refik.in.ua 1


ПРЕС-РЕЛІЗ

ІНТЕЗА САНПАОЛО: РЕЗУЛЬТАТИ СТАНОМ НА 31 БЕРЕЗНЯ 2009 р.


 • Консолідований чистий прибуток за перший квартал 2009 р.: 1,1 мільярда євро у порівнянні з 1,7 мільярда євро за перший квартал 2008 р. (-38,5%) і негативний 1,2 мільярда євро за четвертий квартал 2008 р.
 • Консолідований скоректований* чистий прибуток за квартал: 644 мільйони євро, -48,4% у порівнянні з 1 248 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. та +82,4% у порівнянні з 353 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.
 • Операційний дохід: 4 136 мільйонів євро, -11,1% у порівнянні з 4 653 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. та +4,1% у порівнянні з 3 974 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.
 • Операційні витрати: 2 314 мільйонів євро, -3,7% у порівнянні з 2 403 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. та -14,3% у порівнянні з 2 699 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.
 • Маржа операційного прибутку: 1 822 мільйони євро, -19% у порівнянні з 2 250 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. та +42,9% у порівнянні з 1 275 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.
 • Прибуток до оподаткування від операцій, що тривають: 1 мільярд євро у порівнянні з 1,9 мільярда за перший квартал 2008 р. (-47%) і негативні 2,1 мільярда за четвертий квартал 2008 р.
 • Коефіцієнт покриття капіталу станом на 31 березня 2009 р.: коефіцієнт класу 1 – 7,2%.

Турін, Мілан, 14 травня 2009 рік – Правління Інтеза Санпаоло провело сьогодні зустріч під керівництвом Енріко Салца й затвердило консолідований проміжний звіт станом на 31 березня 2009 року(1).

У першому кварталі 2009 року Група Інтеза Санпаоло продовжила впроваджувати основні напрямки, запропоновані політикою управління Групи, а саме пріоритезацію ліквідності, стабільність фінансового становища, профіль низького ризику та стабільну прибутковість і дотримувалася цих напрямків з моменту, коли в другій половині 2007 року вибухнула міжнародна криза на фінансовому ринку.
Виходячи із цього, результати за цей квартал засновані на середньостроковій політиці управління, забезпечуючи зокрема:

- ефективний захист чистого процентного прибутку від тиску у зв'язку з різким падінням процентних ставок;

- досягнення у майбутньому значного скорочення операційних витрат;

- збереження профілю низького ризику й регулювання коректувань на кредити.
Відповідно перший квартал 2009 року було закрито з консолідованим чистим прибутком в 1 075 мільйонів євро у порівнянні з 1 749 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. (-38,5%) і негативними 1 228 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.
Консолідований скоректований чистий прибуток склав 644 мільйони євро, знизився на 48,4% у порівнянні з 1 248 мільйонами євро за перший квартал 2008 р., але майже вдвічі більше у порівнянні з 353 мільйонами євро за четвертий квартал 2008 р.

______________________

(*) Методологічна примітка з розрахунку скоректованого чистого прибутку стор. 8.
(1) Методологічна примітка рамок консолідування стор. 7.

Звіт про прибутки за перший квартал 2009 р.
Консолідована звітність щодо прибутку за перший квартал 2009 р.(2) відображає дані про операційний дохід у 4 136 мільйонів євро, що знизився на 11,1% у порівнянні з першим кварталом 2008 р., а потім зріс на 4,1% за четвертий квартал 2008 р.

У частині звіту про прибуток за перший квартал 2009 року чистий процентний дохід становив 2 687 мільйонів євро, знизившись на 4% у порівнянні з 2 798 мільйонами євро за перший квартал 2008 року, та знизившись на 7% у порівнянні з четвертим кварталом 2008 року. Результати чистого процентного прибутку відображають різкий спад процентних ставок, вплив якого проте було ефективно припинено завдяки активній ціновій політиці та частковому хеджуванню, комбінованому зі стратегією Групи, спрямованою на пріоритезацію більш сильної ліквідної позиції в усе ще нестабільному економічному середовищі.

Чисті збори та комісії: 1 255 мільйонів євро, що знизилися на 22,9% у порівнянні з 1 627 мільйонами євро за перший квартал 2008 р. і на 2,4% - у четвертому кварталі 2008 року. У порівнянні з четвертим кварталом 2008 р. комісії за комерційно-банківську діяльність знизилися на 11,8%, комісії на управління, дилінг і консультаційні послуги (які включають управління портфелем, розподіл продуктів страхування, розміщення цінних паперів і т.д.) знизилися на 39,2% у результаті комерційної політики розміщення облігацій Групи та майже повного усунення розміщення продуктів, що передбачають авансові платежі. У порівнянні з четвертим кварталом 2008 р. комісія за комерційно-банківську діяльність знизилася на 5,8% у той час, коли комісія на управління, дилінг і консультаційні послуги виросла на 0,5%.
Торговельний прибуток склав позитивних 107 мільйонів євро (зареєструвавши негативний вплив у розмірі 79 мільйонів євро через кризу фінансового ринку в розрізі структурованих кредитних продуктів). Ця цифра зіставляється з позитивним балансом у 40 мільйонів євро за перший квартал 2008 р. (негативний вплив у розмірі 120 мільйонів євро через кризу фінансового ринку в розрізі структурованих кредитних продуктів) і негативний баланс у розмірі 354 мільйонів євро за четвертий квартал 2008 р. (негативний вплив у розмірі 376 мільйонів євро через кризу фінансового ринку в розрізі структурованих кредитних продуктів). Без рекласифікації фінансових активів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності для комерційних операцій на кредити й розрахунки з дебіторами та фінансовими активами, утримуваними до продажу, даний пункт відобразив би негативний вплив до відрахування податків у розмірі 81 мільйона євро (відносно кредитних структурованих продуктів).
Прибуток від страхового бізнесу склав 64 мільйони євро у порівнянні з 79 мільйонами євро за перший квартал 2008 року та 171 мільйоном євро за четвертий квартал 2008 року.

