refik.in.ua 1


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної акції «MasterCard®. Літній сезон вдалих покупок» (надалі – Акція)

(надалі - Правила)

1. Замовник, Організатор та Партнери Акції

1.1. Замовником Акції є компанія «МастерКард Юроп спрл» (надалі – «Замовник»), зареєстрована в Бельгії за адресою 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, через своє Представництво в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4А, оф. 404-А, зареєстроване в ДПІ Шевченківського району м. Києва як платник податку на прибуток від 04.01.2011 року, в особі Голови Представництва Віри Платонової, яка діє на підставі довіреності.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДВЕНТА ЛОУ» (надалі – «Організатор») , код ЄДРПОУ 34356549, м. Київ, вул. М. Пимоненка, буд. 13, корпус 5.


1.3. Партнерами Акції є:

1.3.1. В частині надання спеціальних пропозицій учасникам Акції та інформування про умови Акції – торгові партнери Акції (надалі – «Торгові Партнери»), а саме:

1.3.1.1. Торгова мережа магазинів взуття, одягу, аксесуарів та засобів догляду за взуттям INTERTOP, відповідно до Додатку №1 до Правил;

1.3.1.2. Компанія “OneTwoTrip”, яка надає послуги з бронювання та покупки авіаквитків на інтернет-сайті kbp.ua, відповідно до Додатку №1 до Правил;

1.3.1.3. Інтернет-ресурс www.kupiskidku.com, ТОВ «Операційна компанія «Купискидку», відповідно до Додатку №1 до Правил;

1.3.1.4. Інтернет-магазин сертифікатів на враження www.bodo.ua, ТОВ «Бодо Україна», відповідно до Додатку №1 до Правил.

1.3.2. В частині інформування про умови Акції та проведення визначення учасників Акції, які здобудуть право на участь у визначені переможців Акції – українські банки (надалі – «Банки»), перелік яких зазначено у Додатку №2 до Правил.


1.4. Замовник має право збільшити та/ або змінити перелік Торгових Партнерів Акції та Банків. Така зміна визначається Замовником в окремих Додатках до Правил та анонсується на сайті www.mastercard.ua в розділі «Партнери Акції».


2. Період і територія проведення Акції

2.1. Період проведення Акції:

2.1.1. У торговій мережі INTERTOP з 01 червня 2012 р. по 30 червня 2012 р. включно;

2.1.2. На інтернет-сайті kbp.ua з 01 червня 2012 р. по 31 серпня 2012 р. включно;

2.1.3. На інтернет-ресурсі www.kupiskidku.com з 03 липня 2012 р. по 31 серпня 2012 р. включно;

2.1.4. В інтернет-магазині www.bodo.ua з 01 липня 2012 р. по 31 серпня 2012 р. включно.


2.2. Територія проведення Акції: територія України, а саме мережі торговельно-сервісних підприємств відповідно до Додатку №1 до Правил (надалі – «Територія Акції»).

2.3. Акція проводиться в торговельно-сервісних підприємствах Торгових Партнерів, що приймають оплату за допомогою карток MasterCard® та Maestro® платіжної системи MasterCard®, емітованих українськими банками (надалі – «Картка»).

2.4. Інформування Учасників Акції щодо умов участі в Акції та пропозицій Торгових Партнерів відбувається шляхом розміщення такої інформації на офіційному інтернет-сайті Акції www.mastercard.ua, персоналом Торгових Партнерів та шляхом надсилання Банками СМС-повідомлень власникам Карток на мобільний номер власників Карток, вказаний у заяві при відкритті Картки.

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь повнолітні громадяни України, які є власниками Карток (відповідно до п. 2.3. Правил) і здійснюють оплату товарів та/або послуг в одному із торговельно-сервісних підприємств Торгових Партнерів за допомогою Картки (надалі – «Транзакції»), та які повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – «Учасники Акції»).

3.2. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 0:00 01.06.2012 або після 24:00 30.06.2012 за київським часом для торгової мережі INTERTOP;

3.3. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 0:00 01.06.2012 або після 24:00 31.08.2012 за київським часом для компанії “OneTwoTrip”;

3.4. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 0:00 03.07.2012 або після 24:00 31.08.2012 за київським часом для інтернет-ресурса www.kupiskidku.com;

3.5. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 0:00 01.07.2012 або після 24:00 31.08.2012 за київським часом для інтернет-магазина www.bodo.ua.


