refik.in.ua 1

Журнал спостережень


Програма «Шлях до успіху»

Будь ласка, заповніть цю форму, ознайомте з висновками фасилітатора та надішліть форму до Координатора спеціалістів з моніторингу.

ПІП фасилітатора:____________________________________________________________________

ПІП спеціаліста з моніторингу: _________________________________________________________

Область, район, міcто/село:_____________________________________________________________

Тип та назва навчального закладу, центру ______________________________________________

Дата: ______________ Час початку спостер. ____________ Час завершення спостер.___________

Назва курсу:__________________________________________________________________________

Заняття № (наприклад, №7 або 7.1):________ ______________________

Тема заняття (наприклад, «Графіка»):______________________________

Вік учнів, присутніх на занятті (виділіть, будь ласка, потрібну вікову групу):


 1. 8-11 років.

 2. 12-13 років.

 3. 14-16 років.

 4. інший (який саме)________

Кількість учнів, присутніх на занятті:_______

Особливо корисна, з Вашої точки зору, інформація про учнів (наприклад, діти навчаються іншою мовою, учні раніше працювали на комп’ютері, особливості соціально-демографічного складу групи тощо):

п/п

Критерій

Так

Частково


Ні

Не потрібно

Коментарі

Визначається до заняття

1

Тренінг проводить фасилітатор, який має сертифікат програми
2

Заняття з учнями проходять регулярно в класі і сплановані на 34 навчальні години.
3

Кожне заняття триває 2 години
4

Заняття проводяться за планом, рекомендованим в Методичному посібнику для викладачів.
5

Відвідуваність учнів занять постійно відмічається фасилітатором в журналі відвідування.


Визначається під час заняття

6

В класі є правила, написані і прийняті учнями.
7

Вчитель за потреби звертається до правил.
8

Всі етапи роботи виконуються послідовно, учні про них знають і виконують:

Вступ

 1. зв’язок з попереднім заняттям 1. мотивація


Огляд комп’ютерних технологій


 1. самостійна робота 1. користування друкованим довідником 1. користування електронним довідникомВправи з комп’ютерних технологій

 1. використання алгоритму «плануємо – виконуємо – перевіряємо –

обговорюємо» 1. використання додаткових завдань


Презентація результатів роботи


 1. організація презентації 1. організація обговоренняПідсумки заняття 1. зв’язок з наступним заняттям 1. мотивація на наступне заняття
9

Учні працюють:

 1. в парах при виконанні вправ та роботі за комп’ютером

 1. малих групах по 3-5 під час виконання проектів 1. на захисті проектів
10

Учні:

а) дотримуються правила «Один з книжкою, інший з мишкою»b) звертаються один до одного, коли у них виникають труднощіс) обговорюють свої ідеї про виконання робіт та показують (розказують), чому вони навчилися


11

Під час виконання завдань створена така атмосфера (умови), коли всі навантажені приблизно однаково і всі мають змогу ділитися надбаннями та ідеями.
12

Викладач весь час працює як фасилітатор:

 1. ходить по класу і уважно дивиться що учні роблять 1. ставить учням допоміжні запитання при виникненні утруднень 1. створює ситуації, які допомагають учням переходити з наявних рівнів навичок до більш складних


 1. у разі потреби використовує ігри та рухавки

13

Три складові програми зрозуміло і чітко прослідковуються впродовж заняття:

а) комп’ютерні технологіїв) співпрацяс) критичне мисленняКоментар до оцінювання пункту «критичне мислення»:
Якщо учні працюють в парах, то звертається увага на:

 1. дотримання етапів;

 2. самостійне планування;

 3. етап перевірки (неформально; вернісаж у різних формах; розуміння необхідності вдосконалення);

 4. етап обговорення (висновки учнів носять узагальнюючий, оціночний характер);
 5. створення умов, що спонукають учнів до постановки запитань сутнісного характеру, цікавих, нестандартних (немає похвали, а є заохочення).

Якщо учні працюють над проектами, то звертається увага на наявність:

 1. плану та чи зроблений він учнями на всі заняття по проекту;

 2. плану та чи зроблений він учнями на поточне (сьогоднішнє) заняття;плану домашнього завдання;

 3. плану створення презентації;

 4. аналізу виконання того, що було на попередньому занятті.

Крім цього з’ясовується:

 1. Виявлення проблеми.

 2. Формулювання проблеми.

 3. Чи є варіанти шляхів вирішення проблеми.

 4. Чи є оцінка і обґрунтування того, що можна реально виконати.

 5. Розуміння ознак вирішення проблеми.

Якщо учні захищають проекти, то звертається увага на:

 1. Презентацію:

 • чи сформульована проблема;

 • чи визначено реальні шляхи вирішення;

 • чи є результати дослідження;

 • чи зроблено висновки з результатів роботи над проектом.

 1. Захист:

 • фасилітатор та учні ставлять запитання (оціночні: що найкраще, що найважче, що найцікавіше; про труднощі та їх вирішення малою групою; чому навчилися);

 • діти виступають як «доброзичливі критики»;

 • чітко видно, що було планування;

 • проблема є посильною для виконання групою дітей за 3 тижні.

Визначити після заняття

14

Фасилітатор має посібник, всі учні мають посібники, наявний і доступний учням друкований довідник і встановлений на комп’ютерах учнів електронний довідник.


15

Всі комп’ютери учнів мають доступ до Інтернету
16

Очевидно, що фасилітатор має доступ і користується всіма ресурсами (сайт, телефон регіонального координатора, електронна пошта координатора програми та регіонального координатора), в разі виникнення у нього проблем чи запитань з реалізації програми.
17

Наявність папок та попередніх робіт учнів на робочих комп’ютерах

Розгорнута, аргументована рекомендація, відгук (про місця в технології, які потрібно вдосконалити, порекомендувати пройти майстер-клас – і саме з яких питань, рекомендувати брати участь в конкурсах програми, ви можете рекомендувати фасилітатора в майбутньому подавати заявку на виконання роботи спеціаліста з моніторингу, тренера тощо)