refik.in.ua 1
УКРАЇНА


ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІН А К А З
04.07.2011


м. Ужгород


37

Про доступ до

публічної інформації


На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, доручення Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 2352/2/2/1-11 та наказу Укрдержархіву від 07.06.2011 р. № 63


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в державному архіву області (додається).

2. Установити, що державний архів області є розпорядником інформації, якою володіє Держархів області, зокрема:

яка отримана або утворена в процесі реалізації Держархівом своїх повноважень та яка перебуває у володінні державного архіву області;

яка отримана або створена Державним архівом Закарпатської області під час забезпечення діяльності Держархіву області та яка перебуває у його володінні.


2.1. Держархів області не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних яка потребує створення в інший спосіб.

3. Визначити завідувачку сектора організації діловодства та контролю (Вароді Л.В.) відповідальною особою, яка в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій.

4. Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Державному архіві Закарпатської області додаток 1 та

форми запитів на інформацію згідно з додатками 2 і 3.

5. Головному спеціалісту з питань кадрової та державної служби (Голубка В.М.) внести зміни до положення про сектор діловодства та контролю і посадової інструкції працівників сектору.

Відділу формування НАФ та діловодства (Василина Н.Д.) внести зміни до Інструкції з організації діловодства в Держархіві області.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор архіву М.Д. Місюк


Заступник директора архіву М.В. Марканич

04.07.2011 р.