refik.in.ua 1

Затверджено
Наказом МЗЕЗ торгу України
Від 20.02.1997 року №125

Інформаційна картка договору (контракту)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестораКонтракт № ______________ від _________

1. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України – учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників(назва, форма власності, юридична адреса, код ЗУКПО, прізвище, ім’я, по батькові керівника, тел./факс)

2. Інші учасники договору (контракту) _______________________3. Види спільної інвестиційної діяльності, передбачений у договорі (контракті)______________4. Термін дії договору (контракту) ______________________________________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України – учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасниківДата заповнення ____________ 200__р.

_______________ (підпис)

М.П.