refik.in.ua 1 2 ... 14 15

ЗВЕДЕННЯПЛАНІВПО МЕРЕЖІ, ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХУСТАНОВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВАВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2013 РІК (загальний фонд)07100000000 Закарпатська область

Код рядка Назва функцій та відповідних показників Код функціональної класифікації Категорія Показники по ланці бюджету Виконанняна початок року на кінець року середньорічна


1 2 3 4 5 6 7


830 ОСВІТА 70000
X X X

1062 Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 70300

X X X


1072 Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати
Заклади
70301 100

X


1082 Класи-в с ь о г о 70301 150 0 0 0

1092 у тому числі: 1-4 класи (комплекти) 70301 1510

1102 5-9 класи 70301 152


0

1112 10-12 класи 70301 153


0

1122 Учні-в с ь о г о 70301 200 0 0 01132 у тому числі: 1-4 класах (комплектах) 70301 201


0

1142 5-9 класах 70301 202


0

1152 10-12 класах 70301 203

0Із загальної кількості учнів: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 70301 251


0

2012 у тому числі: 1-4 класах (комплектах) 70301 201


діти з багатодітних та малозабезпечених сімей 70301 2542013 у тому числі: 1-4 класах (комплектах) 70301 201


діти-інваліди 70301 255

2015 у тому числі: 1-4 класах (комплектах) 70301 201
1162 Вихованці, що проживають в школах-інтернатах і не проживають, але одержують харчування і обмундирування 70301 2130

1172 в тому числі: діти дошкільного віку 70301 211


0

1182 вихованці з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків 70301 212


0

1192 Діто-дні перебування вихованців в школах - інтернатах 70301 300 X X

#DIV/0!

1202 Вихованці, які повністю, або частково звільнені від сплати за утримання в школах-інтернатах 70301 215


0

1212 Випускники шкіл-інтернатів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків 70301 218 0 0 0


в тому числі: перебували на повному державному утриманню 70301 221з них: будуть працевлаштовані 70301 222

2073 видатки на видачу допомоги при працевлаштуванні у розмірі 6-х прожиткових мінімумів 70301 223 X X
#DIV/0!

під опікою (піклуванням) 70301 224з них: будуть працевлаштовані 70301 225


следующая страница >>