4. Умови участі в Акції

4.1. Для участі в Акції необхідно:

4.1.1. Протягом Періоду Акції оплачувати товари та/або послуги на будь-яку суму в будь-якому із торговельно-сервісних підприємств Торгових Партнерів за допомогою Картки. Кожна здійснена Учасником Акції Транзакція заноситься до бази Транзакцій відповідного Банка-емітента Картки (надалі – «База Транзакцій Банків»).

4.1.2. Під час здійснення розрахунків Карткою за товари та/або послуги, які надаються у торговельно-сервісному підприємстві Торгового Партнера, Учасник Акції здобуває право:


4.1.2.1. Скористатися спеціальною ціновою пропозицією на товари та/або послуги Торгового Партнера, та/або подарунки, та/або інші привілеї, які надаються Торговим Партнером (надалі – «Пропозиція Торгового Партнера»). Пропозиція Торгового Партнера, та/або зміст спеціальної цінової пропозиції, зазначається на інтернет-сайті www.mastercard.ua, у рекламно-інформаційних матеріалах Акції, анонсується персоналом Торгового Партнера, а також анонсується Банками шляхом надсилання СМС-повідомлень власникам Картки, емітованих даними Банками;

4.1.2.2. Отримати можливість стати переможцем Акції (надалі – «Переможець Акції») та здобути право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5. Правил на умовах, передбачених п. 6. Правил.


4.2. Не вважається за участь у Акції оплата товарів та/або послуг за допомогою Картки у торговельно-сервісних підприємствах, що не належать до переліку торговельних точок Торгових Партнерів, зазначеного в п. 1.3.1. цих Правил.

4.3. Право скористатися Пропозицією Торгового Партнера та взяти участь в Акції надається лише Учасникові Акції – власнику Картки, чий підпис міститься на звороті Картки.

4.4. Представники та працівники Замовника, Організатора та/або Банків, які є власниками Картки, та їх родичі (дружина, чоловік, батько, мати, діти, брати та сестри, дід та баба) - власники Карток, мають право скористатися Пропозиціями Торгових Партнерів Акції на умовах, передбачених Правилами. При цьому перелічені вище особи не мають права на можливість стати Переможцем Акції та здобути право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5. Правил та на умовах, передбачених п. 6. Правил.

4.5. Замовник та/або Організатор Акції не несе жодних зобов’язань за Пропозиціями Торгових Партнерів, зокрема щодо їх надання/ ненадання Торговими Партнерами та/або їх отримання/неотримання Учасниками Акції.


4.6. Спеціальні Пропозиції, які пропонуються Торговими Партнерами Учасникам Акції, не видаються в грошовому еквіваленті.

4.7. Спеціальні Пропозиції пропонуються Торговими Партнерами на їхній розсуд у порядку, визначеному самими Торговими Партнерами.


5. Подарунки Акції

5.1. Сертифікати (картки) на придбання товарів та/або послуг номінальною вартістю 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ (20%) кожен, у кількості 30 (тридцять) штук.

Перелік компаній, в яких Переможці Акції зможуть обміняти сертифікати на товари та/або послуги, зазначено у Додатку №3 до Правил.

Замовник має право збільшити та/ або змінити перелік компаній, в яких Переможці Акції зможуть обміняти сертифікати (картки) на товари та/ або послуги. Така зміна визначається Замовником в окремих Додатках до Правил та анонсується на сайті www.mastercard.ua.

5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить кількість та суму, зазначену в п. 5.1. Правил. Відповідальність Організатора та Замовника не виходить за межі вартості Подарунків Акції, зазначених у Правилах.

5.3. Оподаткування вартості Подарунків Акції здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. Замовник має право збільшити фонд Подарунків Акції та перелік компаній, в яких Переможці Акції зможуть обміняти сертифікати (картки) на товари та/або послуги. Така зміна відбувається шляхом укладання відповідного Додатку до Правил. Учасники Акції будуть проінформовані про таку зміну шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті www.mastercard.ua або іншим чином у відповідності з чинним законодавством України.

