refik.in.ua 1ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.12.11 № 1637


Книга обліку доходів

(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи,
які не є платниками податку на додану вартість)


Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15% **

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.

сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.

всього, грн.

(гр.4 + гр.5 + гр.6)

вид доходу

сума, грн.

сума, грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.

скоригована сума доходу, грн.

(гр.2 – гр.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
________________________________________

* Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%).

** Відповідно до підпунктів 2–4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.