refik.in.ua 1

Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Розрахунок

встановлення ліміту залишку готівки в касі

______________________________________________________________________________________

(найменування підприємства)

______________________________________________________________________________________

(місцезнаходження підприємства)


1. Касові обороти


N з/п

Найменування показників

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)
2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)


Найменування показника


Установлено підприємством

1. Ліміт залишку готівки в касіНайменування показника

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

"___" ____________ 200_ року.

"___" ____________ 200_ року.

М. П.