refik.in.ua 1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 


Н А К А З
 


10.04.2007 N 185
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2007 р.
за N 330/13597

 

Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України
від 26.10.2005 N 385(витяг)

 


     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" Н А К А З У Ю:
 

     1. Унести зміни до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.10.2005 N 385 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" (зі змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
 

     2. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
 

     3. Керівникам організацій та установ Мінприроди установити працівникам місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені додатком 1.
 

     4. Ці зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року.
 

     . . .

Міністр В.Джарти


Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
26.10.2005 N 385
(у редакції наказу
Міністерства охорони
навколишнього природного

середовища України

від 10.04.2007 N 185)

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних організацій та установ
природно-заповідного фонду, наукових
та науково-дослідних установ
Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України

 


------------------------------------------------------------------

| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |

|------------------------------+---------------------------------|

| 1 | 1,00 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 2 | 1,03 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 3 | 1,06 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 4 | 1,09 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 5 | 1,12 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 6 | 1,15 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 7 | 1,18 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 8 | 1,22 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 9 | 1,31 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 10 | 1,40 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 11 | 1,50 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 12 | 1,61 |


|------------------------------+---------------------------------|

| 13 | 1,72 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 14 | 1,84 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 15 | 1,97 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 16 | 2,11 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 17 | 2,26 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 18 | 2,37 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 19 | 2,49 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 20 | 2,61 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 21 | 2,74 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 22 | 2,88 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 23 | 3,02 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 24 | 3,17 |

|------------------------------+---------------------------------|

| 25 | 3,35 |

------------------------------------------------------------------


     Примітки:

     1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

     2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.


Директор Департаменту
економіки та фінансів Л.Тимошенко