Операційні витрати склали 2 314 мільйонів євро, знизившись на 3,7% за перший квартал 2008 року, у результаті скорочення кадрових витрат (-4%) коректувань (-18,2%) і підвищення адміністративних витрат (+0,7%), зумовлених податком на додану вартість усередині Групи, незважаючи на започатковані ініціативи, спрямовані на обмеження впливу. Зниження склало 14,3% у порівнянні з четвертим кварталом 2008 року і було віднесено до сезонних коливань через скорочення кадрових витрат на 3%, адміністративних витрат на 26,5% і коректувань на 30,5%.

У результаті маржа операційного прибутку склала 1 822 мільйони євро, знизившись на 19% з 2 250 мільйонів євро у першому кварталі 2008 року та підвищившись на 42,9% у четвертому кварталі 2008 року. Коефіцієнти витрат/прибутку зупинилися на 55,9% у першому кварталі 2009 року, на 51,6% - у першому кварталі 2008 року та на 67,9% - у четвертому кварталі 2008 року.
Ані у першому кварталі 2009 року, ані у першому кварталі 2008 року не було встановлено ослаблення за методом Гудвіла, у той час як ослаблення за методом Гудвіла, оцінюване в 1 065 мільйонів євро, було зареєстровано у четвертому кварталі 2008 року.

____________

(2) Під час підготовки проміжного фінансового звіту станом на 30 вересня 2008 року внаслідок світової фінансової кризи були уведені деякі виправлення до Міжнародних бухгалтерських стандартів, прийнятих Європейською Комісією. Стисло, відповідно до цих виправлень, за особливих обставин, які вважаються рідкісними, можливо рекласифікувати фінансові інструменти, що не котируються на біржі або які вже не котируються на активному ринку щодо поточних операцій і наявних для продажу: зокрема, поза категорією “справедлива вартість через прибутки та збитки” за категоріями “наявний для продажу” або “утримувані до погашення”, або “кредити й дебіторська заборгованість” і поза категорією “наявний для продажу” у категорію “кредити й дебіторська заборгованість”. Група, головним чином ґрунтуючись на цінах станом на 01 липня 2008 року, рекласифікувала фінансові активи до продажу в розмірі 4 213 мільйонів євро в кредити й дебіторську заборгованість та 165 мільйонів євро у фінансові активи, доступні до продажу. Якби дану рекласифікацію не провели, прибутки/збитки за комерційною діяльністю за перший квартал 2009 року відобразили б негативний вплив до оподаткування в розмірі 81 мільйона євро (459 мільйонів євро за весь 2008 рік). Група також рекласифікувала фінансові активи, доступні до продажу, у розмірі 5 858 мільйонів євро в “кредити й дебіторську заборгованість”. Якби ці рекласифікації не провели, негативний вплив до оподаткування у розмірі 828 мільйонів євро був би прямо відображений на власному капіталі станом на 31 березня 2009 року (з позитивним впливом у розмірі 34 мільйони євро за перший квартал 2009 року).

Чисті резерви й коректування (чисті резерви на ризики й платежі, чисті кредитні коректування, чистий амортизаційний збиток за іншими активами) досягали 809 мільйонів євро у порівнянні з 353 мільйонами євро за перший квартал 2008 року та 2 061 мільйоном євро за четвертий квартал 2008 року. Чисті резерви на ризики й платежі досягали 69 мільйонів євро (33 мільйони євро за перший квартал 2008 року та 164 мільйони євро за четвертий квартал 2008 року). Чисті кредитні коректування склали 733 мільйони євро (312 мільйонів євро за перший квартал 2008 року та 999 мільйонів євро за четвертий квартал 2008 року). Чистий амортизаційний збиток за іншими активами склав 7 мільйонів євро (8 мільйонів євро за перший квартал 2008 року та 898 мільйонів євро за четвертий квартал 2008 року, останній включала 908 мільйонів євро погіршення якості фінансових активів до продажу).
За прибутками/збитками за інвестиціями, утримуваними до погашення, й іншими інвестиціями було відображене нульове сальдо. Це були позитивні 13 мільйонів євро за перший квартал 2008 року і негативні 208 мільйонів євро за четвертий квартал 2008 року (сума за четвертий квартал 2008 року включала 89 мільйонів євро приросту капітальної вартості відповідно до Центрального управління балансів та 326 мільйонів євро збитків від знецінення матеріальних цінностей, що мають відношення до інвестицій у власний капітал).
Прибуток до оподаткування від операцій, що тривають, склав позитивних 1 013 мільйонів євро. Ця стаття була позитивною з 1 910 мільйонами євро за перший квартал 2008 року і негативною 2 059 мільйонів євро за четвертий квартал 2008 року.
Консолідований чистий прибуток був позитивним з 1 075 мільйонами євро – ця цифра порівнюється з 1 749 мільйонами євро активного балансу за перший квартал 2008 року та 1 228 мільйонами євро пасивного балансу за четвертий 2008 року – після надання звітності за:

- податкова знижка у розмірі 165 мільйонів євро, що включала 511 мільйонів євро прибутку, отриманого в результаті звільнення від сплати відстроченого податку на прибуток, а також пов'язаного зі звільненням від податку «нематеріальної» власності з обмеженим строком і торговельною маркою;


- інтеграційні платежі (за винятком податку) склали 48 мільйонів євро;

- платежі на розподіл витрат на придбання (за винятком податку) - 95 мільйонів євро;

- прибуток за винятком податку за припиненими операціями у розмірі 65 мільйонів євро, у тому числі від чистого приросту капіталу у розмірі 63 мільйонів відповідно до CR Orvieto і 17 відділень;

- субконтрольний пакет акцій у розмірі 25 мільйонів євро.

Крім основних разових статей, чистий прибуток склав 664 мільйони євро за перший квартал 2008 року та 353 мільйони євро за четвертий квартал 2008 року.
Баланс станом на 31 березня 2009 року
У тім, що стосується цифр зведеного балансу станом на 31 березня 2009 року, споживчі кредити досягли 387 мільярдів євро, підвищившись на 7,8% вище показника станом на 31 березня 2008 року (підвищилися показники на 5,5%, крім ракласифікації у третьому кварталі 2008 року фінансових активів за кредитами і дебіторською заборгованістю, та підвищилися на 6,7%, беручи до уваги середні обсяги, а не обсяги на кінець періоду), і знизилися на 1,9% нижче показника станом на 31 грудня 2008 року. Загальна цифра недіючих кредитів (сумнівних, нестандартних/реструктурованих і прострочених) – без обліків коректив - досягла 12 446 мільйонів євро, підвищившись на 8% у відношенні до 11 524 мільйонів євро станом на 31 грудня 2008 року. Детально сумнівні кредити підвищилися з 3 968 до 4 235 мільйонів євро із впливом, що становить 1,1% загальної суми кредитів (1% на кінець 2008 року) і забезпеченням у 69% (70% на кінець 2008 року). Повне покриття становило 125% з огляду на гарантії й забезпечення за сумнівними кредитами вдобавок до спеціальних резервів. Нестандартні/реструктуровані кредити підвищилися з 5 690 до 6 484 мільйонів євро, прострочені кредити понизилися з 1 866 до 1 727 мільйонів євро.

Фінансові кошти клієнтів становили 972 мільярди євро (після взаємозаліку відносно статей, включених як у прямі, так і додаткові депозити), понизившись на 4,6% згідно з даними на 31 березня 2008 і на 1,1% станом на 31 грудня 2008 року за показниками додаткових депозитів клієнтів. За фінансовими коштами клієнтів прямі депозити клієнтів склали 436 мільярдів євро, підвищившись на 10,9% 31 березня 2008 року і знову підвищившись на 1,2% на кінець 2008 року, у той час коли додаткові депозити клієнтів досягли 561 мільярда євро, понизившись на 14,1% у порівнянні з 31 березня 2008 року і також понизившись на 2,8% до кінця 2008 року. Активи під управлінням склали 208 мільярдів євро, понизившись на 18,8% у порівнянні з 31 березня 2008 року і знову понизившись на 2,9% на кінець 2008 року. У тім, що стосується банківської справи й страхування, за перший квартал 2009 року нова діяльність щодо полісів страхування життя склала 1,6 мільярда євро. Активи під управлінням і на зберіганні склали 353 мільярди євро, понизившись на 11% 31 березня 2008 року і знову понизившись на 2,8% 31 грудня 2008 року.

