refik.in.ua 1

ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05483664

1.3. Місцезнаходження: 99011, м.Севастополь, вул.. Адмірала Октябрьського,19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 3540009000374

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

1. Відповідальний за проведення запиту цінових пропозицій – інженер-метролог лікарні Савченко Ритта Борисівна (99011, м. Севастополь, вул.Адмірала Октябрьського, 19,
тел.: (0692)55-92-58).

2. Секретар комітету з конкурсних торгів, провідний бухгалтер лікарні Зубкова Натал’я Миколаївна (м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, буд.19, к.37, тел.: (0692) 559-464, e-mail: peo-gorbol1@rambler.ru).

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління охорони здоров’я Севастопольської міської державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02012961

2. Джерело фінансування закупівлі: Місцевий бюджет

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): 1gb.sebastopol.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 33.10.2. Меблі медичні

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри :

Меблі медичні для відділення ендоваскулярної хірургії, комплектність, технічні параметри яких зазначені у Додатку 1


5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: на протязі 2011 року.

6. Основні умови договору: Згідно статті 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 90 днів.

8. Подання цінових пропозицій: Особисто або поштою

8.1. Місце : м. Севастополь, вул.Адмірала Октябрьського, 19 (каб. 37)

8.2. Строк : 19.04.2011 року до 10:00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце : м. Севастополь, вул.Адмірала Октябрьського, 19 (кабінет головного лікаря)

9.2. Дата: 19.04.2011 року

9.3. Час: об 11-00 годині.

10. Додаткова інформація: Оцінка цінових пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна.

Вимоги до учасників стосовно оформлення пропозиції

В ціновій пропозиції учасник повинен зазначити ціни (в ціну повинно бути включено ПДВ, витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) за одиницю товару.

Технічна інформація стосовно предмету закупівлі подається Учасником на фірмовому бланку згідно Додатку 1.

Цінова інформація пропозиції подається Учасником на фірмовому бланку згідно Додатку 2.

Цінова пропозиція складена українською мовою і подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті, в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті, на якому обов’язково зазначається:

- найменування і адреса Замовника;

- назва предмету закупівлі;

- позначка “Не відкривати до початку торгів”;

- назва Учасника, його адреса (юридична та поштова), номери контактних телефонів, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та e-mail (за наявності).

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.


У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Комітету з конкурсних торгів та підписаних невідповідним чином, несе Учасник.


В складі пакету документів до цінової пропозиції обов’язково надаються:

Документи, передбачені пунктом 2 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

- Довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально - технічної бази;

- Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами), а також :

- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або суб’єкта підприємницької діяльності ( для юридичної особи та фізичної особи – підприємця);

- завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або єдиного податку;

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язкових платежах до бюджету, дійсну на момент розкриття;

- завірена копія довідки про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної особи);

- завірена копія паспорту керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця.


Голова комітету з конкурсних торгів,

головний лікар С.В.Попов


Додаток 1

до запиту цінових пропозиційТехнічне завдання

на придбання меблі медичної
для відділеня ендоваскулярной хірургии1. Комплектність постачання

Найменування

К-кість

ВиробникЛіжко функціональне

12


Кушетка медична

4


Стіл анестезіолога

2


Стіл інструментальний пересувний

6


Cтіл хірургічний з ручним підняттям панелі

4


Шафа для медикаментів

4


Стіл-підставка під стерилизатор

2


Стіл-підставка під дефібрілятор

4


Стіл-підставка під монитор пациєнта

4


Стіл-підставка під аквадистилятор

1


Підставка під стерилізаційні коробки

5


Ноші медичні

4


Крісло-каталка

1

2.Технічні вимоги до обладнанняНайменування технічних параметрів


Діапазон значень або наявність

Відповід-ність

1

2


3

4
1. Ліжко функціональне
1.1

Застосування

В відділеннях терапевтичного,хірургічного профілей,транспортування хворих.1.2

Кількість секцій

Не меньш ніж 21.3

Регулювання секцій

Механічне1.4

Кут регулювання положення секцій спини

до 60°,1.5

Кут регулювання положення секцій коліна

До 35°1.6

Ложе панелі

Виготовлено з АВS пластику

1.7


Торцеві огорожі

З`ємні, з замками1.8

Бокові огорожі

Можливість1.9

Висота ліжка

Фіксована1.10

Колеса

Наявність 4 шт, з гальмами1.11

Діамерт колеса

150 мм1.12

Покриття ліжка

Антибактеріальне, та проти іржи1.13

Розміри

2120х1000х500мм.1.14

Матрац

Наявність водозахисного матрасу

1.15

Гарантія

Не меньш ніж 12 місяців1.16

Реєстраційне посвідчення МОЗ

Наявність1

2

3

42. Кушетка медична
2.1

Кількість секцій

22.2

Підголовник

  • регулюемий

  • положення підголовника 0°, 24°, 26°2.3

Основа

металева, фарбована2.4

Покриття

без швів, та витримує дезінфекцію згідно ОСТ 42-21-2
2.5

Навантаження

не більше 140 кг2.6

Розміри

580*1900*550мм


3. Стіл інструментальний пересувний
3.1

Призначення

для розміщення інструментів, матеріалів і використовується в операційних і перев'язувальних3.2

Виготовлений |із|із|із| нержавіючої сталі

- наявність3.3

Стіл встановлений|установлений| на здвоєні пластикові колеса

- наявнисть3.4

Розміри

540*640*920 мм
4. Стіл анестезіолога
4.1

Призначення

для розміщення предметів, пристосувань, інструментів, необхідних лікарю-анастезіологу при роботі в операційній4.2

