refik.in.ua 1

Драб Н. Л.

Техніка і мова презентації

Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 102 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-634 від 27.03.02

Ціна: 18,05 грн.


ISBN 966–574–392–9


Посібник складається із семи логічно пов’язаних уроків з навчання техніки та мови проведення презентацій. Кожний розділ спрямований на формування одного з умінь усної презентації: робити цікавий початок і правильно закінчувати презентацію, структурувати основну частину, використовувати граматичні конструкції та мовленнєвий матеріал, притаманний для публічних промов, ілюструвати інформацію за допомогою таблиць, графіків тощо. Кожний урок посібника супроводжується відповідною наочністю: тематичними малюнками, схемами, таблицями.

Для студентів старших курсів мовних та немовних вузів.


ЗМІСТ


Вступ 3Kommunikation 4


Was heißt das — «Präsentieren?» 16


Sprache und Verständlichkeit 29


Vorbereitung von Einstieg und Ende der Präsentation 41


Die eigenen Gedanken ordnen — aber wie? 52


Warum Medien? 68


Regeln für die Diskussion 88

Список використаної літератури 101