6. Порядок визначення Переможців Акції

6.1. Після завершення загального Періоду Акції кожен Банк у строк до 10 вересня 2012 року включно обирає 30 (тридцять) Учасників Акції у своїй Базі Транзакцій, які за Період Акції в торговельно-сервісних підприємствах Торгових Партнерів здійснили максимальну кількість Транзакцій та присвоює їм унікальний номер* (надалі – «Унікальний номер»), окремо для кожного такого Учасника Акції. Такі Учасники Акції отримують право на участь у визначені Переможців Акції. Кожний Банк у строк до 14 вересня 2012 року включно надає Замовнику перелік Унікальних номерів, які заносяться до єдиного переліку Унікальних номерів (надалі – «Перелік»). Об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на участь у визначені Переможців та правильність присвоєння Унікальних номерів таким Учасникам Акції, забезпечують Банки. Організатор та Замовник не несуть відповідальність за об’єктивність такого визначення. Рішення Банків під час визначення таких Учасників Акції та формування Переліків Унікальних номерів є остаточним та не підлягає оскарженню Учасниками Акції.

* Унікальний номер має складатися з наступних даних: перша частина Унікального номера – номер ліцензії НБУ відповідного Банка, друга частина Унікального номера – порядковий номер власника Картки, який відповідає умовам Акції, в базі Транзакцій Банка. За бажанням Банка, спосіб формування другої частини Унікального номера може бути змінено Банком. Незмінною є вимога, що перша частина Унікального номера має містити номер ліцензії НБУ відповідного Банка.

6.2. У строк до 21 вересня 2012 року включно уповноважена комісія у складі представника Замовника та представника Організатора, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки з єдиного Переліку Унікальних номерів, проводять визначення 30 (тридцяти) Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1. Правил. Єдиний Перелік Унікальних номерів складається з усіх Переліків Унікальних номерів, отриманих від усіх Банків. Перелік Переможців Акції зазначається у протоколі визначення таких Переможців Акції у форматі переліку Унікальних номерів, які були визначені шляхом випадкової комп’ютерної вибірки (надалі – «Протокол Унікальних номерів»). Підписи членів уповноваженої комісії на протоколі засвідчуються нотаріально.6.3. Після визначення Переможців Акції відповідно до п. 6.2. Правил, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після такого визначення, передає Банкам перелік Унікальних номерів, зафіксованих у Протоколі Унікальних номерів. Банки ідентифікують Унікальні номери з Учасниками Акції, які відповідають даним Унікальним номерам, та формують фінальний перелік Переможців Акції (надалі – «Фінальний перелік») у форматі: ПІБ Переможця Акції, контактний номер телефону Переможця Акції, вказаний у заяві при відкритті Картки. У строк до 28 вересня 2012 року включно Банки надають переліки таких Переможців Акції Організатору. Об’єктивність та правильність ідентифікації Учасників Акції з Унікальними номерами, зазначеними в Протоколі, забезпечують Банки. Рішення Банків під час формування переліку Переможців Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.


6.4. Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання таких Фінальних Переліків здійснює інформування Переможців Акції шляхом телефонного дзвінка на номери Переможців Акції, вказані у Фінальних Переліках, наданих Банками, та уточнює який сертифікат обирає Переможець Акції в якості Подарунка Акції. Вибір сертифікатів Переможцями Акції фіксується Організатором та Замовником у нотаріально засвідченому фінальному протоколі (надалі – «Фінальний протокол»).7. Порядок вручення Подарунків Акції

7.1. Для отримання Подарунків Акції, передбачених п. 5.1. Правил, Переможці Акції, яких було поінформовано Організатором відповідно до п. 6.4. Правил, необхідно протягом 14 календарних днів з дати інформування, надати Організатору наступну інформацію та копії наступних документів: копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки) та копію довідки про надання ідентифікаційного податкового номера. Копії зазначених документів повинні бути надіслані Переможцем Акції в один із наступних способів: 1) поштою на адресу: 04050, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, корпус 1А, офіс 11, ТОВ «ЕДВЕНТА ЛОУ»; 2) електронною поштою на адресу: mastercard@lowe.com.ua. Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб всі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання. Відмова від надання вище зазначених документів та/ або надання їх пізніше вказаного терміну, позбавляє Переможця Акції права на отримання Подарунка Акції, передбаченого п. 5.1. Правил. Переможець Акції має право на отримання Подарунка Акції, зазначеного у Фінальному протоколі. Зміна вибору обраного Подарунка Акції Переможцем Акції неможлива після засвідчення Фінального протоколу.7.2. Після отримання від Переможця Акції документів, передбачених п. 7.1. Правил, та за умови повного виконання таким Переможцем Акції Правил, Організатор протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання документів від Переможця Акції здійснює вручення Подарунка Акції такому Переможцеві Акції.

