refik.in.ua 1 2 ... 71 72


Overview

28.09.2011
21.12.2011
05.12.2012


Sheet 1: 28.09.2011Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.09.2011 № 1213

1 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємства

Звітна

Звітна нова

Консолідована

Уточнююча2 Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)

І квартал
Півріччя
Три квартали

Рік
3 Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції - назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном - назва, дата та номер договору ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
4 Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на

облік/податковий номер управителя майна


5 Код платника податку за ЄДРПОУКод виду економічної
діяльності (КВЕД)


6 Місцезнаходження платника податку на прибуток Поштовий індекс1

(постійного представництва нерезидента): Телефон1

________________________________________________ Моб. тел.1
________________________________________________ Факс1


________________________________________________ E-mail1
72 Повне найменування
Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
нерезидента ___________________________________________________
______________________________________________________________


_______________________________________
Місцезнаходження
_______________________________________
нерезидента ___________________________________________________
______________________________________________________________ Код країни резиденції (за
Класифікатором держав світу)
8
(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)
9 Особливі відмітки

Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна

Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції

Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном

Податкова декларація постійного представництва нерезидента2


(грн.)
ПОКАЗНИКИ Код
рядка
Сума
1 2 3
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03): 01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 02
Інші доходи 03 ІД
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06) 04следующая страница >>