refik.in.ua 1


ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням районної ради

від 28.12.12 № 23/20


ПРОГРАМА


відзначення державних свят, пам’ятних дат,

історичних подій, ювілеїв у Старовижівському районі

на 2013 рік


Програма організації відзначення державних свят, пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв (далі Програма) передбачає відповідне організаційно – технічне та фінансове забезпечення заходів, пов’язаних із відзначенням нижченаведених свят :

-державних ;

-історичних подій;

-професійних ;

-передбачених рішенням відповідних рад.

-міжнародних подій.


^ 1. МЕТА ПРОГРАМИ .


Головною метою і основними завданнями Програми є :

- підвищення рівня політичної свідомості та громадської активності

жителів району ;

- відродження народних звичаїв та національних традицій в районі,

підвищення духовності, пропагування здоров’я способу життя ;

- збереження історичних подій;

- виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму та

відповідальності за майбутнє незалежної Української держави.

- відновлення народних промислів, звичаїв, традиції на основі

міжнародної слов’янської культурної спадщини;


2^ . Матеріально – технічне забезпечення Програм.

№ п/п

Свято, назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Потреби в коштах тис.грн.

1

День Перемоги над

німецько-фашистськи-

ми загарбниками

09.05.2013р.

Районна рада

5.0

2

День медичного пра-

цівника

16.06.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада, ЦРЛ

1.0

3

День державної служ-

би

23.06.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада

1.0

4

День Конституції

28.06.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада

3.0

5

67-а річниця визволен-

ня району від німецько

фашистських загарб-

ників

18.07.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада

1.0

6

День Незалежності

України

24.08.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада

5.0

7

День працівника лісу

15.09.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада

1.0

8

День працівників осві-

ти

06.10.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада, район-

ний відділ освіти

1.0

9

День працівників сіль-

ського господарства

17.11.2013р.

райдержадміністрація,

районна рада, управ-

ління сільського г-ва

1.0

10

День місцевого само-

врядування

07.12.2012р.

райдержадміністрація,

районна рада

2.0

11

Відзначення міжнародних подій

Протягом року

Районна рада,

райдержадміністрація

1.0

12

Інші професійні та державні свята

протягом року

райдержадміністрація,

районна рада

5

13

Виготовлення буклетів, символіки району для використання при проведенні заходів

При потребі

райдержадміністрація,

районна рада

3
ВСЬОГО30


3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань

діяльності установ освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення, духовності, молоді і спорту, засобів масової інформації, патріотичного виховання населення.