refik.in.ua 1

Додаток 2

до Інструкції з організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції


Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції (далі – ВЛІ) – сукупність клінічних, мікробіологічних, лабораторних та інших показників, необхідних для підтвердження наявності інфекції. Стандартні визначення випадку призначені для епідеміологічної діагностики, не використовуються для постановки клінічного діагнозу та вибору лікування

Стандартні визначення випадку ВЛІ у породіль

Післяродовий ендометрит:

Наявність у породіллі не менше 2 із приведених критеріїв є основою для постановки діагнозу ендометриту:


 • лихоманка (37,5° С);

 • болючість матки;

 • патологічні виділення із матки.

Інфекція в ділянці хірургічного втручання (кесарів розтин, епізіотомія, накладання швів на розриви ділянці промежини, піхви, шийки матки).

Поверхнева раньова інфекція:

1. Інфекційний процес шкіри і (або) підшкірної клітковини в ділянці розрізу.

2. Має місце хоч би одна із таких ознак запалення:

 • гнійні виділення із поверхневого розрізу;

 • виділення культури мікроорганізму із джерела запалення в кількості > 103 колонієутворювальних одиниць (далі – КУО) (при умові дотримання правильної техніки забору матеріалу);

 • обмежена болючість, набряк, почервоніння;

 • неспроможність шва (самостійне розходження країв рани);
 • намір розкрити рану (при наявності позитивних результатів мікробіологічного дослідження).


Глибока ранева інфекція:

Уражує глибокі м'які тканини в ділянці хірургічного втручання, але не орган чи порожнину.

Має місце хоч би одна із таких ознак:

 • гнійні виділення із глибини розрізу в ділянці втручання;

 • виділення культури мікроорганізму, отриманої з дотриманням асептики;

 • неспроможність шва (самостійне розходження країв рани) при наявності будь-якої із наведених ознак: лихоманка > 37.5 °С, локальний біль,


Продовження додатка 2

інфільтрація, почервоніння;

 • розкриття рани хірургом при наявності будь-якого із перерахованих критеріїв: лихоманка > 37,5 °С, локальна болючість, інфільтрація, почервоніння;

 • при повторному оперативному втручанні або при допомозі інструментальних методів діагностики знайдено гнійне вогнище (абсцес, флегмона або інші ознаки інфекції).

Інфекція органу і порожнини після операції кесаревого розтину

Інфекція залучає матку і органи черевної порожнини (перитонії, абсцеси малого газу, тромбофлебіт глибоких вен малого газу):

 1. Гнійні виділення по дренажу з черевної порожнини або із матки.

 2. Виділення культури мікроорганізму з виділень дренажів або із матки.

 3. Наявність ознак запалення при патогістологічному дослідженні матеріалу, отриманого при вишкрібанні порожнини матки, яке проводилось з лікувальною метою.

 4. Неспроможність швів на матці, виявлена при ультразвуковому дослідженні (далі –УЗД).

 5. Проводиться повторне оперативне втручання, під час якого виявлені ознаки інфекційного процесу в ділянці матки або черевної порожнини.


II. Стандартні визначення випадку інфекцій у новонароджених

Трахеобронхіт

При відсутності ознак пневмонії у пацієнта є принаймні два з таких критеріїв:


1. Поява чи посилення продукції мокротиння.

2. 3міна характеру мокротиння.

3. Виділення мікроорганізмів з мокротиння.

Пневмонія


Діагноз «пневмонія» повинний відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

Критерій 1:

Наявність у дитини 2 з перерахованих ознак: апное, тахіпное, брадикардія, хрипів, кашлю та наявність хоча б однієї з перерахованих нижче обставин:

 • підвищене виділення секретів бронхів;

 • поява гнійного мокротиння або зміна характеру мокротиння;

 • виділення патогенного мікроорганізму з крові;

 • виділення патогенного мікроорганізму в зразках, отриманих за методом транстрахеальної аспірації, змивів з бронхів або при біопсії;

 • діагностично значущий титр антитіл класу IgM або чотирьохкратне зростання в парних зразках сироватки крові рівня антитіл класу IgG до патогену;

