refik.in.ua 1

Додаток 2 до Правил прийому до ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» в 2012 році


Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання


Кількість місць

За кошти

держав-ного бюджету


За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Продавець продтоварів

5220

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

ІІ

2 роки

3


5

Пекар, кухар, продавець

5220

Кухар, кондитер

5122

5.05170101


5.05170104


5.14010102

Виробництво харчової продукції


Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів


Ресторанне обслуговування

ІІ

2,5 роки

10

5

Кухар, офіціант, бармен

5123

Пекар, тістороб, кондитер

7412,2

За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Курс

Термін

навчання


Кількість місць

За кошти

Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб


Назва

Код

Код

Назва

Продавець продтоварів

5220

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

ІІ

2 роки

-

10

Пекар, кухар, продавець

5220

Кухар, кондитер

5122

5.05170101

Виробництво харчової продукції

ІІ

2,5 роки

-

10

Кухар, офіціант, бармен

5123

Пекар, тістороб, кондитер

7412,2