refik.in.ua 1


                                                          


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З02.06.2011 N 64

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 781/19519


Про затвердження Порядку розроблення
історико-архітектурного опорного плану
населеного пункту


На виконання частини четвертої статті 17 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок розроблення історико-архітектурного
опорного плану населеного пункту, що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ісаєнка Д.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Заступник Міністра Г.М.Семчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
02.06.2011 N 64

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 781/19519


ПОРЯДОК
розроблення історико-архітектурного опорного
плану населеного пункту
I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення
історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях,

наведених в Законах України "Про регулювання містобудівної

діяльності" ( 3038-17 ) та "Про охорону культурної спадщини"
( 1805-14 )

1.3. Історико-архітектурний опорний план - це
науково-проектна документація, яка розробляється у складі
генеральних планів історичних населених місць.

1.4. Історико-архітектурний опорний план погоджується та
затверджується у складі містобудівної документації згідно із
Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"
( 1805-14 ).

1.5. Історико-архітектурний опорний план підлягає коригуванню
у разі отримання нових даних за результатами містобудівних,
історико-архітектурних та археологічних досліджень.

Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану
відбувається відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 1805-14 ).

1.6. Історико-архітектурний опорний план містить узагальнену
характеристику об'єктів нерухомої культурної та природної
спадщини, їх територій та зон охорони.

1.7. Склад, зміст історико-архітектурного опорного плану
визначаються державними будівельними нормами.

II. Розроблення історико-архітектурного
опорного плану

2.1. Історико-архітектурний опорний план розробляється на
замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування суб'єктами
господарювання, спеціалізованими в сфері вивчення, охорони і
використання культурної спадщини, які мають ліцензію на
розроблення містобудівної документації та на проектування робіт з
реставрації, консервації, ремонтних робіт та реабілітації пам'яток
культурної спадщини.

2.2. Історико-архітектурний опорний план розробляється на
паперових та електронних носіях із застосуванням геоінформаційних
технологій у єдиній системі класифікації та кодування
містобудівної діяльності з урахуванням наявних офіційних

документів і даних, одержаних під час натурних обстежень і

спеціальних досліджень, відповідно до державних будівельних норм,
які встановлюють вимоги до складу та змісту історико-архітектурних
опорних планів.

2.3. Оригінал затвердженого історико-архітектурного опорного
плану зберігається в спеціально уповноваженому органі з питань
містобудування і архітектури органу місцевого самоврядування
відповідного населеного пункту.

Дані історико-архітектурного опорного плану вносяться до
містобудівного кадастру.

Електронні копії історико-архітектурного опорного плану
постійно зберігаються у замовника, центральному органі виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування і архітектури,
центральному органі виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини, а також у відповідних спеціально уповноважених органах
охорони культурної спадщини.

III. Використання історико-архітектурного
опорного плану

3.1. Дані історико-архітектурного опорного плану
використовуються при складанні містобудівних умов та обмежень,
підготовці завдань на проектування, розробленні і погодженні
відповідних видів проектної документації, передбаченої законами
України.

3.2. Інформація історико-архітектурного опорного плану
використовується для ведення містобудівного моніторингу на
відповідних територіях.

Начальник
Управління реставрації
та збереження історичної

спадщини Мінрегіонбуду С.М.Груздо