 • гістопатологічні дані, що підтверджують наявність пневмонії.Продовження додатка 2

Критерій 2:

Рентгенологічні дослідження грудної клітки виявляють інфільтрацію, що знову виникає або прогресує, ущільнення, утворення плевральних зрощень або плевральний випіт та наявність хоча б однієї з перерахованих нижче обставин:

- наростання кількості мокротиння;

 • поява гнійного мокротиння або зміна характеру мокротиння, що виділяється;

 • виділення патогенного мікроорганізму з крові;

 • виділення патогенного мікроорганізму в зразках, отриманих методом транстрахеальної аспірації, змивів з бронхів або при біопсії;

 • гістопатологічні дані, що підтверджують наявність пневмонії.Інфекції сечовивідних шляхів

Діагноз інфекції сечовивідних шляхів повинен відповідати хоча б одному з таких критеріїв:


Критерій 1:

Наявність у дитини хоча б однієї з перерахованих нижче ознак: лихоманка (>38° С), гіпотермія (<37° С) , апное, брадікардія, дизурія, сонливість або блювота, а також виділення з сечі ≥ 105 КУО/мл (не більше 2 видів мікроорганізмів);

Критерій 2:

Наявність у дитини хоча б одного з перерахованих нижче ознак: лихоманка (>38° С), гіпотермія (<37° С), апное, брадикардія, дизурія, сонливість або блювота та наявність одного з перерахованих нижче обставин:


 • позитивні результати тесту Dipstick на естеразу лейкоцитів та/або нітрат;

 • піурія;

 • виявлення мікроорганізмів у препаратах зразків нецентрифугованої сечі, забарвлених за Грамом;

 • двократний висів одного й того самого уропатогенного мікроорганізму в кількості ≥ 102 КУО/мл сечі;

 • позитивний висів одного виду уропатогенного мікроорганізму в кількості ≤ 105 КУО/мл у хворого, який отримує відповідну антимікробну терапію;

 • діагноз, установлений лікарем;

 • призначення відповідної антимікробної терапії.

Інфекція шлунково-кишкового тракту


Діагноз інфекції шлунково-кишкового тракту (далі - ШКТ) повинен відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

Критерій 1:

Абсцес або інші прояви інфекції, що спостерігаються під час хірургічного втручання або підтверджені гістопатологічними даними;


Продовження додатка 2

Критерій 2:

Маються, принаймні, дві з нижче перерахованих ознак, не пояснених ніякими іншими відомими причинами:

 • зміна характеру і частішання випорожнень до 6 і більше разів протягом 2 діб;

 • виділення мікроорганізмів у посівах шлункового вмісту;
 • здуття живота, блювота, застій, відсутність випорожнень протягом 1 доби, зміна толерантності до харчування.
Перитоніт

Діагноз перитоніту повинний відповідати принаймні трьом з нижче перерахованих критеріїв:

1. Парез кишечнику: відсутність випорожнень протягом 1 доби, відсутність перистальтики.

2. Зміна стану шкіри передньої черевної стінки (гіперемія, набряк, інфільтрація).

3. Зміни в клінічному аналізі крові, що свідчать про запальні процеси.

4. Рентгенологічні ознаки випоту в черевній порожнині чи вільного газу.
Бактеріємія

Наявність бактерій у крові, що підтверджено позитивною гемокультурою при відсутності ознак септичного стану.

Сепсис


Діагноз сепсису повинний відповідати принаймні трьом з нижче перерахованих критеріїв (якщо немає інших явних причин появи даних ознак):

1. Позитивний бактеріальний висів з крові чи ліквору і позитивний висів того самого збудника з двох і більше біосубстратів.

2. Стійкий, більше 12 годин, метаболичний ацидоз (з ВО ≤ 8 чи/і рн<7.2).

3. Гіпоглікемія (2,2 ммоль/л), що вимагає інфузії глюкози.

4. Гіперглікемія (>10,0 ммоль/л) тривалістю більше 12 годин.

5. Порушення функції ШКТ: зміна характеру і частоти випорожнень, здуття живота, блювота, застій, відсутність випорожнень протягом 1 доби, зміна толерантності до харчування, парез кишечнику, пневмоперитонеум.

