refik.in.ua 1

Системи управління базами даних

Тема: Впорядкування даних, пошук даних. Використання фільтрів для пошуку даних в БД

Теоретична довідка

У процесі роботи з БД введення даних здійснюється в довільному порядку. Для зручності сприймання інформації записи в БД упорядковують згідно зі значенням певних полів. Після впорядкування значення обраних полів розміщуються в порядку зростання\спадання (для числових полів) або в алфавітному прямому\зворотньому порядку (для символьних полів).

В Access упорядковування інформації здійснюється за допомогою сортування і фільтрації.


Дія

Способи виконання

Сортування даних у полі

Контекстне меню\Команда “Сортувати за ...”

Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Накладання фільтра на записи згідно з виділеним фрагментом

Контекстне меню\Команда “ Фільтр за виділеним

Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Зміна критеріїв фільтрації

Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “ Змінити фільтр

Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Застосування фільтра

Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “ Застосувати фільтр


Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Видалення фільтра (відновлення змісту таблиці)

Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “ Видалити фільтр

Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Пошук інформації в Access виконується в таблицях і формах. Для пошуку заданої послідовності символів у певному полі необхідно виконати такі дії:

 1. встановити курсор у поле, в якому необхідно виконати пошук;

 2. клацнути по кнопці пошуку на панелі інструментів;

 3. ввести значення, яке потрібно знайти, у поле Зразок. Якщо точне значення невідоме, можна використати знаки підстановок;

 4. визначити інші параметри пошуку;

 5. щоб знайти перше входження вказаного значення, клацнути по кнопці Знайти. Для продовження пошуку клацніть кнопку Знайти далі.

Для пошуку даних допускається застосування підстановуючих знаків:

Знак

Використання

*

Будь-який символ

?

Відповідає будь-якому текстовому символу

[ ]

Відповідає будь-якому одному символу з узятих у дужки

!

Відповідає будь-якому одному символу, крім узятих у дужки


-

Відповідає будь-якому символу з діапазону

#

Відповідає будь-якій цифрі

Висновок. БД і СУБД створювалися для швидкого пошуку необхідної інформації з великого масиву даних. Сортування даних і пошук інформації –– це основні функції, з якими доводиться працювати користувачам СУБД.

Завдання

 1. Запустіть програму Access.

 2. У діалоговому вікні вибору способу створення БД виберіть відкрити базу даних і відкрийте файл із БД Клас??_?, де ?? –– номер класу, ? –– буква класу зі своєї папки Бази_Даних.

 3. У вікні бази даних виберіть вкладку Таблиці і клацніть по кнопці Відкрити. Виберіть таблицю Анкета.

 4. Установіть курсор у поле Прізвище і клацніть по кнопці Сортування на панелі інструментів. Записи впорядкуйте за зростанням прізвищ в алфавітному порядку. Проаналізуйте зміни в БД.

 5. Впорядкуйте інформацію в БД по полях Ім’я, Дата_Народження. Проаналізуйте зміни в БД.

 6. Встановіть курсор у поле Адреса.

 7. Клацніть по кнопці Пошук на панелі інструментів.

 8. Введіть у поле Зразок назву вулиці ___________.

 9. Щоб знайти перше входження вказаного значення, клацніть по кнопці Знайти. Для пошуку наступних входжень цього значення клацайте по кнопці Знайти далі. Скільки учнів проживає на даній вулиці? Видаліть фільтр пошуку (відновлення змісту таблиці).
 10. Знайдіть інформацію про учнів, що народилися взимку (або влітку). Хто буде святкувати свій день народження сьогодні, в цьому місяці? Видаляйте фільтр пошуку (відновлення змісту таблиці) перед новим критерієм пошуку даних. Закрийте таблицю Анкета.


 11. Відкрийте таблицю Телефон. Знайдіть в таблиці записи, які містять інформацію, наприклад:

а) прізвище ___________;

б) прізвище починається з літери _______;

в) за номером телефону _______________.

Покажіть роботу вчителю. Закрийте Access

Контрольні запитання


 1. Які основні дії можна виконувати над записами в Access?

 2. У чому полягає суть упорядкування інформації?

 3. Як здійснюється сортування даних в БД?

 4. Як здійснюється пошук даних в БД? Як скасувати зроблений вибір?

 5. Які маски застосовують для пошуку інформації в БД?

 6. Яким буду результат пошуку при застосуванні таких масок:

a) Іван*; в) С[ао]ло;

б) С?ало; г) 5##148?