7.3. Переможці Акції можуть отримати Подарунок Акції лише особисто, без права передачі такого права третім особам.8. Інші умови Акції

8.1. Рішення Організатора за всіма спірними питаннями, пов’язаними з проведенням Акції, вважатимуться остаточними після узгодження із Замовником та поширюватимуться на всіх Учасників Акції та Партнерів.

8.2. Організатор та Замовник мають право не вступати в листування, чи іншим чином зв’язуватися з Учасниками Акції, в тому числі щодо суперечок між Учасниками Акції щодо визначення їх Переможцями Акції, на умовах, передбачених п. 6. Правил.

8.3. Організатор не вступає в спори між Учасниками Акції щодо отримання/неотримання права скористатися Пропозицією Торгових Партнерів.

8.4. Надання Пропозицій Торговими Партнерами здійснюється на умовах чинного законодавства України.

8.5. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов Акції.

8.6. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що їм є зрозумілими умови участі в Акції, викладені вище, вони повністю погоджуються із цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

8.7. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.


8.8. Організатор та Замовник не відповідають за неможливість Переможця Акції, який виконав усі вимоги відповідно до Правил, отримати/використати Подарунок Акції з будь-яких причин (включаючи, але не обмежуючись: в наслідок форс-мажорних обставин, особистих причин такого Учасника Акції, які не залежать від Організатора та Замовника). У такому випадку Організатор та Замовник не виплачують такому Переможцю Акції жодної компенсації.

8.9. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

8.10. Добровільно надаючи персональні дані про себе, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки), копію довідки про надання індивідуального податкового номеру, Переможці Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних Організатором та уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. Зазначена вище особиста інформація таких Переможців Акції та копії зазначених вище документів використовуватимуться Організатором з метою ідентифікації таких Переможців Акції та вручення Подарунків Акції, та з метою здійснення оподаткування Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Переможці Акції мають право вільного доступу до наданої ними персональної інформації, зазначеної вище, з метою уточнення та/або зміни наданої ними інформації у разі настання такої необхідності (зміна прізвища тощо) у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». За всіма запитами стосовно вище зазначеного Переможці можуть звернутися за телефоном +380 44 495 28 60, ТОВ «ЕДВЕНТА ЛОУ».

Персональні дані Переможців Акції зберігатимуться Організатором протягом 3-х років з дати закінчення Акції. Після закінчення цього терміну всі персональні дані Переможців Акції будуть видалені Організатором, або повернені їм на їхній запит.


8.11. Дані Правила розміщено на інтернет-сайті www.mastercard.ua.


Додаток №1 до офіційних правил

Рекламної акції «MasterCard®. Літній сезон вдалих покупок»


Перелік Торгових Партнерів Акції, в мережі яких Учасники Акції можуть скористатися Спеціальними Пропозиціями.


1. Торгова мережа магазинів взуття, одягу, аксесуарів та засобів догляду за взуттям INTERTOP:

Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів ІINTERTOP


 1. м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 13Б, ТЦ «Магелан»;

 2. м. Київ, пл. Перемоги, 3, ТЦ «Україна»;

 3. м. Київ, вул. Луначарського, 4, ТРЦ «Комод»;

 4. м. Київ, бульвар Перова, 36, ТЦ «Квадрат»;

 5. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 6. м. Київ, пр. Мира, 1, ТЦ «Дарниця»;

 7. м. Київ, вул. Хрещатик, 21;

 8. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;

 9. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 10. м. Київ, вул. Мішуги, 4, ТЦ «Піраміда»;

 11. м. Київ, вул. Сагайдачного, 22/1;

 12. м. Київ, пр. Перемоги, 23;

 13. м. Київ, бульвар Лесі Українки, 17;

 14. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 15. м. Київ, вул. Гришко, 3-А, ТЦ «Аладдін»;

 16. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 17. м. Київ, пр. Московський, 11А, ТК «Альта-Центр»;

 18. м. Бровари, вул. Київська, 316, ТРК «Термінал»;
 19. м. Вінниця, вул. Козицького, 51, ТРЦ «Магіцентр»;