Коефіцієнт покриття капіталу станом на 31 березня 2009 року був розрахований без обліку будь-якого розподілу дивідендів, тому що при підтвердженні поновлення платежу за звичайними акціями визначати кількість дивідендів занадто рано. Застосовуючи основний підхід Базеля 2, коефіцієнт покриття капіталу є таким: 6,4% для базового коефіцієнта класу 1 (6,3% станом на 31 грудня 2008, 7,2% для коефіцієнта класу 1 (7,1% на кінець 2008 року) і 10,5% за загальним коефіцієнтом покриття капіталу (10,2% на кінець 2008 року).
Беручи до уваги очікуваний прибуток у 4 мільярди євро від випуску облігацій Тремонті, зразковий коефіцієнт покриття капіталу повинен становити 7,4% для базового коефіцієнта класу 1, 8,2% - для коефіцієнта класу 1 та 11,5% за загальним коефіцієнтом покриття капіталу.
Подальше стимулювання коефіцієнта покриття капіталу очікується завдяки:

- застосуванню вдосконаленого Базеля 2 з потенційною вигодою, що підлягає підтвердженню Банком Італії та оцінці на підставі поточної економічної ситуації, приблизно 0,25% за базовим коефіцієнтом класу 1, очікуваного досягнення до 2009-2010,

- діяльності щодо управління капіталом у розрізі непрофільних активів загальної балансової вартості у межах 9,5 мільярда євро з потенційним звільненням приблизно 5 мільярдів євро, які на даний момент відраховані з базового коефіцієнта класу 1 капіталу, і приблизно 15 мільярдів євро за активами, зваженими за ризиком з відповідним прибутком, що приблизно складає 1,5%.
* * *

Як було детально описано при розкритті результатів за 2007 та 2008 роки, Інтеза Санпаоло побічно піддалася американській кризі субстандартного іпотечного кредитування через структуровані кредитні продукти, на які негативно вплинув різкий спад цін у четвертому кварталі 2007 року, вплинувши на прибуток від комерційної діяльності, зокрема у тому, що стосується часткового списання і що раніше коментувалося у розділі звіту про прибуток. Група піддалася валовій та чистій схильності до ризику за структурованими кредитними продуктами, основою яких є американське субстандартне кредитування, у розмірі 27 мільйонів євро станом на 31 березня 2009 року. Повна детальна інформація, що стосується структурованих кредитних продуктів Групи, з окремим посиланням на схильність до фінансового ризику, включена як звичайно в проміжний звіт станом на 31 березня 2009 року, затверджений Правлінням, а також у спеціальні слайди, які поширили на ринку.* * *

Операційна структура Групи Інтеза Санпаоло станом на 31 березня 2009 року включала мережу, що складалася з 8 318 відділень, з яких 6 354 розташовані в Італії і 1 964 - за кордоном, 108 757 співробітників, на 81 менше у порівнянні з 31 грудня 2008 року.

* * *

Розподіл результатів за сферами діяльності


Головне управління регіональних банків включає:

- роздрібні клієнти: родини (індивідуальні клієнти з фінансовими активами до 100 000 євро), фізичні особи (клієнти з фінансовими активами у розмірі від 100 000 євро і до одного мільйона євро), малі компанії (підприємства з оборотом до 2,5 млн. євро та кредитами до одного мільйона євро);

- малі та середні підприємства-клієнти: малі та середні підприємства з оборотом від 2,5 до 150 млн. євро;

- приватні клієнти: індивідуальні клієнти з фінансовими активами у розмірі більше одного мільйона євро.

Операції з клієнтами-фізичними особами та малими і середніми підприємствами здійснюються через материнську компанію Інтеза Санпаоло та банками мережі Banca di Credito Sardo, Banca di Trento e Bolzano, Banco di Napoli, Carifirenze, Casse del Centro, Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia й Banca dell'Adriatico.

Intesa Sanpaolo Private Banking є компанією Групи, що обслуговує приватних клієнтів.

Для обслуговування некомерційних організацій була створена Banca Prossima, що діє з листопада 2007 року через відділення Групи, з регіональними центрами й групою фахівців. Це Головне управління також включає Mediocredito Italiano, компанію Групи, що спеціалізується на промислових кредитах, страхові компанії EurizonVita, Sud Polo Vita, Intesa Vita й Intesa Previdenza, компанію SIREFID, що надає послуги довірчого характеру, і компанію Setefi, що спеціалізується на управлінні системами електронних платежів.

У грудні 2008 року Банк прийняв проект для подальшого зміцнення цього Головного управління: його метою є поліпшення ефективності місцевої комерційної діяльності, зберігаючи при цьому суворий контроль витрат. Після реорганізації територіальна структура включає 8 регіональних департаментів, які координують 22 зони/банки мережі, створені для забезпечення оптимального географічного покриття й однотипного розміру відносно кількості відділень і розташування персоналу.
У першому кварталі 2009 року Головне управління регіональних банків відобразило операційний прибуток у розмірі 2 584 млн. євро, що менше на 14,8% у порівнянні з 3 034 млн. євро за такий же період 2008 року і становить 62% від об'єднаного операційного прибутку (65% у першому кварталі 2008 року). Операційні витрати знизилися на 4,4%, з 1 577 до 1 507 млн. євро, і привели до маржі операційної рентабельності у розмірі 1 077 млн. євро, що на 26,1% менше стосовно 1 457 млн. євро у першому кварталі 2008 року, зі співвідношенням витрати/доходи на рівні 58,3% (52% за такий же період 2008 року). Чисті резерви й коректування збільшилися з 270 до 396 млн. євро. Доход до оподаткування від операцій, що тривають, що дорівнює 681 млн. євро, понизився на 42,7% у порівнянні з 1 188 млн. євро у першому кварталі 2008 року. Чистий прибуток дорівнював 399 млн. євро, що на 12,1% менше у порівнянні з 454 млн. євро у першому кварталі 2008 року.

