refik.in.ua 1

ДОВІДКА ПРО УЧАСНИКА

XVIІ міжвузівської

студентської науково-практичної інтернет-конференції

«ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ – ПОГЛЯД МОЛОДІ»


Прізвище ______________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ____________________________

Назва ВНЗ ____________________________

Адреса ВНЗ ____________________________

Факультет _____________________________

Курс __________________________________

П.І.Б. наукового керівника _______________

_______________________________________

Науковий ступінь керівника_______________

Вчене звання керівника___________________

Посада керівника______________________________

Тема доповіді __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Секція ________________________

_______________________________________

Контактний телефон (обов’язково) _______________________________________

Дата заповнення заявки __________________


ЗАПРОШЕННЯ


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і управління – погляд молоді», яка відбудеться 12 квітня 2012 року.


Мета конференції: визначення стратегічних альтернатив діяльності та розвитку вітчизняних суб’єктів ринку.


СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


=> Економіко-філософські підходи до формування моделі інноваційного розвитку держави;

=> Актуальні проблеми та сучасні механізми управління підприємствами;

=> Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств в інноваційно-інформаційному суспільствіРобочі мови: українська, російська.


За результатами роботи конференції планується видання тез доповідей у спеціальному збірнику та розміщення тез на сайті інституту www.khinem.com.ua в рубриці «Науково-дослідна робота»


УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді в програму конференції та збірник тез необхідно

до 01 квітня надати в оргкомітет:

- довідку про учасника конференції (форма додається);

- тези доповіді з підписом автора та наукового керівника (вимоги та зразок додаються);


Матеріали необхідно надсилати:

- у друкованому вигляді в одному примірнику та в електронному вигляді на диску або електронною поштою за адресою hinem_konf@mail.ru у форматі МS WORD 97-2003.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез доповідей 1-2 сторінки, надрукованих з одного боку аркушу формату А4. Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал 1 (одинарний). Абзацний відступ 1,25 см. Береги: з усіх боків – 2 см.

Слова друкуються без переносів. Сторінки не нумеруються. Всі нетекстові об’єкти мають бути створені вбудованими засобами Word, формули - за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки – Excel.

В правому куті вказується прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – назва ВНЗ (без скорочень) та місто, нижче - П.І.Б. та вчене звання наукового керівника, нижче через інтервал у центрі - назва тез (заголовними літерами, жирним), нижче через інтервал друкується текст

Підсумки проведення інтернет-конференції будуть розміщені на сайті інституту www.khinem.com.ua в рубриці «Науково-дослідна робота» 19 квітня 2012 року. Автори кращих доповідей будуть нагороджені дипломами та подяками.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Віленська Аліна Михайлівна

Харківський інститут економіки

ринкових відносин

та менеджменту, м. Харків

науковий керівник Мороз С.Г.


ПІДГОТОВКА КАДРІВ ЯК МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


В минулому весь світ вважав українців найперспективнішими спеціалістами - новаторами. …..


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ФАЙЛУ

1. Тези доповіді та довідка про учасника конференції повинні знаходитися в окремих файлах.

2. Файли повинні мати розширення *.doc, *.rtf та бути обов’язково продубльовані.

3. Ім’я кожного файлу – прізвище автора або першого співавтора англійською мовою. Наприклад: Petrenko.doc/

4. При використанні електронної пошти файли з тезами та заявкою повинні бути надіслані як вкладені в електронний лист.

Тези мають бути переглянуті і рекомендовані до друку науковим керівником. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори тез та їх наукові керівники.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Матеріали конференції друкуються без редагування.

УВАГА! Тези, надіслані пізніше 01 квітня 2012 року і невідредаговані щодо вимог оформлення або які не відповідають тематиці чи обсягу, не будуть прийняті до друку.

Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок не передбачається. Розсилання збірників авторам, які не візьмуть участь у роботі конференції, не здійснюється.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, 5, Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (листи надсилати з приміткою "Конференція")


З усіх питань щодо участі у конференції звертатися до відповідального редактора:

моб.тел.(096)1140 590 Людмила Василівна

E-mail: hinem_konf@mail.ru

Тел./факс 738-69-65, 738-11-61

СХЕМА ПРОЇЗДУ


Приватний

вищий навчальний заклад


Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


XVIІ міжвузівська

студентська науково-практична інтернет-конференція


"ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ – ПОГЛЯД МОЛОДІ"


12 квітня 2012 року

м. Харків