refik.in.ua 1

Оцінювання веб-сайту

Прізвище
Дата


Клас

Що оцінюється Опис Бали Сума

Учень має балів Оцінка

Зміст уміння здійснювати тематичний пошук, визначати ключові аспекти у наповненні, добирати відповідний текстовий матеріал
0
0 0

новизна методів і завдань роботи


доречність і правильність відмінювання прізвищ різного походження


уміння визначати спосіб творення прізвищ прикметникового походження
представлення морфологічних ознак і синтаксичної ролі прізвищ


уміння творчо використовувати отримані дані


уміння узагальнювати відомості щодо правопису прізвищ


відсутність орфографічних та граматичних помилок

уміння і навички високого рівня мислення (як і чому, порівняння певних ідей)уміння робити висновки, підтверджувати їх відповідними фактами


уміння використовувати електронні джерела


Застосування мультимедійних можливостей естетичний аспект
0

відповідні малюнки, фотографії
відповідні звукові ефекти та переходи


зручність у сприйнятті і осмисленні представленого матеріалу


логічна послідовність слайдів


гармонія змісту і зовнішнього оформлення.


застосування гіперпосиланнь, зручна навігація
Співпраця уміння ефективно співпрацювати, раціонально розподіляти обов’язки.
0

уміння членів групи зробити кожен з елементів презентації.


відповідність напряму роботи учнів їх здібностям і можливостям


стабільність групової роботи