refik.in.ua 1

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О, Перепадя О. В.

Історія держави і права зарубіжних країн

Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2007. — 192 с.М.обкл.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1.4/18-Г-934 від 18.10.06

Ціна: 35,00 грн.


ISBN 978–966–483–021–5


У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни подаються матеріали для вивчення студентами юридичного факультету історії держави і права зарубіжних країн за навчальною програмою КНЕУ. У посібнику подаються програма курсу, методичні поради
до вивчення тем курсу, а також плани семінарських занять і навчальні
завдання для самостійної роботи студентів, зокрема, тестові та індивідуаль­ні завдання.

Посібник може використовуватись викладачами та студентами юридичних вузів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів при викладанні та вивченні курсу «Історія держави і права зарубіжних країн».

ЗМІСТ
Вступ 3

Програма курсу 5


Методичні поради до вивчення тем курсу 13

Плани семінарських занять та методичні вказівки до їх вивчення 16

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів 24

1. Загальні положення 24

2. Тестові завдання для самоконтролю засвоєння знань 32

Індивідуальні завдання 75

Термінологічний словник 132

Методичні рекомендації студентам заочної форми
навчання 155


Список літератури 162

Додатки (хронологічні таблиці) 166