refik.in.ua 1
Додаток 5
до п. 9.3.10
Найменування установи

АКТ


____________________ N ______


_____________________________

(місце складання)


про вилучення справ (документів)

_____________________________

(найменування судового або слідчого
органу, його поштова адреса)Підстава _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


З якою метою вилучаються справи (документи) ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________


Вилучаються такі справи (документи) з фонду N _____________________________________________

(назва фонду)


N
з/п

Опис N

Справа N
(аркуші документів N)

Заголовок справи (заголовки документів)

Крайні дати справи (документів)

Кількість аркушів у справі (документів)

Примітка

1


2

3

4

5

6

7
Справи (документи) видані в упорядкованому стані, з пронумерованими аркушами і засвідчувальними написами.


Посада керівника установи, що видала
справи (документи)

Посада керівника судово-слідчого органу,
що отримав справи (документи)

Підпис

Розшифровка підпису

Підпис

Розшифровка підпису

Дата
Дата
Гербова печатка
Гербова печаткаВидав справи (документи)

Отримав справи (документи)

Підпис

Розшифровка підпису

Підпис

Розшифровка підпису

Дата
Дата