refik.in.ua 1 2 ... 4 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28.03.2013 № 156

ЗВІТ
про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи "7 ВК"
(форма № 1)


_________________________
(код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________
(назва регіону)

 

 

                     за _______________________ року
періодичність:   квартальна            півріччя            річна

 

(грн.)

Найменування напряму бюджетної програми, видів компенсацій, допомоги, пільг

Код рядка

КЕКВ

Кількість осіб, яким нараховано компен-
сацію, допомогу або пільгу (осіб)


Кількість осіб, яким виплачено компен-
сацію, допомогу або пільгу (осіб)


Кількість здійснених виплат з початку року

Середній розмір виплати

Кредиторська заборгованість на початок 20__ року

Нараховано з початку року


Профінансовано розпорядником вищого рівня

Фактично виплачено з початку року

Сума зареєстрованої кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

Усього

з них

Усього

з них

Усього

з них

Усього

з них:

простро-
чена заборго-
ваність


на погашення простро-
ченої заборго-
ваності

20__ року

на погашення простро-
ченої заборго-
ваності

20_ року

простро-
чена


термін погаше-
ння не настав


1 (графи)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
виплата підвищеної стипендії у державних вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від місця навчання на території України - усього (пункт 26 статті 20; пункт 1 (26 - 20) статті 21; пункт 6 статті 22; пункт 1 (6 - 22) статті 23 Закону) - усього

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

I - II рівень акредитації

1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - IV рівень акредитації

1.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПТУ

1.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

отримання додаткової відпустки 14 робочих (16 календарних) днів на рік - усього

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія I (пункт 22 статті 20 Закону)

1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія II (пункт 1 статті 21 (22 - 20) Закону)

1.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

одному із батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює (пункт 3 частини третьої статті 30 Закону)

1.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надаються пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (стаття 47 Закону) - усього

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення - 44 календарні дні.

1.3.1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
у зоні гарантованого добровільного відселення - 37 календарних днів.

1.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 календарних днів.

1.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення (стаття 39 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836) усього

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні безумовного (обов'язкового) відселення

1.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні гарантованого (добровільного) відселення

1.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

у зоні посиленого радіоекологічного контролю

1.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення

1.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата при переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року - усього

1.5

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

категорія I (пункт 7 статті 20 Закону)

1.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія II (пункт 1 (7 - 20) статті 21 Закону)

1.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія III для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пункт 1 (7 - 20) статті 22 Закону)

1.5.3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


следующая страница >>