refik.in.ua   1 2 3 ... 8 9

ІV. Практичне навчання


Види практичного навчання

Семестри

Тижні

Виробниче навчання в навчальному закладі

I, II, III, IV, V, VІ

100

Виробниче навчання на виробництві чи в сфері послугВиробнича практика на виробництві чи в сфері послуг

V, VI

17

Навчальна практикаНавчальна комп’ютерна практика

VIІ

2

Технологічна практика

VIІІ

5

Переддипломна практика

IX

3


V. Форми завершення навчання


V.І Державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки

V.ІІ Державна кваліфікаційна атестація

V.ІІІ Виконання дипломного проекту з 22.12 по 01.02

V.IV Захист дипломного проекту (роботи). (Комплексний державний екзамен) з 02.02 по 08.02


VІ. Рівень кваліфікаціїСтупінь

Курс

Семестри

Професія (спеціальність)

Кваліфікація (розряд)

ІІ ступінь

1

І, ІІ2

ІІІ, VI3

V

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду

VI

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4-го розряду

ІІІ ступінь

3

VI

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 5-го розряду

4

VIІ, VIІІ5

IX

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв. Молодший спеціаліст.
VII. Перелік необхідних майстерень, лабораторій, кабінетів


Майстерні

Лабораторії

1. Радіомехаників


1. Електротехніки 3. Електрорадіовимірювань

2. Радіоелектроніки

Кабінети

Кабінети

1. Української мови та літератури

2. Зарубіжної літератури

3. Історії

4. Математики

5. Фізики

6. Хімії

7. Інформатики та інформаційних технологій 12. Спецтехнології радіопрофесій

8. Іноземних мов 13. Курсового і дипломного проектування

9. Суспільних дисциплін 10. Економіки

11. Охорони праціVIII. Пояснення до навчального плану

1. Інтегрований навчальний план розроблений відповідно до типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 р. № 947, на основі стандартів професійно-технічної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 632 від 23.08.2006 р. за професією 7243 «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», Положення про організацію навчально-виробничого процесу професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., Державних стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 6.050901 «Радіотехніка», рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист № 1/9-304 від 17.06.02 р)., Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 341 від 25.04.01 р., з врахуванням законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту».


2. Навчання на всіх курсах завершується 30 червня.

3. Графік навчального процесу включає чергування теоретичного і виробничого навчання, екзаменаційні сесії, виробничу, навчально-комп’ютерну, технологічну, переддипломну практики, дипломне проектування та державну підсумкову, кваліфікаційну та державно-кваліфікаційні атестації. Строки зимових і літніх канікул є обов’язковими.

4. Тижневе навантаження на ІІ і на ІІІ ступенях становить 35-36 годин.

5. Форми проведення консультацій, передбачених навчальним планом (групові, індивідуальні, письмові і т.д.), визначаються навчальним закладом. Час, відведений на консультації, включає час з навчальних дисциплін, які виносяться на екзамени, заліки, на дипломне проектування, вирівнювання знань учнів нового набору та поточні консультації для ліквідації відставання окремих учнів із найбільш складних тем. Фонд часу для проведення консультацій до загального фонду навчального часу робочого плану не входять. Консультації проводяться за окремим графіком.

6. Інтенсивність вивчення предметів протягом семестру здійснюється з врахуванням міжпредметних зв’язків та завантаженості учнів.

7. Після завершення навчання з кожної складової професії проводиться кваліфікаційна атестація з присвоєнням відповідного робітничого розряду.

8. Державна підсумкова атестація проводиться на другому курсі у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію у системі середньої освіти, де оцінюються досягнення учнів відповідно навчальних планів

9. Після завершення другого ступеня підготовки формується ІІІ-ій ступінь для підготовки робітників високого рівня кваліфікації з професії радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 5-го розряду та молодших спеціалістів зі спеціальності конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв.

10. Тривалість навчального року – 40 тижнів, канікул – 11 тижнів, святкових днів – 1 тиждень.Директор

Вищого професійного училища №3 м. Мукачево В.М.Мельничук

М.П. «____» ______________ 2012 р.ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно-технічної освіти

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

__________________ В.В. Супрун

М.П. «____» ______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту

вищої освіти Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

________________ Ю.М. Коровайченко

М.П. «____» ______________ 2012 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор НМЦ ПТО

у Закарпатській області


_____________ В.Е Тороній

М.П. «___» ____________ 2012 р


Начальник відділення науково-методичного забезпечення

змісту професійно-технічної освіти

Інституту інноваційних технологій

і змісту освіти Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

______________ В. В. Паржницький

М.П. «____» ______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

Інституту інноваційних технологій

і змісту освіти Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

_______________К.М. Левківський

М.П. «____» ______________ 2012 р

ПОГОДЖЕНО

Голова правління підприємства замовника кадрів

________________________________________


___________________ П. І. Ремінець

М.П. «____» _____________ 2012 р.<< предыдущая страница   следующая страница >>