refik.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220) 

Зведений план
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)


на ____ рік

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ____________________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________________________

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________________________________________). (тис. грн.)

Найменування 

Код 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Разом на рік 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та кодами класифікації кредитування бюджету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

у тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник  ______________________________________

(підпис)        (ініціали і прізвище) 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу ______________________________________
(підпис)        (ініціали і прізвище) 

М. П.   __________________(число, місяць, рік)