refik.in.ua 1

Додаток до Заяви про приймання

до сплати на інкасо чеків в

іноземній валюті


«____» ____________, 2001ВІДПРАВИТИ ЧЕК(И) ДО БАНКА:АДРЕСАЧЕКОДАВЕЦЬ

ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ


СУМА (И)РОЗРАХУНКИ ЗА КОНТРАКТОМ №
Загальні умови:

Цим ми доручаємо Вам прийняти до сплати на інкасо чек(и) та відіслати його (їх) відповідно до вищевказаних інструкцій.

Ми розуміємо, що інкасове доручення буде виконано Вами на наш страх та ризик, та також за наш рахунок. Ми беремо на себе повну відповідальність за відшкодування всіх витрат, як ваших, так і по іноземних банках, по допомогу яких Ви звернетеся для виконання нашого доручення.

Ми надаємо вам повноваження на самостійний вибір інкасуючого банку, якщо такий нами не зазначений. Ми не будемо пред’являти ніяких претензій, якщо та сторона по чию допомогу Ви звернетеся для виконання наших доручень, не виконає повністю або частково наших інструкцій, які були передані Вами, навіть якщо та сторона була вибрана Вами самостійно. Ми звільняємо Вас, так як і ваших контрагентів від будь якої відповідальності у відношенні форми, достатності, унікальності, оригінальність та справжність чека.

Генеральный директор Director General


Главный бухгалтер Chief Accountant Печать SealЗаполняется банком

Принято в отделе документарных операций

Дата: Подпись: / /