталюк Олена Борисівна

У 7 класі навчається 19 учнів: 12 хлопчиків і 7 дівчаток.

Загальний рівень навченості вище середнього .В класі четверо учнів навчаються відмінно, вісім учнів мають достатній рівень знань, троє учнів мають з окремих предметів незадовільні оцінки.

У дітей сформовані читацькі вміння ( вміють уявляти, домислювати , входити в образ персонажа, висловлювати власні думки, ставити питання до тексту, вміють

складати прості, складні й цитатні плани; на високому рівні знаходиться аудіювання ; розвинене монологічне і діалогічне мовлення, усне за якістю переважає над писемним).

Психолого – педагогічні особливості.

У класі всі діти здорові.

За темпераментом учні різні : 9 холериків, 4 сангвініка, 6 меланхоліків.

Переважаючий канал сприйняття важко визначити, бо однакова кількість візуалів і аудіалів, види завдань часто змінюються, це дає можливість розвивати зорову і слухову пам'ять.

Рівень тривожності в межах норми, лише у п’яти учнів він на середньому рівні.

В більшої половини класу сформована мотивація до навчання. Мислення образно- понятійне.

Соціальна характеристика.

В класі немає одного лідера, існує вісім мікрогруп на чолі із конструктивними підлідерами, групи співпрацюють між собою.

Сформовані в дітей загально-навчальні вміння. Вони вміють ставити цілі, планувати, рефлексувати власну діяльність , оцінювати. Учні вміють висловлювати власні думки, толерантно заперечувати думки однокласників, вміють порівнювати, узагальнювати , виділяти головне.
Учні цього класу в початковій ланці навчались за системою розвивального навчання, уже третій рік працюють на українській літературі на засадах особистісно зорієнтованого навчання.


Ознайомлення з проектом уроку

У 7-В класі я не лише вчитель-предметник, а й класний керівник. Тому ставлення до цих дітей особливе, бо вони- мої учні, мої вихованці, мої улюбленці.


На сьогоднішньому уроці я хочу показати, що ми разом з дітьми вчимося працюємо як читачі.

На засадах особистісно зорієнтованого навчання я проводжу лише один-два уроки в семестр, але обов’язково на кожному уроці використовую елементи ОЗОНу. Сьогодні спробую продемонструвати, як мої діти ставлять цілі і відрефлексовують свою діяльність .Подобається мені і моїм вихованцям,коли цілі записані на окремих аркушах паперу ( це може бути квітка, сердечко, лебеді , в залежності від теми).Тоді дітям цікавіше працювати , бо в кінці уроку вони записують свої досягнення на макетах, інколи створюють колективно якусь фігуру,бачать результат спільної діяльності.

У першому семестрі як особистісно зорієнтований визначила урок на тему : «М.Стельмах «Гуси – лебеді летять».Єдність світу природи і дитячої душі у творі. Образ-символ гусей-лебедів».

Ім’я уроку ми визначаємо разом із дітьми, а сьогоднішній урок я назвала сама : « Гуси-гуси, лебедята, візьміть мене на крилята…»

Це слова із казки, коли їх чую, то подумки повертаюсь у дитинство, тому сподіваюсь, що воно сподобається моїм діткам, якщо ні – то змінять на своє. Це покаже хід уроку, бо передбачити особистісно зорієнтований урок неможливо.

Перед собою ставлю таке надзавдання: допомогти дітям зрозуміти, що людина є невід’ємною частиною природи і повинна жити в гармонії з нею.

Моя мета зазначена в конспекті і конкретизована в цілях.

Для досягнення цілей обрала такі методи, форми і прийоми роботи:

схематичний настрій, евристична бесіда, гронування, сенкан, робота з текстом, робота в групах. Надала перевагу саме цим методам, бо часто їх використовую, вважаю ефективними, і все за один урок показати неможливо.

На уроці продемонструю, як діти працюють у групах. Хочу зазначити, що учні приходять в 5 клас уже навчені працювати в групах, в парах. Тому я їх вчила лише розподіляти обов’язки, щоб

чітко знали свої функції.


Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що в класі є діти з середнім рівнем знань, з окремих предметів навіть з низьким .Із практики знаю, що їм важко працювати на уроках мови, а на літературі вони висловлюють власні думки, звертаються до суб’єктного досвіду , це дає їм можливість підняти соціальний статус у класному колективі.

Прогноз щодо уроку: сподіваюсь, що все пройде, як запланувала, що діти будуть впевнено відповідати, поставлять перед собою цілі і досягнуть їх своєю старанністю та активністю, що я досягну свого надзавдання. Це плани, а що вийде , покаже урок…

Олена Борисівна Жовталюк,

учитель української мови і літератури

Новоград – Волинського колегіуму


Урок української літератури в 7 класі


Тема: М.Стельмах «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і дитячої душі у творі. Символ образу гусей-лебедів.

Мета: допомогти учням усвідомити зв’язок головного героя з природою, привабливість твору , розкрити символіку образу лебедів, формувати вміння обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного, розвивати зв’язне мовлення, виховувати любов до навколишнього світу.