Підрозділ Eurizon Capital це компанія, яка разом з Головним управлінням регіональних банків спеціалізується на наданні продуктів з управління колективними та індивідуальними активами для внутрішніх банківських мереж Групи. Компанія також приділяє велику увагу посиленню присутності в сегменті відкритого ринку за допомогою дистриб'юторських угод з іншими мережами й організаціями-інвесторами. Eurizon Capital управляє дочірніми компаніями Eurizon Capital (Люксембург) і Eurizon Alternative Investments, які сприяють просуванню й управляють відповідно коштами, об'єднаними згідно із законодавством Люксембургу й альтернативними коштами. Група Інтеза Санпаоло також представлена в секторі управління активами у Китаї, де Група володіє 49,9% часток в Penghua Fund Management, компанії з управління активами.

У першому кварталі 2009 року Eurizon Capital відобразила операційний прибуток у розмірі 68 млн. євро, що на 32,7% менше у порівнянні з 101 млн. євро за перший квартал 2008 року, що склало 2% від об'єднаного показника для Групи (так само як і у першому кварталі 2008 року). При операційних витратах у розмірі 30 млн. євро, що менше на 26,8% у порівнянні з 41 млн. євро за перший квартал 2008 року, маржа операційного прибутку склала 38 млн. євро, що менше на 36,7% у порівнянні з 60 млн. євро за такий же період 2008 року та більше на 1,5% у порівнянні з четвертим кварталом 2008 року. Співвідношення витрати/доходи збільшилося з 40,6% у першому кварталі 2008 року до 44,1% у першому кварталі 2009 року. Доход до оподаткування від операцій, що тривають, склав 38 млн. євро, що менше на 35,6% від 59 млн. євро у першому кварталі 2008 року. Чистий прибуток склав 17 млн. євро, що менше на 32% у порівнянні з 25 млн. євро за перший квартал 2008 року.
Головне управління корпоративного та інвестиційного банкінгу включає:


 • департамент корпоративних відносин, що управляє відносинами з великими й середніми корпораціями (останні з оборотом, що перевищує 150 млн. євро) в Італії і розвиває діяльність щодо підтримки міжнародної торгівлі;

 • департамент міжнародної мережі, що відповідає за іноземні відділення, представництва й міжнародні дочірні компанії, які спеціалізуються на корпоративному банкінгу (Societe Europeenne de Banque, Intesa Sanpaolo Bank Ireland й ZAO Banca Intesa). Завданням цього департаменту є розвиток і управління закордонним корпоративним сегментом, а також надання спеціалізованої допомоги та підтримки щодо корпоративної інтернаціоналізації та експорту Італії;
 • департамент фінансових установ, що відповідає за відносини з італійськими та закордонними фінансовими установами, управління транзакційними послугами, пов'язаними із платіжними системами, зберіганням і розрахунками цінних паперів у якості піклувальника і банка-кореспондента;


 • Banca IMI, що керує здійсненням інвестиційної банківської діяльності, тобто створенням продуктів структурованого фінансування, і наданням консультаційних послуг зі злиття й придбання для клієнтів Групи, а також діяльністю на ринках капіталу для клієнтів Групи й операторів організацій, пов'язаних з діяльністю з формування ринку;

 • департамент торговельних банківських послуг, що діє у сфері приватного акціонерного капіталу також через компанії Private Equity International (PEI) і IMI Investimenti.

Це Головне управління також включає діяльність Leasint, Mediofactoring і з торгівлі цінними паперами за рахунок власних коштів.
У першому кварталі 2009 року операційний прибуток Головного управління корпоративного та інвестиційного банкінгу склав 838 млн. євро, що на 35,4% більше у порівнянні з 619 млн. євро за такий же період 2008 року - що становить 20% від об'єднаного показника для Групи (у першому кварталі 2008 р. внесок склав 13%). Операційні витрати, 226 млн. євро, зменшилися на 3,4% від 234 млн. євро за той же період 2008 р. У результаті маржа операційного прибутку, 612 млн. євро, збільшилася на 59% у порівнянні з 385 млн. євро за перший квартал 2008 р., при цьому співвідношення витрати/доходи зменшилося до 27% з 37,8% у першому кварталі 2008 р. Чисті резерви й коректування збільшилися з 27 до 177 млн. євро. Доход до оподаткування від операцій, що тривають, 435 млн. євро, збільшився на 21,5% у порівнянні з 358 млн. євро за такий же період 2008 р. Чистий прибуток склав 289 млн. євро, що на 20,4% більше у порівнянні з 240 млн. євро у першому кварталі 2008 р.

