refik.in.ua 1

Реформи та їх значення в страхуванні


Доброго дня, шановні учасники форуму!


Сьогодні ми маємо змогу бути свідками не простого, але такого необхідного процесу становлення галузі страхування в Україні.


Сучасний світ сповнений ризиків та непередбачуваних обставин. Людина живе сьогоднішнім днем та інколи боїться навіть спробувати спланувати своє майбутнє. Аби повернути собі впевненість у майбутньому та зменшити ризики прогресивні суспільства розробили ефективні системи страхування. Такі системи – це гарантія безпеки життя, майна, бізнесу людини. Нажаль, в Україні до рівня справжньої безпеки страхування ще не дійшло. А то і навпаки – страховий поліс додає проблем та сумнівів. Проте, реформування страхової галузі вже розпочато, а отже найближчим часом громадяни України таки відчують турботу з боку страхових компаній.


За останні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичних й економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняного страхового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції Закону України «Про страхування», не запроваджено обов’язкового медичного страхування, припинено державне субсидування агрострахування, залишились нерозв’язаними проблеми взаємовідносин банків та страховиків, не врегулювано питання діяльності актуаріїв, страхових агентів, аварійних комісарів, залишається недосконалим захист прав споживачів страхових послуг.


В сучасних умовах перед страховим ринком постає складне завдання щодо зростання обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, ліквідності їх активів.

У червні 2011 року парламент України ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг». Законом надано органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо посилення контролю за ринком фінансових послуг. Зокрема, Закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" доповнено положенням, яке передбачає, що для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Держфінпослуг за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.У Законі «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що корпоративне управління у фінансових установах здійснюється відповідно до законів з питань діяльності господарських товариств з урахуванням вимог цього Закону та інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Передбачено також, що юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов’язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.


На теперішній час у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики знаходиться 147 законопроектів, значна частина з яких присвячена саме питанням належного законодавчого забезпечення правового регулювання ринків фінансових послуг та, зокрема, страхування. 72 з них включено до плану роботи Комітету на поточну сесію та будуть розглянуті у найближчий час, а саме – у період з вересня цього року по січень наступного.

Так до плану роботи Комітету на цю сесію включені два законопроекти щодо внесення змін до Закону України "Про страхування" – один із них присвячений створенню Українського Об'єднання Страховиків, а інший передбачає доповнення переліку державних органів, яким надається інформація, що містить таємницю страхування.

Проте на даний час більшість законопроектів присвячена вдосконаленню регулюванню фінансових послуг взагалі, а не їх окремих видів. Так, одним з актуальніших питань, яке стоїть зараз у сфері фінансових послуг є підвищення захисту споживачів фінансових послуг.Світовий досвід свідчить, що страховий ринок ефективно розвивається тоді, коли враховується принцип оптимальності державного регулювання, тобто держава регулює діяльність учасників ринку лише у випадках, коли це абсолютно необхідно, а в інших – вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об’єднуються у саморегульовану організацію.

Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України сприяло вдосконаленню державного регулювання за страховою діяльністю та формуванню адекватних основ розвитку вітчизняної страхової індустрії в сучасних умовах. Однак недостатнє технічне та ресурсне забезпечення уповноваженого державного органу призвело до обмежених можливостей використання інформаційних технологій проведення оперативного аналізу діяльності страховиків і страхових брокерів, а також оцінки ризиків страхової індустрії в цілому.


На погляд Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, основними заходами подальшого розвитку страхового ринку є:

- створення розвиненої та платоспроможної системи страхування, що здатна компенсувати шкоду від непередбачених подій;

- підвищення якості здійснення страховим ринком функцій щодо акумуляції коштів населення, підприємств та трансформації їх в інвестиції;

- зміцнення довіри до українського страхового ринку інвесторів, іноземних перестраховиків та перестрахувальників, а також страхувальників, у першу чергу, населення;

- зміцнення державного страхового нагляду та формування системи саморегулювання;

- удосконалення податкового, антимонопольного, кримінального та цивільного законодавства, що регулює сферу страхування.


Для цього в найближчі роки планується:


  1. Розробити та прийняти нову редакцію Закону України «Про страхування»;
  2. Удосконалити систему оподаткування у сфері страхування та створити засади стимулювання суб’єктів господарської діяльності до укладання договорів страхування через прийняття змін до Податкового кодексу України;


  3. Запровадити відповідальність за страхове шахрайство за рахунок внесення змін до Кримінального кодексу України;

  4. Забезпечити умови участі страховиків у системах обов’язкового накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення;

  5. Прийняти Закон України «Про обов’язкове медичне страхування», в якому передбачити конкурентні засади участі страховиків;

  6. Забезпечити правові засади компенсаційної підтримки за рахунок держави системи агрострахування у розмірі 50% страхових платежів;

  7. Запровадити систему страхування договірної відповідальності природокористувачів за невиконання умов договорів при надровикористанні, лісокористуванні, водокористуванні, землекористуванні, а також створити умови особового страхування інспекторів охорони лісових ділянок, морських акваторій, заповідників і національних парків та інших категорій службовців, чия діяльність щодо охорони сфери природокористування має підвищений ризик;

  8. Запровадити механізм страхування професійної відповідальності як передумови отримання ліцензії з певних видів діяльності (нотаріальної, медичної, адвокатської, експертної, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, брокерської тощо);

  9. Створити умови розвитку діяльності страхових брокерів серед підприємства та населення, забезпечив імплементацію основних принципів, що відповідають стандартам Європейської федерації страхових посередників (BIPAR);

  10. Удосконалити механізм захисту прав споживачів страхових послуг шляхом прийняття законодавчих норм щодо фінансового омбудсману та страхової реклами.


