refik.in.ua 1
УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З № 147від 23 лютого 2012 року м. Ужгород


Про вдосконалення діяльності

бібліотек загальноосвітніх

навчальних закладів


На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.12 №111 „Про вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів”

НАКАЗУЮ:


1.Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад:

1.1. Активізувати роботу вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Організувати постійне проведення заходів, спрямованих на модернізацію та інноваційний розвиток бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

1.3. Щоквартально до 25 березня, 25 червня, 25 вересня, 25 грудня кожного поточного року подавати до управління освіти і науки облдержадміністрації звіт про результати проведеної роботи на електронну адресу за формою згідно з додатком.

2. Обласному методичному центру бібліотечних фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки облдержадміністрації (Когутич К.Г.) до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти узагальнений звіт про результати проведеної роботи, спрямований на вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

3. На Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Талапканич М.І.) покласти функції головного обласного координатора науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек та відповідальність за надання інформації (до п.4 наданої форми) управлінню освіти і науки у зазначені в п.3.1 терміни.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Г.Сопкову.


Начальник управління М.Мотильчак


Форма


Додаток

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

від 23.02.12 № 147


Щоквартальний звіт

про діяльність бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів

____________________________ району (міста)


з/п

Захід

Дата

прове-дення

Відпові-дальні

Коротка інформація про виконання

1

Забезпечення комп’ютерною технікою


2

Підключення до Інтернету шкільних бібліотек


3

Поповнення бібліотечних фондів


4

Проведення заходів з підвищення фахового рівня бібліотекарів:4.1.

семінари;

4.2

конференції;

4.3

круглі столи;

4.4

курси підвищення кваліфікаціїна базі ЗІППО;

4.5.

Оприлюднення у засобах масової інформації інноваційного досвіду роботи.


5

Інші заходи