refik.in.ua 1

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ РЕДАКТОРСЬКУ ПРАКТИКУ

1. Заголовок, П.І.П. практиканта.

2. Орган друку, видавництва, терміни проходження практики.

3. Місце перебування редакції, П.І.П. редактора, П.І.П. завідувача відділом (кореспондента), спеціального редактора, якому здавалися підготовлені матеріали.

4. Короткий аналіз продукції видавництва, комплекту номерів даного друкованого видання чи видавництва (тематика публікацій, основні рубрики, оформлення й ілюстрації).

5. Особливості читацької аудиторії, для якої друкується видання.

6. Технологія оформлення, випуску номерів та книг чи газет і техніка, на якій вони друкуються.

7. Скільки і яких матеріалів позаредакційних авторів організовано, відредаговано та підготовлено до друку практикантом.

8. Робота практиканта з листами читачів.

9. У яких масових заходах редакції практикант узяв участь (рейд, "круглий стіл" і ін.).

10. Які матеріали відредаговані, організовані чи написані студентом під час практики (за завданням редакції, за особистою ініціативою), і які з них були прийняті до друку.

11.Які методи редагування були використані.

Які методи збору інформації використані при підготовці до друку своїх матеріалів.

12.Підсумки практики (висновок), труднощі, пропозиції.

14. Паспорт видання (заповнити ті розділи, які є у наявності).

13. Підпис, число.