refik.in.ua 1

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ (ЗАЛІК) З ДИСЦИПЛІНИ «ДОГОВІРНЕ ПРАВО»


 1. Поняття договірного права. Джерела договірного права.

 2. Поняття цивільно-правового договору.

 3. Форма цивільно-правового договору.

 4. Принцип свободи цивільно-правового договору.

 5. Функції цивільно-правового договору.

 6. Класифікація цивільно-правових договорів.

 7. Зміст та умови цивільно-правового договору.

 8. Поняття укладення договору. Оферта і акцепт.

 9. Зміна та розірвання договору.

 10. Одностороння відмова від договору.

 11. Зміна або розірвання договору за рішенням суду.

 12. Поняття виконання договірних зобов’язань.

 13. Предмет і спосіб виконання договірного зобов’язання.

 14. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 15. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 16. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 17. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 18. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 19. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

 20. Поняття припинення договірних зобов’язань.

 21. Належне виконання (ст. 599 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.

 22. Передання відступного (ст. 600 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.

 23. Зарахування (ст. 601 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.

 24. Домовленість сторін, у т.ч. новація як підстава припинення договірних зобов’язань.

 25. Прощення боргу як підстава припинення договірних зобов’язань.

 26. Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи (ст. 608, 609 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.

 27. Неможливість виконання (ст. 607 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.


 28. Поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК України) як підстава припинення договірних зобов’язань.

 29. Поняття невиконання договірного зобов’язання.

 30. Поняття неналежного виконання договірного зобов’язання.

 31. Види відповідальності за порушення договірних зобов’язань.

 32. Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність.

 33. Загальна характеристика договорів на виконання робіт.

 34. Загальна характеристика договорів на надання послуг.

 35. Характеристика договору купівлі-продажу.

 36. Характеристика договору поставки.

 37. Характеристика договору міни.

 38. Характеристика договору дарування.

 39. Характеристика договору ренти.

 40. Характеристика договору майнового найму (оренди).

 41. Характеристика договору підряду (будівельного, побутового).

 42. Характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

 43. Характеристика транспортних договорів.

 44. Характеристика договору зберігання.

 45. Характеристика договору страхування.

 46. Характеристика договору доручення.Завідувач кафедри Котик І.О.

Керівник курсу Мартинюк О.В.