 20. м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17, ТЦ «Мегамол»;

 21. м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 37, ТЦ «Європа»;

 22. м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 10/12;

 23. м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36Б;

 24. м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська, 17, ТЦ «Караван»;

 25. м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Маліновського, 2, ТЦ «Вавилон»;

 26. м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, ТЦ «Міст-сіті-центр»;

 27. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 28. м. Донецьк, вул. Артема, 108;

 29. м. Донецьк, вул. Артема, 130, ТЦ «Донецьк Сіті»;

 30. м. Донецьк, пр. Ілліча, 6;

 31. м. Житомир, вул. Київська, 77, ТЦ «Глобал»;

 32. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 212;

 33. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 148;

 34. м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 2, ТЦ «Арсен»;

 35. м. Кривий Ріг, пл. Горького, 10, ТЦ «Сатурн 95-квартал»;

 36. м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37, ТЦ «Вікторі-Плаза»;

 37. м. Кривий Ріг, пл. 30-річчя Перемоги, 1, ТРК «Сонячна галерея»;

 38. м. Луганськ, вул. Радянська, 73, ТЦ «Кристал»;

 39. м. Львів, вул. Дорошенка, 10-12;

 40. м. Львів, вул. Любинська, 98;

 41. Львівська область, смт. Сокільники, вул. Стрійська, 30, ТЦ «King Cross Leopolis»;

 42. м. Маріуполь, пр. Металургів, 25;

 43. м. Маріуполь, пр. Леніна, 149, ТЦ «Амстор»;

 44. м. Миколаїв, пр. Леніна, 98, ТРК «Сіті-Центр»;
 45. м. Одеса, вул. Преображенська, 33;


 46. м. Одеса, вул. Жуковського, 22;

 47. м. Одеса, вул. Дерибасівська, 21, ТЦ «Європа»;

 48. м. Одеса, пл. Дерев’янка, 1, ТЦ «Панорама»;

 49. м. Одеса, Комінтернівський р-н, ТРК «Riviera Shopping Sity»;

 50. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 51. м. Полтава, вул. Ковпака, 26, ТЦ «Екватор»;

 52. м. Рівне, вул. Макарова, 23, ТЦ «Екватор»;

 53. м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29, ТЦ «Мусон»;

 54. м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 260, ТЦ «Sea Mall»;

 55. м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 9;

 56. м. Суми, пер. М. Лушпи, 4/1, ТЦ «Лавина»;

 57. м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, ТЦ «Подоляни»;

 58. м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, ТРК «Дастор»;

 59. м. Харків, пл. Свободи, 7;

 60. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТЦ «Караван»;

 61. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі»;

 62. м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, ТРЦ «Фабрика»;

 63. м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 21, ТРЦ «Либідь Плаза»;

 64. м. Хмельницький, вул. Маршала Рибалко, 2А, ТРЦ «Оазис»;

 65. м. Черкаси, пр. Хіміків, 74, ТЦ «Екватор»;

 66. м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 71, ТЦ «Майдан»;

 67. м. Ялта, вул. Гоголя, 4.


Мережа магазинів взуття та аксесуарів ECCO

 1. м. Київ, вул. Басейна, 19;

 2. м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, ТЦ «Променада Парк»;

 3. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;
 4. м. Київ, пл. Перемоги, 3, ТЦ «Україна»;


 5. м. Київ, вул. Мішуги, 4, ТЦ «Піраміда»;

 6. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 7. м. Київ, вул. Луначарського, 4, ТРЦ «Комод»;

 8. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;

 9. м. Горлівка, вул. Пересипкіна, 19, ТЦ «Амстор»;

 10. м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 88;

 11. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 12. м. Донецьк, вул. Університетська, 37;

 13. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 178;

 14. м. Кременчук, вул. Халаменюка, 7, ТЦ «Амстор»;

 15. м. Львів, вул. Франка, 79;

 16. м. Одеса, вул. Грецька, 43;

 17. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 18. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТЦ «Караван»;

 19. м. Харків, вул. Сумська, 10, ТЦ «Ave Plaza».


