refik.in.ua 1

Начальнику Головного управління

ветеринарної медицини в Закарпатській області


Заява

про видачу ліцензіїЗаявник: __________________________________________________

__________________паспорт___________________________________________________________________________________________


Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.

Місце здійснення господарської діяльності: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.


Керівник_______________________________________________

(підпис)

Дата ________

М.П.