Цілі:

учні знатимуть: зміст твору «Гуси – лебеді летять», особливості опису прекрасного у творі, що символізують лебеді в фольклорі та літературі;


учні вмітимуть: цитувати уривки з твору відповідно до поставлених завдань, задавати запитання і відповідати на них, характеризувати внутрішній світ героя, зіставляти відчуття Михайлика з власними, розповідати про враження від прочитаного.


Ім’я уроку: «Гуси-гуси, лебедята, візьміть мене на крилята…»


Тип уроку: урок формування і засвоєння нових знань.


Методи, форми, прийоми: схематичний настрій, евристична бесіда, гронування, сенкан, усне малювання, робота з текстом, робота в групах.


Обладнання: проектор, фотоілюстрації до твору, паперові лебеді, чисті аркуші паперу, кольорові олівці, картки із завданнями.


Хід уроку


І. Мотиваційний етап .

1. Актуалізація суб’єктного й досвіду й опорних знань.

Вчитель. Дмитро Павличко: «Дитинство – це земля, з якої виростають дерева людських талантів і характерів. Якими високими і широкими ці дерева не були, там, у дитинстві, сховане коріння, що живить і тримає їх».

Як ви розумієте ці слова? (Відповіді учнів).


2. Забезпечення емоційної готовності до роботи.

- Пригадайте, будь ласка, якусь приємну мить зі свого дитинства і зобразіть її в зошиті схематично.(Учні виконують завдання).

- Можливо, хтось хоче показати своє зображення і поділитись приємними спогадами із свого дитинства? ( Відповіді учнів).

- Я сподіваюся, що схематичні зображення створили вам позитивний настрій і налаштували на активну роботу на уроці.

А тепер пригадаймо, творчість якого письменника ми вивчаємо, і яке відношення має слово «дитинство» до нашого уроку?

( Відповіді учнів).

Яке було домашнє завдання?

(Дочитати фрагменти повісті, вміщені в підручнику. Записати в зошит, які думки викликав твір після прочитаного, починаючи словами: «Коли я прочитав твір, то відчув…»).

( Відповіді учнів)

А коли я перечитувала твір, то відчула, як у моїй душі прокидаються лебеді дитинства. І відразу згадала слова з казки: « …Гуси-гуси, лебедята , візьміть мене на крилята, віднесіть мене до матінки, піднесіть мене до батенька…» З якої це казки слова? («Івасик-Телесик»).


ІІ. Цілевизначення і планування.

1. Оголошення імені й теми уроку. Їх аналіз.

І саме тому наш сьогоднішній урок хочеться назвати

«Гуси- гуси,лебедятка, візьміть мене на крилятка…»

А тема наша звучить так:

М. Стельмах. Єдність світу природи і дитячої душі у творі. Символ образу гусей -лебедів.

Запишіть у зошитах число , тему та ім’я уроку.

Як ви розумієте тему уроку? Про що ми будемо говорити на уроці? ( Відповіді учнів).

2. Визначення індивідуальних цілей, ознайомлення із загальними.

- Подумайте, діти, чого ви хочете навчитися і про що хочете дізнатися на сьогоднішньому уроці як читачі? Запишіть на крилах паперових лебедів, що лежать у вас на партах, свої цілі на урок (діти записують і за бажанням озвучують).

А ось наші загальні цілі:

Ми дізнаємось більше про внутрішній світ головного героя, про його зв’язок з природою, про вміння бачити і відчувати прекрасне, про тонкощі його дитячої душі і спробуємо зазирнути у власну душу, з’ясуємо значення образу- символа «гуси- лебеді», будемо продовжувати вчитися висловлювати власне ставлення до прочитаного, розвивати наше мовлення…


ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. З'ясування значення літературознавчого поняття.

- На попередньому уроці ми говорили , що повість М. Стельмаха носить автобіографічний характер. Хто пояснить значення слова «автобіографічний»? (Відповіді учнів).

Отже, ми з'ясували, що в образі Михайлика автор зобразив себе у дитячі роки.


2. Словесне малювання.

Вчитель. Яким ви уявляєте головного героя?

(Відповіді учнів).

А ось таким показав його режисер фільму Олександр Муратов, який у 1976 році створив кінострічку «Гуси –лебеді летять» за повістю М. Стельмаха, де головну роль зіграв Володимир Чубаєв (фото на проекторній дошці) .

Наскільки схожий «ваш» Михайлик з цим образом? ( Відповіді учнів).

3. Робота з текстом.


Давайте ще раз пригадаємо тему уроку.

Прочитавши твір, ви , мабуть, переконались, що Михайлик дуже любив природу, розумів, відчував її. Для того, щоб відчути єднання природи і душі дитини, ми будемо працювати з текстом.Я зачитаю уривок, а ви спробуйте уявити картину, яку передає автор.

« …Досі з глибини віків озивається голос батька, який одного ранку поставив мене, малого, радісного і схвильованого, до плуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив, як про щось героїчне: «Хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оремо та й оремо поле…»

Про що свідчить висловлювання батька , коли він розповідає , як вони із сином разом вперше орали ?

