refik.in.ua 1

Додаток № 1 до Договору добровільного страхування майна № 10-11/01/09-___ від “___” _________ 200_ р.ЗАЯВА-ОПИТУВАЛЬНИК

СТРАХУВАННЯ МАЙНАБудь ласка, дайте чіткі відповіді на всі питання (потрібне – обведіть, заповніть, непотрібне – закресліть). Якщо Вам складно дати чітку відповідь на будь-яке питання, вкажіть про це, але не залишайте питання без відповіді. В разі необхідності використовуйте зворотну сторону Заяви-опитувальника або чисті аркуші паперу, що будуть невід'ємною частиною цієї Заяви-опитувальника.

Будь ласка, поставте Ваш підпис на кожному аркуші Заяви-опитувальника та в кінці.

майно застави 

орендоване майно 

власне майно 


Страхувальник

П.І.Б.


Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий)
Адреса, телефон
Власник

П.І.Б. / повна назва


Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий)
Адреса, телефон
Документ підтверджуючий право власності
Вигодонабувачвласник 

орендодавець 

іпотекодержатель 

інше


П.І. Б. /Повна назва


Юридична та поштова адреси, телефон
№, дата договору (іпотечний, оренди тощо)
Загальна характеристика будови/приміщення, що підлягає страхуванню

Коротка характеристика, місцезнаходження (адреса)
Опис майна (рік будівництва, кількість поверхів, на якому поверсі розташоване, кількість кімнат, загальна площа, тощо)

рік будівництва

дата останнього капітального ремонту

кількість поверхів в будові

на якому поверсі розташоване приміщення

кількість кімнат

загальна площа

Матеріал, що використовувався при будівництві конструктивних елементів будови/приміщення


залізобетон

цегла

залізо

дерево

інше

Матеріал, що використовувався при будівництві міжповерхового перекриття будови/приміщення

залізобетон

цегла

залізо

дерево

інше

Наявність комунікацій і обладнання та стан в якому вони знаходяться

електрика

газ

каналізація

опалення (пічне, центральне тощо)

водогін

кондиціонування

вентиляція
Конструктивні елементи (заповнюється при страхуванні окремих приватних будівель)

Знос (заповню-ється Страхови-ком)


Найменування конструктивного елементу


Матеріал

Площа, кв.м./ кількість, шт.

Рік будівництва, капітального ремонту

Вартість, грн.

Питома вага, %
1. Фундамент

252. Капітальні стіни

35в т. ч. зовнішнє оздоблення3. Поли,

20

4. Перекриття5. Дах

206. Покрівля
Вартість конструктивних елементів будови/приміщення (тобто вартість будови/приміщення без врахування вартості зовнішніх захисних конструкцій, оздоблення інтер'єру, інженерного обладнання та іншого стаціонарного устаткування) складає __________________________ грн. ____ коп.

Опис оздоблення інтер'єру (обшивка стін і стель, облицювання плиткою, килимові покриття, шпалери, паркет, лінолеум тощо), інженерного обладнання та іншого стаціонарного устаткування (сантехнічне обладнання, системи опалення, системи водопостачання, системи електропостачання, системи газопостачання, кондиціонери, системи сигналізації тощо) будови/приміщення, що приймається на страхування

оздоблення інтер'єру


Знос (заповню-ється Страхови-ком)

Найменування конструктивного елементу

Матеріал оздоблення

Площа, кв.м./ кількість, шт.

В якій частині будови/ приміщення застосовується

Рік встановлю-ння/ здійснення ремонту

Вартість, грн.

Питома вага, %

1. Стіни
27


2. Стеля
10


3. Підлога
30


4. Вікна
10
5. Двері
8


інженерне обладнання та інше стаціонарне устаткування

№ п/п

Найменування (модель, серійний номер)

Рік виготовлення/ встановлення

Кількість, шт

Вартість, грн.

Питома вага, %

Знос (заповню-ється Страхови-ком)


15

Загальна вартість оздоблення інтер'єру, інженерного обладнання та іншого стаціонарного устаткування будови/приміщення складає __________________________ грн. ____ коп.

Опис предметів домашньої обстановки і вжитку (меблі, аудіо -, відео - і телеапаратура, килимові вироби тощо), що знаходяться в будові/приміщенні та приймається на страхування

№ п/п

Найменування (модель, серійний номер)

Рік виготовлення, встановлення

Кількість

Вартість, грн.

Знос (заповню-ється Страхови-ком)

Загальна вартість предметів домашньої обстановки і вжитку складає __________________________ грн. ____ коп.

Інше

Системи безпеки, що знаходяться в будові/приміщенні

пожежна сигналізація

спринклери

детектори виявлення вогню

вогнегасники

домофон

конс’єрж

охоронна сигналізація

грати, захисні ролети

Опис сусідніх об’єктів
Чи були за останні 3 років випадки знищення чи пошкодження майна внаслідок пожежі, затоплення, вибуху тощо? Якщо так, то опишіть їх наслідки
Чи було застраховане Ваше майно у попередні роки?
Чи застраховане майно в інших страхових компаніях?
Умови страхування

Ризики, від яких би Ви хотіли застрахувати майно (так/ні)

- пожежа, удар блискавки, вибух, падіння пілотованих літаючих апаратів, їх уламків


- стихійні явища

- крадіжка зі зламом, грабіж
- умисні дії третіх осіб
- витік води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежегасіння
- інше (зазначити)
Страхова сума, грн.:

конструктивних елементів будови/приміщення
оздоблення інтер'єру, інженерного обладнання та іншого стаціонарного устаткування будови/приміщення
предметів домашньої обстановки і вжитку
Бажаний строк страхування
Бажана дата початку дії страхового захисту


“_______” ______________________ 200__ р.


Надання недостовірної або неповної інформації при заповненні цієї Заяви-опитувальника дає Страховику право відмовити у виплаті всього чи частини страхового відшкодування та/ або достроково припинити дію Договору страхування. Підписання цієї Заяви не зобов'язує сторони укладати Договір страхування. В разі укладання Договору ця Заява-опитувальник є невід’ємною його частиною.


Підпис Страхувальника

_____________________________


Дата