refik.in.ua 1

С и с т е м и у п р а в л і н н я б а з а м и д а н и х

Тема: Форма. Створення форми БДТ е о р е т и ч н а д о в і д к а

Форми – це засоби, які забезпечують вивід інформації на екран у різних формах.

Для створення форм необхідно скористатися кнопкою Створити вклади форми. Після вибору даної команди на екран з’явиться вікно, в якому необхідно ім’я БД в діалоговому вікно, де необхідно:

1.Встановити спосіб створення форми;

2.Вибрати таблицю для роботи.

Отже, форма—це бланк, який необхідно заповнити.

Під час вибору Майстра форм створити форму можна т.ч.:

=>вибрати необхідні поля для виведення;

=>вставити зовнішній вигляд форми (в один стовпчик, рядковий, табличний, вирівняний);

=>вибрати необхідний стиль;

=>задати ім’я форми.

Для огляду вікна форми потрібно виділити назву форми і натиснути кнопку Відкрити. У формі є поля, у які потрібні вводити відповідні дані. Внизу форми є поле номеру запису та кнопки для переходу від одного до іншого. Для введення нового запису необхідно скористатися кнопкою нового запису.


В и с н о в о к . Форми – це засоби, які забезпечують вивід інформації на екран у різних формах. Форма—це бланк, який необхідно заповнити.


З а в д а н н я

1. Запустіть програму Acces.

2. У діалоговому вікні вибору способу створення БД виберіть відкрити базу даних і відкрийте файл із БД Клас??_?, де ?? – номер класу, ?—буква класу зі своєї папки Бази_Даних.

3. У вікні бази даних виберіть вкладку Форми.

4. За допомогою Майстра форм створити для відповідної таблиці Анкета, помістити всі поля:

а) в один стовпчик;

в) рядок (стрічка);

г) табличну.

5. Записати створені форми у своїй папці Бази_Даних відповідно задавши їм імена.


6. Виведіть створені форми на екран.

7. Закрити форми. Покажіть роботу вчителю. Закрийте Acces.

8. Аналогічні дії проробити з таблицею Телефон.

Записати створені форми у своїй папці Бази_Даних відповідно задавши їм імена.

Виведіть створені форми на екран.

9. Використовуючи таблицю Телефон створіть табличну форму, що містить поля Прізвище_ абонемента, Телефон, Вулиця.

Записати створену форму у своїй папці Бази_Даних відповідно задавши їм’я.

Виведіть створені форму на екран.

10. Закрити форми. Покажіть роботу вчителю. Закрийте Access.

К о н т р о л ь н і з а п и т а н н я


1. З якою метою використовують Форми?

2. Які форми у системі Access можуть бути створені автоматично?

3. Який алгоритм створення Форм за допомогою Майстра форм?

4. Як відредагувати створену форму?

5. Яким чином можна відкрити створену форму для перегляду?

6. Яке розширення файлів-форм?