refik.in.ua 1

Завідувачу кафедри математичного


моделювання та соціальної інформатики

проф. Ємцю О. О.

студента (ки) курсу ___ групи ________

факультету Економіки та менеджменту

напрямку Інформатика

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

Заява


Прошу дозволити написання курсового проекту на тему „_____________________________________”,

з дисципліни “Чисельні методи”

і затвердити керівником доц. Чілікіну Т.В.
______________ ________________

(дата) (підпис)


Завідувачу кафедри математичного

моделювання та соціальної інформатики

проф. Ємцю О. О.

студента (ки) курсу ___ групи ________

факультету Економіки та менеджменту

напрямку Інформатика

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

Заява


Прошу дозволити написання курсовго проект на тему „________________________________________ ”,

з дисципліни “Чисельні методи”

і затвердити керівником доц. викладача Чілікіну Т.В.
______________ ________________

(дата) (підпис)

Завідувачу кафедри математичного

моделювання та соціальної інформатики

проф. Ємцю О. О.

студента (ки) курсу ___ групи ________

факультету Економіки та менеджменту

напрямку Інформатика

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

Заява


Прошу дозволити написання курсового проекту на тему „______________________________________ ”,

з дисципліни “Чисельні методи”

і затвердити керівником доц. викладача Чілікіну Т.В.
______________ ________________

(дата) (підпис)