Мережа магазинів одягу та взуття GEOX

 1. м. Київ, вул. Басейна, 11/13;

 2. м. Київ, вул. Гришко, 3А, ТЦ «Аладдін»;

 3. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 4. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 5. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2Т, «Sky Mall»;

 6. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 7. м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван»;

 8. м. Донецьк, вул. Артема, 130, ТЦ «Донецьк Сіті»;

 9. м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 1;

 10. м. Одеса, вул. Єкатерининська, 14;

 11. м. Одеса, с. Фонтанка, ТЦ «Рив’єра»;
 12. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;


 13. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів INTERTOP KIDS

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун».


Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів “Timberland”

 1. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;

 2. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 3. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 4. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 5. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 6. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, «Sky Mall»;

 7. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 8. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 212;

 9. м. Одеса, пл. Деревянко, 1, ТЦ «Панорама»;

 10. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 11. м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 260, ТЦ «Sea Mall»;

 12. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів взуття та аксесуарів “Clarks”

 1. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;

 2. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 3. м. Київ, вул. Гришка, 3А, ТЦ «Аладдін»;

 4. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 5. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів взуття та аксесуарів “MARC O’Polo”

 1. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 2. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;
 3. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;


 4. м. Одеса, вул. Катерининська, 19.


Мережа магазинів взуття URBAN UNITED

    1. м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 42;

    2. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТРЦ «Караван»;

    3. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

    4. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, «Sky Mall»;

    5. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр».


Мережа магазинів взуття “Skechers”

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 2. м. Одеса, с. Фонтанка, ТЦ «Рив’єра»;

 3. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів одягу NOA NOA

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 2. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;

 3. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж».


2. Компанія “OneTwoTrip” (бронювання та покупки авіаквитків на інтернет-сайті kbp.ua);


3. Інтернет-ресурс www.kupiskidku.com, ТОВ «Операційна компанія «Купискидку»;


4. Інтернет-магазин сертифікатів на враження www.bodo.ua, ТОВ «Бодо Україна».


Додаток №2 до офіційних правил

Рекламної акції «MasterCard®. Літній сезон вдалих покупок»


Перелік Банків-Партнерів Акції:

 1. ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

 2. АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

 3. АТ «Ощадбанк»;
 4. ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»;


 5. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

 6. ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк»;

 7. ПАТ «Перший український міжнародний банк»;

 8. АКБ «Індустріалбанк»;

 9. ПАТ «Укрсоцбанк»;

 10. АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

 11. ПАТ «Акціонерний банк «Південний»;

 12. ПАТ «ВТБ Банк»;

 13. АТ Банк  «Фінанси та Кредит»; 

 14. ПАТ «КРЕДОБАНК»;

 15. ПАТ «Кредитпромбанк»;

 16. ПАТ «КБ «Хрещатик»;

 17. ПАТ «МАРФІН БАНК»;

 18. ПАТ «ВіЕйБі Банк»; (VAB)

 19. АТ «УкрСиббанк»;

 20. ПАТ «АКБ «БАЗИС»;

 21. ПАТ «Банк «Київська Русь»;

 22. АТ «Золоті ворота»;

 23. ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»;

 24. ПАТ «Український інноваційний банк»;

 25. АТ «Креді Агріколь»;

 26. ПАТ «АКТАБАНК»;

 27. АТ «ОТП Банк»;

 28. ПАТ «СЕБ Банк»;

 29. ПАТ «ПРОФІН БАНК»;

 30. ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

 31. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

 32. ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

 33. ПАТ «МЕГАБАНК»;

 34. ПАТ «Легбанк»;

 35. ПАТ АКБ «Новий»;

 36. АБ «Діамантбанк»;

 37. АТ «Комерційний Індустріальний Банк»;

 38. ПАТ «БТА БАНК»;

 39. ПАТ «ЧБРР»;

 40. ПАТ «КБ «ПРАВЕКС-БАНК»;

 41. ПАТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»;
 42. ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»;


 43. ПАТ «АКБ «КИЇВ»;

 44. ПАТ «ЄБРФ»;

 45. АТ «Ерсте Банк»;

 46. АТ «ЕРДЕ БАНК»

 47. ПАТ«КБ «Акордбанк»;

 48. ПАТ «Комерційний банк «Надра»;

 49. ПАТ «Альфа Банк»;

 50. ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»;

 51. АТ «Банк Ренесанс Капітал»;

 52. ПАТ «КБ «Глобус»;

 53. АТ «Імексбанк»;

 54. ПАТ «Банк Національний Кредит»;

 55. ПАТ «КБ «Актив-банк»;

 56. ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»;

 57. ПАТ «Банк Контракт»;

 58. ПАТ «Банк Русский Стандарт»;

 59. ПАТ «Банк Перший».Додаток №3 до офіційних правил

Рекламної акції «MasterCard®. Літній сезон вдалих покупок»


Перелік компаній-партнерів та їх торговельних точок, в яких Переможці Акції зможуть обміняти сертифікати, передбачені п. 5.1. Правил, на товари та/або послуги.


