refik.in.ua 1

Додаток

до стандарту надання адміністративної послуги

видача рішення на складання

містобудівного обгрунтування

назва адміністративної послуги)


Технологічна карта процесу адміністративної послуги

видача рішення на складання містобудівного обгрунтування

(назва адміністративної послуги)
з/п

Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

В

У

П

З

1.

Громадяни подають:

1. Письмову заяву

2. Копія паспорта (для громадян,які не зареєстровані на території сільської ради).

3. Копія ідентифікаційного коду (для громадян, які не зареєстровані на території сільської ради).

4. Копія державного акту про право власності на земельну ділянку.

Секретар сіелищної ради


-

протягом 1-го робочого дня

2.

Перевірка відповідності поданих документів


Секретар селищної ради

-

протягом 1-го робочого дня

3.

Оформлення та видача рішення на складання містобудівного обгрунтування .

Секретар селищної ради

-

протягом одного місяця з часу прийняття заяви

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує


Розробив ___Секретар селищної ради___________ _____________ __Л.Р.Бабіюк_____

(назва посади) (підпис) (ініціали, прізвище)