Полка

вироблена з нержавіючої сталі, та регулюється по висоті4.3

колеса з гумовим покриттям

- наявність4.4

Розміри

650*550*900 мм


5. Cтіл хірургічний з ручним підняттям панелі
5.1

Призначення

для розміщення інструментів, матеріалів і використовується в операційних і перев'язувальних5.2

Колеса


здвоєні пластикові5.3

Розміри

540*640*920 мм


6. Шафа для медикаментів
6.1

Призначення

для збереження медикаментів6.2

Основа

металева, пофарбована порошковою емаллю, що додержує дезинфекцію по ОСТ 42-21-2.6.3

Верхня частина

прозора,має прозори двері, не менше 2-х прозорих полиць1

2

3

4
6.4

Нижня частина

цільнометалева і замикається на ключ. Всередині сейфу повинна бути металева полиця, максимальне навантаження на котру має бути 20 кг
6.5

Розміри

1600*400*500 мм


7. Стіл-підставка під стерилизатор
7.1

Призначення

для розміщення великогабаритних апаратів таких як: термостат, ГП, ШСС і використовується в лабораторіях і приміщеннях стерилізацій7.2

Підставка

металева, пофарбована порошковою емаллю, що додержує дезинфекцію по ОСТ 42-21-27.3

Розміри

550*450*700 мм


8. Стіл-підставка під дефібрілятор
8.1

Призначення

для розміщення на ньому інструментів, матеріалів та медичних приборів, що використовуються в лікувальних кабінетах8.2

Стіл-підставка

з металевого профілю8.3

Розміри

620*620*800 мм


9. Стіл-підставка під монитор пациєнта
9.1

Призначення

для розміщення на ньому інструментів, матеріалів та медичних приборів, що використовуються в лікувальних кабінетах9.2

Стіл-підставка

з металевого профілю9.3

Розміри

620*620*800 мм


10. Стіл-підставка під аквадистилятор
10.1

Призначення

для розміщення на ньому інструментів, матеріалів та медичних приборів, що використовуються в лікувальних кабінетах
10.2

Стіл-підставка

металевий, пофарбований порошковою емаллю, що додержує дезинфекцію по ОСТ 42-21-210.3

Маса

не більше 10 кг


11. Підставка під стерилізаційні коробки
11.1

Призначення

для зручного розміщення і використання стерилізаційних коробок КСК в операційних і процедурних кабінетах під час проведення операцій1

2

3

4
11.2

Розміри

550*500*1300 мм11.3

Маса


не більш 8 кг11.4

Підставка

металева, пофарбована порошковою емаллю, що додержує дезинфекцію по ОСТ 42-21-2


12. Ноші медичні
12.1

Розмір в розгорненому стані, не менше, довжина х ширина х висота, см

188×54×85/3512.2

Розмір в упаковці, не більше,

довжина х ширина х висота, см

192×69×3712.3

Максимальний діапазон підйому, не менше, см

5012.4

Максимальний кут підйому

секції для голови, не менше

65°12.5

Діаметр колес, не менше, мм


20012.6

Вага нетто, не більше, кг

3312.7

Максимальна маса навантаження, не менше, кг

160


13. Крісло-каталка
13.1

Розмір в розгорненому стані, не менше,

довжина х ширина х висота, см

50×41×85

 13.2

Розмір в зібраному стані, не більше,

довжина х ширина х висота, см

19×45×85

 13.3

Вага нетто, не більше, кг

1113.4

Максимальна маса навантаження, не менше, кг

160

Вимоги до постачальника:


1. Забезпечити постачання устаткування за адресою замовника, монтаж, настроювання, введення в експлуатацію, навчання медперсоналу роботі на устаткуванні на місці монтажу, гарантійне обслуговування протягом не менше 1 року, а також наступне сервісне обслуговування сертифікованою сервісною службою.

2. Рік виготовлення обладнення – 2011

3.Обладнання повинно мати реєстраційне посвідчення МОЗ України та сертифікат УкрЦСМ про відповідність запропонованого обладнання вимогам Українських держстандартів;

4. Таблиця відповідності характеристик обладнання, що пропонується ним на Тендер, Медико-технічним вимогам Тендерної документації. В якості документального підтвердження даних, наведених в таблиці відповідності, Учасник обов’язково повинен надати відповідні друковані рекламні та технічні матеріали від виробника обладнання з наявністю відповідного значення. У випадку відсутності відповіді на будь-який з пунктів Медико-технічних вимог це повністю буде віднесено на ризик Учасника та може служити підставою для відхилення його тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам Тендерної документації.

Додаток 2
до запиту цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається Учасником у вигляді,
наведеному нижче, на фірмовому бланку.
Учасник не повинен відступати від даної форми.ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю Меблі медичної для відділення ендоваскулярної хірургії згідно з вимогами, викладеними у запиті Замовника торгів.Найменування

Кіль
кість


Ціна за
одиницю,
грн.,
без ПДВ


Ціна за
одиницю,
грн., з ПДВ


Загальна ціна, грн.,
з ПДВ


1.

Загальна ціна поставки, грн., без ПДВ (цифрами і прописом)
Загальна ціна поставки*, грн., з ПДВ (цифрами і прописом)
* Значення загальної ціни поставки з ПДВ буде використовуватись для оголошення запропонованих цінових пропозицій при розкритті та для проведення оцінки цінових пропозицій.

Строк дії цінової пропозиції: 90 календарних днів з моменту розкриття.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.