refik.in.ua 1

        1. ПРОЕКТ


        2. вноситься

        3. народним депутатом України

        4. Циркіним І.М. (посв. №250)ЗАКОН УКРАЇНИ
Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення.
Цей Закон запроваджує обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення з метою поліпшення охорони навколишнього природного середовища та стану благоустрою територій.

Стаття 1. Визначення термінів.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

упаковка - продукція, виготовлена ​​з будь-яких матеріалів та допоміжних засобів, яка використовується для захисту, збереження, переміщення, доставки та презентації товарів, від сировини до готових виробів, що надходять від виробника до користувача або споживача;

пакувальний пакет (пакет) - вид споживчої м'якої упаковки, призначеної для наповнення товарами, а також для їх транспортування, зберігання і реалізації;

полімерний пакет тривалого розщеплення - пакет, виготовлений повністю або частково з окремого полімеру або полімерних композицій, природний період розкладання якого під впливом фізичного, хімічного, термального чи біологічного факторів становить понад 5 років;

біологічний полімерний пакет, - пакет, який в результаті впливу мікроорганізмів протягом п'яти років проходить фізичне, хімічне, термальне або біологічне повне розщеплення на двоокис вуглецю, біомасу та воду.

Стаття 2. Обмеження щодо поводження з полімерними пакетами та упаковками тривалого розщеплення.

В Україні забороняється:

- З 1 липня 2013 виробництво, використання, ввезення і платне або безкоштовне розповсюдження на її території (крім транзиту вантажів) полімерних пакетів тривалого розщеплення, об’єм яких менше тридцяти п’яти літрів, з товщиною матеріалу менше 0,025 міліметра.


- З 1 липня 2013 виробництво, використання, ввезення і платне або безкоштовне розповсюдження на її території (крім транзиту вантажів) упаковок тривалого розщеплення, виготовлених з використанням паперу, приклеєного до основи з макулатурного картону шляхом екструзії полімерної плівки або парафінами.

- З 1 липня 2013 виробництво, використання, ввезення і платне або безкоштовне розповсюдження на її території (крім транзиту вантажів) упаковок тривалого розщеплення, виготовлених з використанням паперу, (або макулатурного картону), на який шляхом екструзії було нанесено полімерну плівку або парафіни.

- З 1 липня 2013 розповсюдження полімерних пакетів тривалого розщеплення суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, підприємствами громадського харчування, за винятком, якщо упаковка продукту відбулося промисловим шляхом з дотриманням відповідних норм та регламентів.

Ця заборона не поширюється на біологічні полімерні пакети, які розкладаються.

Стаття 3. Інформаційно-просвітницькі заходи щодо обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення.
Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють інформаційно-просвітницькі заходи щодо обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення.

Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів:

а) забезпечує розробку та впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів серед населення України щодо обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення;

б) здійснює просвітницькі та інформаційні заходи щодо обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення, забезпечує надання інформації заінтересованим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації, суб'єктам господарської діяльності та громадянам України про їх негативний вплив на навколишнє середовище і стан благоустрою територій.


Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь у здійсненні просвітницьких та інформаційних заходів з обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення.

Стаття 4. Фінансування заходів з обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення.

Фінансування заходів з обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення здійснюється за рахунок коштів виробників, імпортерів полімерних пакетів та упаковок тривалого розкладу, торговельних мереж та суб'єктів оптово-роздрібної торгівлі. Для фінансування цих заходів можуть залучатися кошти фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань.

Стаття 5. Контроль та відповідальність за порушення вимог цього Закону.

Контроль з обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України полімерних пакетів та упаковок забезпечується в межах компетенції органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Особи, винні у порушенні вимог цього закону несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону та забезпечити прийняття нормативно-правових актів про встановлення механізмів економічного регулювання заходів щодо обмеження обігу полімерних пакетів тривалого розкладу та стимулювання впровадження біологічних полімерних пакетів, які розкладаються.
Голова Верховної Ради

України Рибак В.В.