refik.in.ua 1

Критерії

оцінювання знань студентів 4 курсу спеціальності 6.050206

за кредитно-модульною системою

з дисципліни „Економіка та організація біржової торгівлі"

на ІI семестр 2011-2012 н.р.

1. За кожне практичне заняття – 5,5 балів
(10 занять * 5,5 балів) – 55 балів


 1. Модульний контроль оцінюється у 5 балів

(2 МК*2 бала) - 10 балів

 1. Самостійна робота студента оцінюється у 35 балів

Разом за ІІ семестр – 100 балів

1. На практичному семінарському занятті оцінюється:

 • усі відповіді студента;

 • тестування;

 • участь у обговоренні дискусійних питань;

 • обговорення конкретних ситуацій;

 • вирішення практичних завдань.

2. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи,
яка містить наступні завдання:


3. Оцінювання самостійної роботи:

> виконання індивідуального завдання у вигляді підготовки реферату та його повідомлення за темою, яку пропонує викладач;

 • проведення досліджень проблеми, яку пропонує викладач;

 • підготовка статей, доповідей, тез тощо на теми, які пропонує викладач;

 • підготовка доповідей на наукових студентських конференціях та публікація наукових статей;

 • підготовка презентації дослідження за темою, що пропонує викладач.

Відповідність балів і національної стінки

На практичному занятті:

3 бали - 5

2 бали - 4

1 бал - 3

0 балів - 2

Модульний контроль: 10 балів відповідає 100 балам оцінки за КМСОН

Самостійна робота: 28-36 бали – 5

16-27 бали – 4

5-15 балів – 3

нижче 5 балів – 2


Керівник курсу Панько В.В.


Завідувач кафедри Гарбар В.А.