6. Зміни на шкірі і слизових: рання чи тривала жовтяниця (більше 10 дня життя), підвищена кровоточивість слизових, мацерації, геморагічний висип.

7. Кількість лейкоцитів крові <5000 чи >25000/ммз у перший тиждень життя більше двох досліджень підряд.

8. Неадекватна лікуванню картина червоної крові чи наростаюча анемія.

9. Тромбоцитопенія менше 70000 і/чи наявність деградації тромбоцитів і ознак недостатності периферичного кровообігу – симптом «білої плями» чи «розтирання шкіри» > 3 секунд.


10. Лікар призначає відповідну антимікробну терапію з приводу сепсису.


Продовження додатка 2

Септичний шок

Діагноз септичного шоку повинен відповідати таким ознакам:

1. Наявність сепсису.

2.Недостатність центральної гемодинаміки і/чи наявність геморагічного синдрому.

Інфекція шкіри

Інфекція шкіри повинна відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

критерій 1:

гнієвитікання, пустульозний висип, пухирцеві висипання чи фурункули;

критерій 2:

є принаймні дві з нижче перерахованих ознак в інфікованій області: локалізований біль, хворобливість, припухлість, почервоніння, жар і хоча б одна з перерахованих нижче обставин:


 • виділення мікроорганізму при посіві аспірата або виділень з області інфікування (при виявленні мікроорганізмів нормальної флори шкіри необхідно одержати чисту культуру одного мікроорганізму);

 • виділення мікроорганізму в посіві крові.Омфаліт

Діагноз омфаліта немовлят (у віці <30 днів) повинний відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

критерій 1:

еритема і/або виділення сукровиці з пупочної ямки і хоча б одна з перерахованих обставин:

 • виділення мікроорганізму в посіві аспірата або виділень;

 • виділення мікроорганізму з крові;

критерій 2:

еритема і гноєвитікання з пупочної ямки.


Кон'юнктивіт

Діагноз кон'юнктивіту повинний відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

критерій 1:

виділення мікроорганізму в посівах гнійного ексудату, отриманих з кон'юнктиви ока чи прилеглих тканин (повік, роговиці, мейбомієвих залоз чи слізних залоз);

критерій 2:


відчуття болю чи почервоніння кон'юнктиви тканин, що оточують очне яблуко і хоча б одна з перерахованих обставин:


 • наявність лейкоцитів і патогенних мікроорганізмів у забарвлених за Грамом мазках ексудата;

 • гнійний ексудат.

Продовження додатка 2

Інфекції центральної нервової системи

До інфекцій центральної нервової системи належать менінгіт, вентрикуліт, абсцес головного мозку, субдуральна чи епідуральна інфекція, енцефаліт.
Інтракрініальні інфекції

Діагнози інтракраніальних інфекцій (абсцес головного мозку, субдуральна чи епідуральна інфекція, енцефаліт) повинні відповідати принаймні двом з нижче перерахованих ознак, непояснених ніякими іншими відомими причинами: апное, локалізовані неврологічні прояви, клонічні судоми і хоча б одна з перерахованих обставин:

 1. Дані УЗД, що підтверджують наявність інфекції.

 2. Зміни в аналізі крові, що відповідають запальному процесу.


Менінгіт чи вентрикуліт

Є принаймні дві з нижче перерахованих ознак, непояснених ніякими іншими відомими причинами: апное, ригідність шийних м'язів, менінгіальні прояви, позитивний симптом підвішування, клініко-тонічні судоми і хоча б одна з перерахованих обставин:

1. Підвищені рівні лейкоцитів (цитоз більш 300/3 при відсутності макрофагів) і білка (вище 0,9 г/л) і/чи знижений рівень глюкози в спинномозковій рідині.

2. Виділення мікроорганізмів у посівах спинномозкової рідини.Начальник відділу

охорони здоров’я

матерів та дітей

Жилка Н.Я.Начальник відділу

епідемічного благополуччя

населення - заступник директора департаменту

Мухарська Л.М.