Підрозділ державних фінансів відповідає за клієнтів з уряду, громадських організацій, генеральних підрядників, суспільних та приватних установ охорони здоров’я, а також за розвиток діяльності, пов'язаної із кредитуванням і щоденними банківськими операціями, проектне фінансування, секьютаризацію й фінансову консультацію, з метою поліпшення співробітництва між державними й приватними організаціями й підтримки ініціатив та інвестиційних проектів у великих інфраструктурах, охороні здоров'я, дослідницьких і комунальних підприємствах у цілому. Цей підрозділ здійснює свою діяльність через Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo.

У першому кварталі 2009 року операційний прибуток цього підрозділу склав 115 млн. євро, що більше на 79,7% у порівнянні з 64 млн. євро за такий же період 2008 року і представляє 3% від об'єднаного операційного прибутку (1% у першому кварталі 2008 року). При операційних витратах у розмірі 20 млн. євро, що менше на 4,8% від 21 млн. євро за такий же період 2008 року, маржа операційного прибутку подвоїлася до 95 млн. євро з 43 млн. євро за перший квартал 2008 року, а співвідношення витрати/доходи покращилося з 32,8% до 17,4%. Доход до оподаткування від операцій, що тривають, також подвоївся, і досяг 92 млн. євро з 45 млн. євро за такий же період 2008 року, так само як і чистий прибуток, що склав 54 млн. євро у порівнянні з 27 млн. євро у першому кварталі 2008 року.
Головне управління міжнародних дочірніх банків відповідає за діяльність на іноземних ринках, де Група діє через дочірні й залежні компанії з комерційного банкінгу. Управління надає інструкції, координування та підтримку закордонним дочірнім компаніям, а також проводить дослідження й аналіз нових можливостей розвитку на ринках, де Група вже представлена, і на нових ринках. Це управління також координує операції міжнародних дочірніх банків, а також їх відносини з департаментами головного офісу материнської компанії й закордонних відділень і відділами Головного управління корпоративного та інвестиційного банкінгу. Управління складається з трьох департаментів, які керують різними географічними зонами міжнародної присутності Групи:


 • банківська зона Центральної, Східної Європи та Південно-Східної Європи, що включає банківські дочірні компанії у Центральній та Східній Європі, Banka Koper у Словенії, VUB Banka у Словаччині, CIB Bank в Угорщині; і в Південно-Східній Європі - Privredna Banka Zagreb у Хорватії, Banca Intesa Beograd у Сербії, Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina у Боснії й Герцеговині, Intesa Sanpaolo Bank Albania й Intesa Sanpaolo Bank Romania;
 • банківська зона СНД, що включає дочірню компанію KMB Bank у Російській Федерації та ПРАВЕКС-БАНК в Україні;


 • банківська зона Південного Середземномор'я та Азії керує розвитком, зокрема, відносин у Середземноморському басейні, де Група представлена банком Олександрії.


У першому кварталі 2009 року операційний прибуток Головного управління міжнародних дочірніх банків склав 541 млн. євро із збільшенням на 3,8% з 521 млн. євро за такий же період 2008 року, що становить 13% від об'єднаного показника Групи (11% за перший квартал 2008 року). За винятком впливу іноземної валюти, операційний прибуток склав 10%. Операційні витрати збільшилися на 2,5% з 278 до 285 млн. євро у зв'язку з розширенням комерційної мережі. У результаті маржа операційного прибутку збільшилася на 5,3% з 243 до 256 млн. євро та співвідношення витрати/доходи змінилося з 53,4% до 52,7%. За винятком впливу іноземної валюти, маржа операційного прибутку виросла б на 10%. Чисті резерви й коректування виросли з 45 до 159 млн. євро. Доход до оподаткування від операцій, що тривають, 98 млн. євро, склав половину у порівнянні з 200 млн. євро за такий же період 2008 року. Чистий прибуток склав 81 млн. євро, що склало половину від показника за перший квартал 2008 року (165 млн. євро).

Підрозділ Banca Fideuram через мережу приватних банкірів здійснює діяльність щодо формування капіталу, обслуговуючи клієнтів з потенціалом заощаджень від середнього до високого. Цей підрозділ відобразив операційний прибуток у розмірі 153 млн. євро, що менше на 5% від 161 млн. євро у першому кварталі 2008, 4% від показника Групи (так само як і у першому кварталі 2008). При операційних витратах у розмірі 79 млн. євро, що менше на 6% у порівнянні з 84 млн. євро у першому кварталі 2008 р., маржа операційного прибутку, складова 74 млн. євро, зменшилася на 3,9% у порівнянні з 77 млн. євро за такий же період 2008 р., співвідношення витрати/доходи понизилося до 51,6% з 52,2%, при цьому показник практично подвоївся у четвертому кварталі 2008 року. Після чистих резервів і коректувань у розмірі 11 млн. євро доход до оподаткування від операцій, що тривають, склав 63 млн. євро, що менше на 10% від 70 млн. євро у першому кварталі 2008 року. Чистий прибуток склав 28 млн. євро, що відповідає 29 млн. євро у першому кварталі 2008 р.

