refik.in.ua   1 ... 4 5 6 7ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ


з/п

Суть проблеми

Чинне законодавство

Пропозиції учасників Конгресу

1

2

3

4

ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ (ЄСВ)

Про нарахування ЄСВ на виплати працівникам

1

Не встановлено чіткого порядку обкладення ЄСВ деяких виплат працівникам.

Так, серед виплат, які не обкладаються ЄСВ і перелік яких затверджено Постановою КМУ від 22.12.10 р. № 1170, не зазначено таких виплат (видів доходу), як ордени, медалі, знаки, кубки, дипломи, грамоти та квіти, якими нагороджуються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів, а також подарунки (призи переможцям та призерам спортивних змагань), вартість яких не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Вищеперелічені виплати відповідно до пп. 165.1.38 і пп.165.1.39 Податкового кодексу не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи і не обкладаються ПДФО.

Тому не ясно, чи обкладати зазначені виплати ЄСВ?

Законом № 2464 та Порядком № 1170 порядок обкладення ЄСВ зазначених виплат не визначено

Пропонуємо Пенсійному фонду України надати офіційне роз'яснення щодо сплати ЄСВ з таких виплат (видів доходу): ордени, медалі, знаки, кубки, дипломи, грамоти та квіти, якими нагороджуються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів, а також подарунки (призи переможцям і призерам спортивних змагань), вартість яких не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі


Обкладення ЄСВ виплат практикантам

2

Законом № 2464 (ст. 4) установлено, що обов'язковому пенсійному страхуванню підлягають особи, які або працюють за трудовими договорами, або виконують роботи за цивільно-правовими договорами. Виходячи з цього, на заробіток практикантів, отриманий ними під час виробничої практики, коли вони не є найнятими працівниками підприємства і з ними не укладається цивільно-правовий договір, єдиний внесок не повинен нараховуватись.

Водночас відповідно до пп. 2.1.8 Інструкції № 5 оплата учням під час виробничої практики включається до фонду оплати праці підприємства. Виходячи з цього, органи Пенсійного фонду на місцях наполягають на обкладенні такого заробітку студентів ЄСВ.

Законом № 2464 порядок обкладення ЄСВ зазначених виплат не визначено

Пропонуємо Пенсійному фонду України:

- надати офіційне роз'яснення з питання сплати ЄСВ із заробітної плати, отриманої практикантами під час проходження ними виробничої практики;

- унести зміни до Закону № 2464, що конкретизують порядок обкладення ЄСВ виплат вищезгаданим категоріям осіб

Про виплати нерезидентам

3


Законом № 2464 (ст. 4 і ст. 7) передбачено, що виплати працівникам є об'єктом обкладення ЄСВ. Водночас не зазначено, чи є об'єктом обкладення ЄСВ виплати, які здійснюються іноземним громадянам, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України

Законом № 2464 порядок обкладення ЄСВ зазначених виплат не визначено

Пропонуємо Пенсійному фонду України:

- надати офіційне роз'яснення з питання обкладення ЄСВ виплат іноземним громадянам, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України;

- унести зміни до Закону № 2464, що конкретизують порядок обкладення ЄСВ виплат вищезгаданим категоріям осіб

Про залік єдиного податку в рахунок сплати ЄСВ

4

Законом № 2464 передбачено що підприємства – працедавці, зокрема ті, що вибрали спрощену систему оподаткування, є платниками ЄСВ. При цьому не зазначено, як враховувати кошти, що надходять до Пенсійного фонду від сплати єдиного податку (57 %) у рахунок сплати ЄСВ. На сьогодні це призводить до подвійного оподаткування юридичних і фізичних осіб – «єдинників», які сплачують до Пенсійного фонду частину єдиного податку і повну суму ЄСВ із заробітної плати працівників.

3) підрозд.8. розд. ХХ Податкового кодексу:

єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30 - 31, ст. 195) (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється;


Пропонуємо Пенсійному фонду України спільно з ДПС України надати офіційне роз'яснення щодо сплати частини єдиного податку в розмірі 57 % в рахунок сплати ЄСВ, а також порядку заліку або повернення цієї суми платникові податку в разі сплати цієї частини єдиного податку і повної суми ЄСВ

Про нарахування ЄСВ, якщо фізособа одночасно працює за основним місцем роботи, є сумісником і СПД

5

Законом № 2464 (п.3 ст.7) установлено, що нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування такого внеску. При цьому не зазначено, як застосовувати таку величину в разі, якщо фізична особа є:

А). основним працівником і сумісником за одним місцем роботи і одночасно суб'єктом підприємницької діяльності;

Б) основним працівником і сумісником за різними місцями роботи і одночасно суб'єктом підприємницької діяльності.

Чи необхідно суб'єктові підприємницької діяльності сплачувати мінімальний страховий внесок, якщо сума доходу за трудовим договором (угодою) перевищує максимальну величину?


П. 3 ст.7 Закону № 2464: .

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, установленої цим Законом

Пропонуємо Пенсійному фонду України надати офіційне роз'яснення щодо порядку застосування максимальної величини при нарахуванні ЄСВ в разі, якщо фізична особа одночасно є працівником і суб'єктом підприємницької діяльності<< предыдущая страница