refik.in.ua 1Додаток 22


до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами,


установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове


державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх


надходження до Пенсійного фонду України


Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади,№ реєстрації платника


комітет та ін.


№ п/рахунка.


Організація _______________________________________


назва банку


Адреса _________________________ № тел. __________


МФО


Форма власності


Середньооблікова чисельність штатних працівників


Код за ЄДРПОУ


облікового складу


Обрана система оподаткування
Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування
за ___________ місяць 200_2_ року
Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім


календарним днем звітного (податкового) місяця


Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного місяця _____________ гри


(грн)
№з/п Назва показника Сума зобов'язання
1 Загальна сума нарахованого фонду оплати праці

2 Загальна сума виплат, на які нараховується збір


32%


4%

3 Нараховано,усього


32%


4%

4 Загальна сума виплат, з яких утримується збір у розмірі 1 — 5 %

5 Нараховано 1 — 5 %

6 Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці

7 Належить до сплати, усього


32%


4%


1-5%

8 Збір у розмірі 32 % від мінімально'і зарплати

9 Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій членам льотних екіпажів (з урахуванням збору з осіб льотного складу)


10 Належить до сплати згідно з перерахунком

11 Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ (-)

12 Сума, на яку зменшується зобов'язання (-)

13 Сума, на яку збільшується зобов'язання

14 Загальна сума зобов'язання (сума рядків 7-13)

15 Пеня (самостійно нарахована платником)

16 Шрафна санкція 10 %
№з/п Назва показника Сума зобов'язання

17 Підлягає сплаті збору за додатковими ставками -

з операцій купівлі-продажу валют -

з операцій купівлі-продажу ювелірних виробів -

з операцій з відчуження автомобілів -

з виробників та імпортерів тютюнових виробів -

у разі придбання нерухомого майна -

з послуг стільникового рухомого зв'язку -


М.П. Керівник(прізвище та ініціали)Головний бухгалтер(прізвище та ініціали) "__" ________________200__р.
Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ГІФУ:


Підпис"__" ________________200__р.
Обчислення суми,
що зазначається у рядку 7 розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
за ____10_______ місяць 2002 року*
Назва місяця Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці за місяці Коефіцієнт К=НЗП:ВЗП Напежить до сплати
Усього У тому числі
32 % гр. 2 х 4% гр. 2 х 1 - 5% гр.2 х
гр. 3 х 32 % гр. 3 х 4% гр. 3 х 1 - 5%
1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Усього (рядок 6 розрахунку) - (рядок 7 розрахунку) -К— поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.


НЗП — нарахована заробітна плата за місяць.


ВЗП — заробітна плата до видачі за місяць.


Головний бухгалтер
(підпис, прізвище та ініціали)