Прогноз на 2009 рік
Діяльність Банку у першому кварталі 2009 року відобразила ефективне триваюче впровадження етапів на 2009 рік, характерних для подання ринку відповідно до результатів 2008 року. Підтримка поширення й вибірковий ріст кредитування перешкоджали тиску на чистий процентний прибуток у зв'язку з ситуацією з низькою процентною ставкою. Зокрема, розширення кількості клієнтів управляється за допомогою активної цінової політики й часткового хеджування на тлі процентних ставок, що знижуються, останнє представляє прибуток, починаючи із другого кварталу року. Значне скорочення операційних витрат також триває у зв'язку з заходами, здійсненими для обмеження впливу невід’ємного внутрішньогрупового ПДВ. Ризик-менеджмент зберігає низький профіль ризику й приводить до чистих кредитних коректувань, які – хоча й перебувають на високих рівнях – демонструють тенденцію, незначну у порівнянні з макроекономічним оточенням. У світлі як впливу вищезгаданих заходів у цьому кварталі так й внеску у звіт про прибутки від звільнення від податків на нематеріальні активи, об'єднаний чистий прибуток за рік не повинен бути набагато меншим, ніж у 2008 році.

* * *

З міркувань послідовності дані звіту про доходи за 2008 р. були переглянуті після зміни обсягу повного об'єднання, що в основному визначалося придбанням контролю над ПРАВЕКС-БАНКОМ, що вступив в обсяг повного об'єднання у звіті про доходи за третій квартал 2008 року. За перший і другий квартали 2008 року відповідні пункти були об'єднані построчно і їх внесок у чистий прибуток був зареєстрований у долі дочірніх компаній.
Також з міркувань послідовності дані балансової відомості за перший квартал 2008 року були переглянуті з об'єднанням построчно відносно ПРАВЕКС-БАНКУ, контроль над яким був установлений у червні 2008 року.

* * *

Скоректований чистий прибуток був розрахований без обліку основних неповторюваних факторів, перерахованих нижче:

У першому кварталі 2009: 1) фіскальний прибуток у розмірі 511 мільйонів євро, отриманий у результаті звільнення від сплати відстроченого податку на прибуток, а також пов'язаний із звільненням від податку на нематеріальні активи з обмеженим строком і торговельною маркою, враховані як податки на прибутки від операцій, що тривають, 2) 68 млн. євро - інтеграційні платежі й зв'язана сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, що привела до чистих інтеграційних зборів у розмірі 48 млн. євро, 3) платежі на розподіл витрат на придбання, за винятком податку, у розмірі 95 млн. євро та 4) приріст капіталу у розмірі 83 млн. євро відповідно до CR Orvieto та 17 відділень і зв'язаних податків, у результаті чого чистий приріст капіталу склав 63 млн. євро за прибутком після оподаткування від припинених операцій.

У першому кварталі 2008 р.: 1) 444 млн. євро - інтеграційні платежі й відповідна сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, у результаті чого чисті інтеграційні платежі склали 321 млн. євро, 2) 131 млн. євро - платежі на розподіл витрат на придбання, за винятком податку, та 3) 1 372 млн. євро - приріст капіталу від продажу 198 відділень і зв'язані податки, у результаті чого чистий приріст капіталу склав 953 млн. євро за прибутком після оподаткування від припинених операцій.

У четвертому кварталі 2008 р.: 1) 184 млн. євро - консервативна оцінка структурних кредитних продуктів за прибутками від комерційної діяльності й відповідна сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, 2) один мільйон євро - зворотний запис щодо позиції Lehman за прибутком від торгівлі, 3) 102 млн. євро - витрати на прострочені банківські тратти за іншими операційними прибутками/витратами і відповідною сумою, зекономленою за рахунок зменшення податкових платежів, 4) 3,050 млн. євро - зменшення (розподілені у такий спосіб: 1,065 млн. - за методом Гудвіла, 908 млн. - чисті витрати зменшення за іншими активами, 326 млн. - витрати за інвестиціями, протриманими до погашення, і за іншими інвестиціями та 751 млн. - наслідок розподілу витрат на придбання) і відповідна сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, 5) 10 млн. євро - коректування на кредити, пов'язані з ризиком Lehman і банків Ісландії та відповідна сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, 6) 89 млн. євро - приріст капіталу за розпорядженням Центрального управління балансів за прибутком від інвестицій, протриманих до погашення, і зв'язані податки, 7) 1,629 млн. євро - фіскальна пільга за відкладеними податками на прибуток за податками від операцій, що тривають, 8) 255 млн. євро - інтеграційні платежі й відповідна сума, зекономлена за рахунок зменшення податкових платежів, у результаті чого чисті інтеграційні витрати склали 182 млн. євро, 9) 135 млн. євро - платежі на розподіл витрат на придбання, за винятком податку.


* * *
Для подання більш повної інформації відносно результатів, отриманих у першому кварталі 2009 року, додаються перекласифікований зведений фінансовий звіт і перекласифікований зведений баланс, які включені у звіт, затверджений Правлінням. Слід зазначити, що ці звіти й квартальний звіт не були розглянуті аудиторською компанією.