Реалізація програмних заходів розвитку страхового ринку на найближчі роки, дозволить:

- підвищити рівень захищеності підприємств різної форми власності і громадян від різних груп ризиків, підвищити якість і розширити спектр пропонованих страхових послуг, а також допоміжних послуг (асистанс, страхове посередництво, оцінка збитків тощо);


- зміцнити ефективність державного нагляду за страховою діяльністю;

- створити структурні основи для розвитку пенсійного страхування, медичного страхування, страхування подорожуючих, агрострахування, автострахування, страхування технічних ризиків, страхування майна від природних катастроф та техногенних аварій, страхування професійної відповідальності.

Передбачається, що частка сукупної чистої страхової премії у внутрішньому валовому продукті у 2014 році становитиме близько 3 відсотків.

Збільшення обсягу страхових платежів дозволить страховикам акумулювати додаткові фінансові кошти, які будуть джерелом інвестування фінансових коштів в економіку країни.

Зростання попиту на страхові послуги, активна державна підтримка страхування, розвиток інфраструктури страхового ринку сприятиме підвищенню його інвестиційного потенціалу за рахунок збільшення розміру страхових резервів в 2014 році – до 20 млрд. грн.


Як ви вже встигли помітити, основна увага приділяється підвищенню рівня відповідальності фінансових небанківських установ перед споживачами фінансових послуг.

Проте реформи викликають неоднозначну реакцію серед учасників страхового ринку. У своєму бажанні захистити інтереси споживача, обмежити можливість незаконних операцій та відвертого обману з боку страхових компаній, органи державної влади досить детально та довго перевіряють документацію перед наданням відповідних дозволів для дій.

Це викликає обурення з боку представників страхових компаній. Вони нарікають на занадто затягнуті процедури реєстрації у Держфінпослуг договорів перестрахування значних страхових ризиків, затвердження мінімальних та максимальних розмірів виплат за страховими випадками, які оформлюють без участі працівників державної автоінспекції, отримання дозволу від Держфінпослуг на відкриття філій та при отриманні ліцензії на здійснення страхової діяльності. Завдання кожного бізнесу – заробляти кошти, а час – це гроші. Кожна хвилина чекання зменшує можливість отримати прибуток.


З іншого боку, Держфінпослуг працює у напруженому режимі з недоукомплектованим штатом. Та навіть у такій ситуації намагається зробити усе можливе, аби працювати ефективно. Державний регулятор негайно, після призначення нового складу, приступить до формування стратегії розвитку страхового ринку. Основа цієї стратегії – Програма економічних реформ Президента України. Ринок страхових послуг повинен знати, що його очікує, а державний регулятор, як йому діяти. Без чітких правил та прогнозів ринок перетворюється на базар, а це недопустимо, особливо у сфері фінансів.


Якщо ж говорити про насущні проблеми громадян, пов’язані зі сферою страхування, то їх наглядно видно на прикладі з медичним страхуванням. Безкоштовна медицина давно перетворилася на міф, у який майже ніхто не вірить, але продовжують згадувати. Нажаль, забезпечуючи повний спектр послуг у медичній сфері на безоплатній основі, держава витрачає величезну кількість коштів на ті послуги, якими громадяни не користуються, і навпаки не вистачає фінансування на ті сфери, на які великий попит. Цей недолік може виправити лише ринкова модель відносин уданій галузі. Тоді кошти будуть отримувати ті спеціалісти, чиї послуги дійсно потрібні українцям. В Україні послугами добровільного медичного страхування користується вже значна кількість населення. Проте якість цих послуг далеко не завжди виправдовує надії.

Державне регулювання питань страхової медицини має внести ряд правок для вдосконалення діяльності страхових компаній та захисту інтересів громадян. Основне завдання державного регулятора – налагодити систему таким чином, щоб кожна застрахована особа гарантовано і без зайвої біганини отримувала повний спектр послуг, передбачений страховим договором. Страховий поліс – це гарантія безпеки, а не квиток до кількох кіл пекла, біганини та доказів власної хвороби.

Як ви вже встигли зрозуміти, у законодавчому полі щодо регулювання страхової діяльності багато чого вже зроблено. Є пропозиції та нові плани удосконалення галузі. Проте деякі питання, ще чекають свого вирішення. Сподіваюсь, що запорукою їх успішного вирішення стане співпраця народних депутатів, підприємців (у першу чергу тих, які надають страхові послуги), професійних економістів та юристів. Лише узгодивши наші дії ми зможемо конструктивно діяти. Я впевнений, що така співпраця обов'язково буде ефективною та дасть можливість усім громадян України жити з упевненістю у своєму майбутньому.


Дякую за увагу.