Що відчував Михайлик? А що відчували ви, слухаючи ці рядки?


А я відчувала радість за героя,бо він пишався тим, що допомагає своєму батькові.
4. Асоціювання.

- Михайлик багато часу проводив на вулиці: допомагав батькам, відпочивав, інколи читав. Часто спостерігав за природою і милувався її красою. Давайте пригадаємо, що оточувало хлопчика. Можете користуватись підручником. (Учитель пропонує дітям назвати поняття разом із епітетами).

Як можна охарактеризувати людину , яка вміє бачити красу природи?


4.Характеристика образу гусей – лебедів.

Червоною ниткою проходить у творі образ гусей-лебедів. Вони виносять хлопчика з біди у його казці.. Чому саме лебедів для цієї ролі автор обирає, а не інших птахів? Що вам відомо про лебедів?


5. Виступ учня з індивідуальним повідомленням «Гуси – лебеді у фольклорі та літературі» (слайдовий супровід із зображенням лебедів).

Ми щойно прослухали інформацію про лебедів, давайте ще згадаємо, що означає поняття «символ»?


- Яке символічне значення гусей у даному творі?

- Чому герой не хоче, щоб відлітали лебеді?


6.Читання діалогу.

«От і принесли лебеді нам на крилах життя», - говорить дід Дем'ян.

- Знайдіть і прочитайте діалог між хлопчиком і дідусем. Про які ключі говорив дідусь? А чи бачили ви, як повертаються лебеді із вирію?

Приліт лебедів символізує початок весни, нового життя…

7. Робота в групах з текстом.

Для того, щоб детальніше прослідкувати єднання світу природи і душі хлопчика, ми попрацюємо у групах

1група.

Зачитайте та прокоментуйте уривок. Складіть сенкан до слова Батьківщина.

«Де живуть твої батьки,там живуть і вітри, що пестили тебе. Живуть там і птахи, і сонце, і земля твоя, і твій рід…Стежки, поля, і дороги – це твоя мала батьківщина. Більшість людей пам’ятають і носять її у серці повік».


2 група.

Прослідкуйте, як змінюється стан природи в залежності від зміни настрою хлопчика, наведіть приклади з тексту. Прокоментуйте.


3 група.

Хто прищепив Михайлику любов до тваринного і рослинного світу? Знайдіть у тексті характеристику цього образу і зачитайте.

4група.

Знайдіть і зачитайте рядки, у яких ідеться про ставлення матері Михайлика до насіння. Про яку рису українських селян це свідчить.?


Отже, ми чітко бачимо, з опрацьованих вами уривків, як простежується у творі єдність світу природи і душі Михайлика.


ІУ. Рефлексивно–оцінювальний етап.


1. Кольорове відтворення внутрішнього світу хлопчика.

- Ми багато дізнались про головного героя, про його внутрішній світ, оточення. А тепер спробуйте за допомогою кольорових олівців намалювати душу Михайлика такою, якою ви її уявляєте. На виконання завдання відводимо 30с. (Всі учні демонструють зображення, 2-3 дітей коментують)


Вчитель. Малюнки у вас переважно різнобарвні, як і наша природа,вони виражають добро і щирість .Я бажаю, щоб у вас у душі завжди було тепло і яскраво, щоб ви вміли бачити красу, що оточує вас ,цінували і оберігали її.


2. Рефлексія досягнення визначених цілей.

Отже, наш урок підходить до завершення,

давайте повернемося до цілей, які ми ставили на початку уроку і записували на паперових лебедях . Проаналізуйте свою роботу на уроці : запишіть результати на іншому боці макету і визначте, над якими цілями вам ще потрібно працювати .(Діти за бажанням озвучують свої досягнення за урок і приклеюють лебедів до дошки у вигляді ключа .Учень роздає гостям паперових лебедів із побажанням: «Хай до вас завжди повертаються лебеді і приносять на крилах щастя!»).

Зверніть увагу на обкладинку своїх підручників,схожий малюнок використав автор О.Авраменко.


2. Оцінювання навчальної діяльності.


  • Діти, як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

  • Як оцінюєте роботу класу ?

  • Що ви взяли для себе на майбутнє із сьогоднішнього уроку?

  • А я відчула задоволення від співпраці з вами, ще раз переконалася , що ви вчитеся не просто читати тексти , а намагаєтеся бачити , чути і відчувати прочитане. Ви формуєте в собі читачів.

Вчитель озвучує і коментує оцінки.


Домашнє завдання.

Обов'язкове загальне: знайти у творі цитати, в яких зображено звичаї та традиції українців.

Обов'язкове на вибір: скласти кросворд до твору або написати лист-подяку автору.

За бажанням: намалювати ілюстрацію.


Вчитель. Приліт лебедів символізує щасливе дитинство, відродження, життя…


Ліна Костенко писала :

Душа летить в дитинство,

Як у вирій,

Бо їй на світі тепло тільки там…Тож нехай у ваших душах залишаються тільки гарні спогади про дитинство, а гуси-лебеді приносять на своїх крилах щастя…