* * *
Керівник, відповідальний за підготовку фінансових звітів компанії, Эрнесто Рива, заявляє, відповідно до параграфа 2 статті 154 bis зводу законів про фінанси, що облікова інформація, що міститься у цьому прес-релізі відповідає результатам документа, бухгалтерським книгам та матеріалам бухгалтерського обліку.
* * *
Цей прес-реліз містить певні прогнозні звіти й прогнози, які відображають поточну точку зору керівництва Інтеза Санпаоло стосовно певних майбутніх подій. Здатність Групи Інтеза Санпаоло досягти запланованих результатів залежить від багатьох факторів, які перебувають поза контролем керівництва. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися від тих, які були заплановані або малися на увазі у прогнозних звітах. Така прогнозна інформація включає ризики й невизначеності, які можуть значно вплинути на очікувані результати й ґрунтується на певних ключових припущеннях.

Наступні важливі фактори можуть бути причиною істотної відмінності фактичних результатів Групи від тих, які були заплановані або малися на увазі в якому-небудь прогнозному звіті:


 • Здатність Групи успішно поєднувати співробітників, продукти, послуги й системи у зв'язку зі злиттям Banca Intesa S.p.A. і Sanpaolo IMI S.p.A., а також інших злиттів і придбань.

 • Вплив регулятивних рішень і змін у регулятивному оточенні.

 • Вплив політичних та економічних змін в Італії та інших країнах, у яких діє Група.

 • Вплив коливань курсів валют і процентних ставок.
 • Здатність Групи досягти очікуваного прибутку від інвестицій та капіталовкладень, які вона зробила в Італії та в інших країнах.


Вищезгадані фактори не слід розглядати як вичерпні. У зв'язку з такими невизначеностями й ризиками, ми застерігаємо читачів від зайвої довіри таким прогнозованим звітам, які вірні тільки за станом на поточну дату. Отже, не може бути впевненості у тому, що Група досягне цих запланованих результатів.

group.intesasanpaolo.com
Група Інтеза Санпаоло

Рекласифікований зведений звіт про прибуткиГрупа Інтеза Санпаоло

Щоквартальна зміна рекласифікованого зведеного звіту про доходиГрупа Інтеза Санпаоло

Рекласифікований зведений балансГрупа Інтеза Санпаоло

Квартальна зміна рекласифікованого зведеного балансу

у мільйонах євро

Активи

2009

2008
31/3

31/12

30/9

30/6

31/3

Фінансові активи, призначені для торгівлі

78,862

61,080

49,560


54,863

53,273

Фінансові активи, заявленні за справедливою вартістю виходячи з прибутку і витрат

20,218

19,727

20,479

20,915

20,499

Фінансові активи, доступні для продажу

32,493

29,083

30,687

36,906

38,763

Інвестиції в утриманні до погашення

5,461

5,572

5,763

5,976

5,709

Кредити, видані клієнтам

387,486

395,189

383,664

370,907

359,434

Інвестиції в асоційовані компанії та компанії, що підлягають спільному керуванню

3,340

3,230

3,295

3,186

3,239

Основні кошти й нематеріальні активи


32,126

32,406

34,947

34,844

33,103

Податкові активи

7,439

7,495

4,159

4,158

3,766

Позаобігові активи, призначені для продажу й припинених операції

69

1,135

3,973

4,327

4,186

Інші активи

24,138

24,845

22,428

20,823

17,198

Усього активів

639,304

636,133

634,115

627,972

609,051

Пасиви та власний акціонерний капітал

2009

2008

31/3

31/12

30/9

30/6

31/3

Кошти банків

48,049

51,745

64,135

62,786

71,223

Кошти клієнтів та випущені цінні папери

411,113

405,778

406,647

392,328

366,401

Фінансові зобов’язання призначені для продажу

48,749

45,870

27,946

29,831

29,988

Фінансові зобов'язання, заявлені за справедливою вартістю виходячи з прибутків та витрат

25,151

25,191

28,837

26,512

26,905

Податкові зобов'язання

4,508


4,461

3,998

4,040

4,929

Зобов’язання пов’язані з позаобіговими активами, призначеними для продажу

та припинених операцій

-

1,021

2,408

2,735

2,480

Інші зобов’язання

25,845

26,368

24,054

29,821

27,023

Технічні резерви

19,799

20,248

21,151

21,783

22,540

Списання для спеціальних цілей

5,452

5,469

6,064

6,531

6,601

Акціонерний капітал

6,647

6,647

6,647

6,647

6,647

Резерви


43,697

41,166

41,098

41,109

41,154

Переоцінений резерв

-1,905

-1,412

-714

-299

-49

Міноритарний пакет акцій

1,064

1,100

1,063

1,041

1,460

Чистий прибуток

1,075

2,553

3,781

3,107

1,749

Загальні пасиви та власний акціонерний капітал

639,304

636,133

634,115

627,972

609,051

Числа були переформульовані у випадках, коли цього вимагають міжнародні принципи бухгалтерського обліку та з урахуванням змін на рівні консолідації.Група Інтеза Санпаоло
Розподіл ключових фінансових показників і фінансові коефіцієнти за сферою діяльності