1. Торгова мережа магазинів взуття, одягу, аксесуарів та засобів догляду за взуттям INTERTOP:


Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів INTERTOP

 1. м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 13Б, ТЦ «Магелан»;

 2. м. Київ, пл. Перемоги, 3, ТЦ «Україна»;

 3. м. Київ, вул. Луначарського, 4, ТРЦ «Комод»;

 4. м. Київ, бульвар Перова, 36, ТЦ «Квадрат»;

 5. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 6. м. Київ, пр. Мира, 1, ТЦ «Дарниця»;

 7. м. Київ, вул. Хрещатик, 21;
 8. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;


 9. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 10. м. Київ, вул. Мішуги, 4, ТЦ «Піраміда»;

 11. м. Київ, вул. Сагайдачного, 22/1;

 12. м. Київ, пр. Перемоги, 23;

 13. м. Київ, бульвар Лесі Українки, 17;

 14. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 15. м. Київ, вул. Гришко, 3-А, ТЦ «Аладдін»;

 16. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 17. м. Київ, пр. Московський, 11-А, ТК «Альта-Центр»;

 18. м. Бровари, вул. Київська, 316, ТРК «Термінал»;

 19. м. Вінниця, вул. Козицького, 51, ТРЦ «Магіцентр»;

 20. м. Вінниця, вул. 600-річчя, 17, ТЦ «Мегамол»;

 21. м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 37, ТЦ «Європа»;

 22. м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 10/12;

 23. м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36Б;

 24. м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська, 17, ТЦ «Караван»;

 25. м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Маліновського, 2, ТЦ «Вавилон»;

 26. м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, ТЦ «Міст-сіті-центр»;

 27. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 28. м. Донецьк, вул. Артема, 108;

 29. м. Донецьк, вул. Артема, 130, ТЦ «Донецьк Сіті»;

 30. м. Донецьк, пр. Ілліча, 6;

 31. м. Житомир, вул. Київська, 77, ТЦ «Глобал»;

 32. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 212;

 33. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 148;

 34. м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 2, ТЦ «Арсен»;
 35. м. Кривий Ріг, пл. Горького, 10, ТЦ «Сатурн 95-квартал»;


 36. м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37, ТЦ «Вікторі-Плаза»;

 37. м. Кривий Ріг, пл. 30-річчя Перемоги, 1, ТРК «Сонячна галерея»;

 38. м. Луганськ, вул. Радянська, 73, ТЦ «Кристал»;

 39. м. Львів, вул. Дорошенка, 10-12;

 40. м. Львів, вул. Любинська, 98;

 41. Львівська область, смт. Сокільники, вул. Стрійська, 30, ТЦ «King Cross Leopolis»;

 42. м. Маріуполь, пр. Металургів, 25;

 43. м. Маріуполь, пр. Леніна, 149, ТЦ «Амстор»;

 44. м. Миколаїв, пр. Леніна, 98, ТРК «Сіті-Центр»;

 45. м. Одеса, вул. Преображенська, 33;

 46. м. Одеса, вул. Жуковського, 22;

 47. м. Одеса, вул. Дерибасівська, 21, ТЦ «Європа»;

 48. м. Одеса, пл. Дерев’янка, 1, ТЦ «Панорама»;

 49. м. Одеса, Комінтернівський р-н, ТРК «Riviera Shopping Sity»;

 50. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 51. м. Полтава, вул. Ковпака, 26, ТЦ «Екватор»;

 52. м. Рівне, вул. Макарова, 23, ТЦ «Екватор»;

 53. м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29, ТЦ «Мусон»;

 54. м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 260, ТЦ «Sea Mall»;

 55. м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 9;

 56. м. Суми, пер. М. Лушпи, 4/1, ТЦ «Лавина»;

 57. м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, ТЦ «Подоляни»;

 58. м. Ужгород, вул. Собранецька, 89, ТРК «Дастор»;

 59. м. Харків, пл. Свободи, 7;

 60. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТЦ «Караван»;

 61. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі»;
 62. м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, ТРЦ «Фабрика»;


 63. м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 21, ТРЦ «Либідь Плаза»;

 64. м. Хмельницький, вул. Маршала Рибалко, 2А, ТРЦ «Оазис»;

 65. м. Черкаси, пр. Хіміків, 74, ТЦ «Екватор»;

 66. м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 71, ТЦ «Майдан»;

 67. м. Ялта, вул. Гоголя, 4.


