refik.in.ua 1Перспективні напрямки розвитку дистанційного навчання в регіональній системі дистанційної освіти.

Волобуєва Т.Б.,

проректор з наукової роботи облІППО


Тренди розвитку дистанційної освіти в Україні на 2010-2013 роки

В основу огляду був закладений досвід спостережень і аналізу ситуації на ринку та інформації сайтів Інтернет.

Вебінар  - особливий тип веб-конференцій. Зв'язок, як правило, односторонній  з боку того, хто говорить, взаємодія зі слухачами обмежена. Вебінари можуть включати сеанси голосувань і опитувань.

Контент (англ. content  - «вміст») -  будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційного ресурсу (наприклад, веб-сайту)  уся інформація, яку користувач може скопіювати (завантажити) на диск комп'ютера, як правило, тільки для особистого користування: тексти, графіка, мультимедіа, файли в різних форматах.

Тренд (від англ. Trend  - «тенденція») - загальна тенденція; виражена загальна спрямованість змін показників.

http://ru.wikipedia.org/http://ru.wikipedia.org/

Тренд №1. Зсув поколінь

Різним поколінням властиве, у значній мірі, типове ставлення до інформаційних технологій, у тому числі й електронного навчання.

Покоління 1945-64 рр. (Покоління післявоєнного буму народжуваності). Воно вступило в контакт з технологією в зрілому віці, і вони мають деякі труднощі в її використанні. Занурення такого працівника в цифрове середовище пов'язане з тривалим періодом навчання, хворобливою адаптацією й опором.

Покоління 1965-79 (Покоління цифрової адаптації). У цього покоління розвиток інформаційних технологій співпав з підлітковим віком. Освоєння інформаційних технологій відбувалося в розважальній формі (частіше за все, у відео-грі). Це покоління прагне використовувати цифрові технології з певними функціональними обмеженнями (наприклад, тільки комунікації і пошук інформації). Занурення такого працівника в цифрове середовище пов'язане з проблемами нетривалого первинно навчання й адаптації.


Покоління 1980-2000 (Народжені в цифрі). Це покоління вже чітко розділяє свою активність на оф-лайн і он-лайн. Занурення в цифрове середовище є природним процесом, у більшості випадків навчання технологіям і адаптація відбуваються інтуїтивно.

Покоління 2000. (Втілені в цифрі, або цифрові Аватари). Передбачається, що спілкування, побудова особистих і професійних відносин у цього покоління реалізовуватимуться в основному за допомогою соціальних мереж, віртуальних світів і он-лайн-ігрових платформ.

Тренд №2. Підвищення мобільності

Очевидна тенденція до постійного прискорення оновлення оперативних знань. Услід за підвищенням мобільності знань, засобів навчання й управління знаннями повинні спрощуватися і скорочуватися період доступу до необхідних і оновлених знань.

Тренд №3. Робоче місце все більше занурюється в цифровий простір

У рамках цього тренду необхідно відзначити постійний зсув комунікацій і роботи з інформацією в цифровий простір.

Тренд № 4. Ринок дистанційного навчання росте

Зростання числа учасників професійних співтовариств, фахівців із дистанційного навчання. Активізація практики використання on-line семінарів.

Тренд № 5. Учень стає все більш досвідченим

Тренд №6. Розвиток нових сегментів послуг

У даний час на ринку спостерігається формування другої хвилі e-learning фахівців – це фахівці, що отримали досвід у навчальних центрах використовують e-learning. Цей сегмент ще не можна назвати численним, але його можна назвати достатньо помітним. Відзначається виникнення третьої хвилі – це фахівці, що розраховують будувати власну кар'єру у сфері дистанційного навчання, але потребують відповідної освіти.

Тренд №7. Розвиток можливостей для соціального навчання

Слід чекати появи можливостей використовувати внутрішні й зовнішні соціальні мережі (для ініціації і впливу на процеси неформального навчання).


Тренд №8. Поліпшення каналів зв'язку

Поліпшення пропускної спроможності каналів зв'язку дозволить використовувати більш різноманітні форми представлення контенту.

Тренд №9. Он-лайн гри як інструмент навчання

Розмови про державну підтримку розвитку он-лайн ігор у рамках концепції розвитку індустрії дистанційного навчання в 2010 році  актуалізували ще один тренд – використання он-лайн ігор як інструмент дистанційного навчання.

Перспективні напрямки розвитку дистанційної освіти в області:


  • Організація мережевих дистанційних факультативів із профільного навчання.

  • Збільшення гуртків Інтершколи для підготовки користувачів електронного навчання.

  • Збільшення кількості тренерів з on-line освіти.

  • Упровадження в практику методичних служб постійно діючих on-line семінарів.

  • Проведення вебінарів з актуальних питань дистанційного навчання.

  • Зміцнення медіатек сучасними електронними посібниками.

  • Підготовка педагогів за програмою Intel\ Навчання для майбутнього за дистанційною формою.

  • Створення педагогічних та учнівських Інтернет-клубів за інтересами.

Інструмент до роботи. Підручник методиста.

Видавнича група «Основи» підготувала до початку 2010-2011 навчального року Самовчитель з організації дистанційної освіти.

Методичний посібник містить методичні рекомендації, алгоритми дій щодо організації дистанційної освіти на різних рівнях. У посібнику розглядаються вибір оптимальної технології дистанційного навчання, структура дистанційного курсу, розробка матеріалів, підготовка та підтримка учнів, вимоги до тьютора тощо. Для педагогічних працівників, організаторів освіти. Ціна – 25 грівень.

Рекомендуємо для власного використання, для підлеглих та учнів!