refik.in.ua 1
Видавництво Київського національного економічного університету

Найкращі книжки для найкращої освіти
Савенкова Л. О.

Професійне спілкування майбутніх викладачів як об'єкт психолого-педагогічного управління


Монографія — К.: КНЕУ, 2006. — 212 с. М. обкл.


Ціна: 30,00 грн.


У монографії обґрунтовується структура педагогічного спілкування та структура психологічної готовності до його здійснення. Розроблено систему комунікативних умінь педагога та структуру продуктивного стилю його професійного спілкування. Науково обґрунтована система підготовки майбутніх педагогів до цього спілкування.


ЗМІСТ


Передмова 3


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ

СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 5

Педагогічне спілкування: структура, функції, генезис 5

Система комунікативних умінь викладача 17

Структура психологічної готовності до педагогічного спілкування 35

Індивідуальний стиль педагогічного спілкування 55

Шляхи підготовки до педагогічного спілкування 68

Висновки до розділу 1 103


Розділ 2. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 107

Функції управління професійним спілкуванням майбутніх

викладачів 107

Система підготовки майбутніх викладачів до професійного

спілкування 112

Контроль та корекція підготовки майбутніх викладачів до

професійного спілкування 170

Висновки до розділу 2 177

ЛІТЕРАТУРА