Мережа магазинів взуття та аксесуарів ECCO

 1. м. Київ, вул. Басейна, 19;

 2. м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4, ТЦ «Променада Парк»;

 3. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;

 4. м. Київ, пл. Перемоги, 3, ТЦ «Україна»;

 5. м. Київ, вул. Мішуги, 4, ТЦ «Піраміда»;

 6. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 7. м. Київ, вул. Луначарського, 4, ТРЦ «Комод»;

 8. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;

 9. м. Горлівка, вул. Пересипкіна, 19, ТЦ «Амстор»;

 10. м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 88;

 11. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 12. м. Донецьк, вул. Університетська, 37;

 13. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 178;

 14. м. Кременчук, вул. Халаменюка, 7, ТЦ «Амстор»;

 15. м. Львів, вул. Франка, 79;

 16. м. Одеса, вул. Грецька, 43;

 17. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 18. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТЦ «Караван»;

 19. м. Харків, вул. Сумська, 10, ТЦ «Ave Plaza».


Мережа магазинів одягу та взуття GEOX

 1. м. Київ, вул. Басейна, 11/13;
 2. м. Київ, вул. Гришко, 3А, ТЦ «Аладдін»;


 3. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 4. м. Київ, пр. Оболонський, 1-Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 5. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2Т, «Sky Mall»;

 6. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 7. м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «Караван»;

 8. м. Донецьк, вул. Артема, 130, ТЦ «Донецьк Сіті»;

 9. м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 1;

 10. м. Одеса, вул. Єкатерининська, 14;

 11. м. Одеса, с. Фонтанка, ТЦ «Рив’єра»;

 12. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 13. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів INTERTOP KIDS

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун».


Мережа магазинів одягу, взуття та аксесуарів “Timberland”

 1. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;

 2. м. Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ «Більшовик»;

 3. м. Київ, вул. Багоутівська, 17/21, ТЦ «Променада»;

 4. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 5. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 6. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, «Sky Mall»;

 7. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 8. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 212;

 9. м. Одеса, пл. Деревянко, 1, ТЦ «Панорама»;

 10. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 11. м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 260, ТЦ «Sea Mall»;
 12. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».Мережа магазинів взуття та аксесуарів “Clarks”

 1. м. Київ, вул. Червоноармійська, 114;

 2. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 3. м. Київ, вул. Гришка, 3А, ТЦ «Аладдін»;

 4. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр»;

 5. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів взуття та аксесуарів “MARC O’Polo”

 1. м. Київ, вул. Лугова, 12, ТРЦ «Караван»;

 2. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 3. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж»;

 4. м. Одеса, вул. Катерининська, 19.


Мережа магазинів взуття URBAN UNITED

 1. м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 42;

 2. м. Харків, вул. Героїв Праці, 7, ТРЦ «Караван»;

 3. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 4. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, «Sky Mall»;

 5. м. Одеса, пр. Жукова, 2, ТЦ «Сіті Центр».


Мережа магазинів взуття “Skechers”

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 2. м. Одеса, с. Фонтанка, ТЦ «Рив’єра»;

 3. м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ТЦ «Дафі».


Мережа магазинів одягу NOA NOA

 1. м. Київ, пр. Оболонський, 1Б, ТРЦ «Дрім-Таун»;

 2. м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, ТРЦ «Скай-Молл»;

 3. м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 50, ТЦ «Пасаж».


2. Компанія “OneTwoTrip”(бронювання та покупки авіаквитків на інтернет-сайті kbp.ua)


3. ТОВ «Операційна компанія «Купискидку» (інтернет-ресурс www.kupiskidku.com);


4. ТОВ «Бодо Україна» (інтернет-магазин сертифікатів на враження www.bodo.ua)